Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 10.4.2019

The Green Effort Ltd vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Määräajat – Sähköinen tiedoksiantaminen – Määräaikojen laskeminen

Asia C-282/18 PSivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio
ECLI:EU:C:2019:300
10/04/2019 The Green Effort v. EUIPO
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Kanne (EYVL/EUVL)
27/07/2018 The Green Effort v. EUIPO
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tietoja ei ole saatavilla

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 23/04/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

10/04/2019


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 285, 13.08.2018, s.17

Asianosaisten nimet

The Green Effort v. EUIPO

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

  • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
  • - Tavaramerkit

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Kumoamiskanne
  • Muutoksenhaku : hylkääminen
  • Muutoksenhaku : lausunnon antaminen asiassa raukeaa

Ratkaisukokoonpano

sixième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Toader

Julkisasiamies

Campos Sánchez-Bordona

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla