Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 5 września 2019 r.

Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

Sprawa C-290/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:669
05/09/2019 Komisja przeciwko Portugalii
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
29/06/2018 Komisja przeciwko Portugalii
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

 • Dotyczy : Decyzja - 2004/813
 • Dotyczy : Decyzja - 2004/43
 • Dotyczy : Decyzja - 2006/613
 • Dotyczy : Dyrektywa 92/43
 • Dotyczy : Dyrektywa 92/43 -N1
 • Dotyczy : Dyrektywa 92/43 -N2
 • Dotyczy : Dyrektywa 92/43 -A04P4
 • Dotyczy : Dyrektywa 92/43 -A06P1

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 26/04/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

05/09/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 249 od 16.07.2018, str.14

Oznaczenia stron

Komisja przeciwko Portugalii

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Środowisko naturalne

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom : uzyskanie

Skład orzekający

neuvième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Rodin

Rzecznik generalny

Kokott

Język(i) postępowania

 • portugalski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna