Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 11ης Απριλίου 2019

Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. κατά Banco Comercial Português SA και Caixa Geral de Depósitos, SA

Αίτηση του Tribunal da Relação do Porto για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

Προδικαστική παραπομπή – Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά – Οδηγία 2007/64/ΕΚ – Άρθρα 2 και 58 – Πεδίο εφαρμογής – Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών – Έννοια – Εκτέλεση εντολής άμεσης χρεώσεως που δόθηκε από τρίτον σε σχέση με λογαριασμό του οποίου δεν είναι δικαιούχος – Έλλειψη εγκρίσεως από τον δικαιούχο του χρεωθέντος λογαριασμού – Μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής

Υπόθεση C-295/18


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:320
11/04/2019 Mediterranean Shipping Company (Portugal)
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Αίτηση/Αίτημα (ΕΕ)
06/07/2018 Mediterranean Shipping Company (Portugal)
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

 • Οδηγία 2007/64 -A02
 • Οδηγία 2007/64 -A58

Διατακτικό

 • Ερμηνεύει : Οδηγία 2007/64 -A02P1
 • Ερμηνεύει : Οδηγία 2007/64 -A58

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 30/04/2018

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

11/04/2019


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 259 από 23.07.2018, σ.27

Ονόματα των διαδίκων

Mediterranean Shipping Company (Portugal)

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Tribunal da Relação do Porto - Πορτογαλία

Θεματική κατηγορία

 • Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
 • Ελευθερία εγκαταστάσεως
 • Εσωτερική Αγορά - Αρχές

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως

Δικαστικός σχηματισμός

dixième chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Jarukaitis

Γενικός Εισαγγελέας

H. Saugmandsgaard Øe

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • πορτογαλική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη