Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 martie 2011.

Heiko Koelzsch împotriva État du Marele Ducat al Luxemburgului.

Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour d'appel - Luxemburg.

Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale - Contract de muncă - Alegere de către părți - Norme imperative ale legii aplicabile în absența alegerii - Determinarea acestei legi - Noțiunea de țară în care angajatul «își desfășoară în mod obișnuit munca» - Angajat care își desfășoară munca în mai multe state contractante.

Cauza C-29/10.


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
07/05/2011 Koelzsch
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2011:151
15/03/2011 Koelzsch
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2011:151
15/03/2011 Koelzsch
Concluzii
ECLI:EU:C:2010:789
16/12/2010 Koelzsch
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
27/03/2010 Koelzsch
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

2011 I-01595

Obiect

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare – Cour d'appel – Interpretarea articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, JO 2007, L 347, p. 3) – Stabilirea legii aplicabile unei acţiuni formulate împotriva demiterii abuzive în lipsa alegerii de către părţile unui contract individual de muncă – Noţiunea de „loc în care angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit munca” – Angajat care îşi desfăşoară munca în mai multe ţări, dar care revine în mod sistematic întruna dintre acestea

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.06 Spaţiul de libertate, securitate și justiţie
    4.06.02 Cooperare judiciară în materie civilă
      4.06.02.05 Conflicte de legi
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.06 Spaţiul de libertate, securitate și justiţie
    4.06.02 Cooperare judiciară în materie civilă
      4.06.02.05 Conflicte de legi


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • Drept derivat - Document publicat în JO C - 31980Y1031(01) -A06 : punct 40
 • Regulamentul 44/2001 : punct 9
 • Regulamentul 44/2001 -A19 : punct 10
 • Regulamentul 593/2008 : punct 6
 • Regulamentul 593/2008 -A08 : puncte 7, 46
 • Regulamentul 593/2008 -C23 : punct 46
 • Convenţia de la Bruxelles 1968 : punct 41
 • Convenţia de la Bruxelles 1968 -A05 : punct 8
 • Convenţia de la Bruxelles 1968 -A05PT1 : puncte 33, 39
 • Convenţia de la Roma 1980 -A03 : punct 34
 • Convenţia de la Roma 1980 -A03P1 : punct 3
 • Convenţia de la Roma 1980 -A04 : punct 34
 • Convenţia de la Roma 1980 -A06 : puncte 4, 34, 42
 • Convenţia de la Roma 1980 -A06P1 : punct 35
 • Convenţia de la Roma 1980 -A06P2 : puncte 36, 45
 • Convenţia de la Roma 1980 -A06P2LA : puncte 1, 29, 31, 38, 43, 44, 47, 50
 • Convenţia de la Roma 1980 -A06P2LB : puncte 38, 43
 • Convenţia de la Roma 1980 -PR : punct 33
 • Acord între statele membre - 41998A0126(03) : punct 30
 • Acord între statele membre - 41998A0126(03) -A02 : punct 5
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-125/92 : puncte 32, 39
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-383/95 : puncte 39, 41
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-37/00 : punct 39
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-437/00 : punct 41
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-133/08 : punct 33
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-10/10 : puncte 42, 48

Dispozitiv

 • Interpretare : Convenţia de la Roma 1980 -A06P2LA

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 18/01/2010

Data concluziilor

 • 16/12/2010

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

15/03/2011


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 80 27.03.2010, p.16

Hotărâre: JO C 139 07.05.2011, p.9

Numele părților

Koelzsch

Comentarii din doctrină

 1. Grapperhaus, Ferdinand B.J.: Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst bij grensoverschrijdende arbeid, Ondernemingsrecht 2011 p.211 (NL)
 2. Jeansen, Emeric: Convention de Rome : détermination de la loi applicable à un contrat de travail international, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 20 p.28-29 (FR)
 3. Costantino, Laura: Nozione di luogo di esecuzione abituale del lavoro, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.761-762 (IT)
 4. Sujecki, Bartosz: Staat, in dem der Arbeitnehmer "gewöhnlich seine Arbeit verrichtet" nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. a EVÜ - "Koelzsch", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.146-147 (DE)
 5. Lhernould, Jean-Philippe: L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Loi applicable à un travailleur en cas de pluralité de pays de travail, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.444-446 (FR)
 6. Polak, M.V.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 246 (NL)
 7. Jault-Seseke, Fabienne: Jurisprudence. Union européenne, Revue critique de droit international privé 2011 p.455-461 (FR)
 8. Martel, David: De la casuistique dans la détermination de la loi applicable au contrat de travail, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 22-23 p.1100-1103 (FR)
 9. Nourissat, Cyril: Nouvelle interprétation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles : retour sur la méthode, Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 61 p.56-58 (FR)
 10. Ofner, Helmut: Extensive Auslegung des Art 6 Abs 2 lit a EVÜ durch den EuGH, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2011 p.49 (DE)
 11. Lacoste-Mary, Valérie: La Cour de justice de l'Union européenne et la loi applicable au contrat de travail, Revue de droit du travail 2011 p.531-534 (FR)
 12. Lüttringhaus, Jan D.: Vorboten des internationalen Arbeitsrechts unter Rom I: Das bei "mobilen Arbeitsplätzen" anwendbare Recht und der Auslegungszusammenhang zwischen IPR und IZVR, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.554-559 (DE)
 13. Mankowski, Peter ; Knöfel, Oliver: On the Road again oder: Wo arbeitet ein Fernfahrer? Neues vom europäischen Internationalen Arbeitsvertragsrecht, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.521-536 (DE)
 14. Tuo, Chiara E.: La tutela del lavoratore subordinato tra diritto internazionale privato e libertà economiche dell'UE, Diritto del commercio internazionale 2011 p.1172-1190 (IT)
 15. Maseda Rodríguez, Javier: Ley aplicable a obligaciones contractuales - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo de 2011, asunto C-29/10, Heiko Koelzsch v. État du Grand-Duché de Luxembourg, Revista española de Derecho Internacional 2011 nº 2 p.246-250 (ES)
 16. Van Hoek, A.A.H.: Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg, Ars aequi 2011 p.652-658 (NL)
 17. Junker, Abbo: Neues zum Internationalen Arbeitsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.41-42 (DE)
 18. Lüttringhaus, Jan D. ; Schmidt-Westphal, Oliver: Neues zur "einstellenden Niederlassung" im europäischen internationalen Arbeitsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.139-141 (DE)
 19. Brière, Carine: Cour de justice de l'Union européenne. Conflits de lois, Journal du droit international 2012 p.187-196 (FR)
 20. Parisot, Valèrie: Vers une cohérence verticale des textes communautaires en droit du travail ? Réflexion autour des arrêts Heiko Koelzsch et Jan Voogsgeerd de la Cour de justice, Journal du droit international 2012 p.597-660 (FR)
 21. Carrillo Pozo, Luis F.: El TJUE y el lugar de ejecución del contrato de trabajo (a propósito de las sentencias de 15 de marzo y 15 de diciembre de 2011), Revista española de Derecho del Trabajo 2012 nº 155 p.291-315 (ES)
 22. Berthelot, Florence: La loi sociale applicable au conducteur routier de marchandises à l'international, Collégiales du droit (Ed. Editions juridiques et fiscales - Luxembourg) 2015 p.207-227 (FR)
 23. Lacoste-Mary, Valérie: La détermination du tribunal compétent du personnel navigant - Contribution à l'interprétation autonome du lieu d'exécution du contrat de travail, Droit social 2017 n° 12 p.1085-1087 (FR)
 24. Idot, Laurence: Compétence en matière de contrats individuels de travail du personnel navigant, Europe 2017 novembre nº 11 p.53-54 (FR)
 25. Pailler, Ludovic: Coopération judiciaire en matière civile et commerciale, Journal du droit international 2018 n° 2 p.592-601 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Cour d'appel - Luxemburg

Materie

 • Convenția de la Roma din 19 iunie 1980

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

grande chambre (Cour)

Judecător raportor

Toader

Avocat general

Trstenjak

Limba/Limbile de procedură

 • franceză

Limba/Limbile concluziilor

 • slovenă