A Bíróság ítélete (tizedik tanács), 2019. április 11.

Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. kontra Banco Comercial Português SA és Caixa Geral de Depósitos, SA

TA ribunal da Relação do Porto (Portugália) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások – A 2007/64/EK irányelv – 2. és 58. cikk – Hatály – Pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője – Fogalom – Valamely harmadik személy által adott, olyan számlára vonatkozó beszedési megbízás teljesítése, amelynek e harmadik személy nem tulajdonosa – A megterhelt számla tulajdonosa engedélyének hiánya – Nem engedélyezett fizetési művelet

C-295/18. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
24/05/2019 Mediterranean Shipping Company (Portugal)
ítélet
ECLI:EU:C:2019:320
11/04/2019 Mediterranean Shipping Company (Portugal)
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
06/07/2018 Mediterranean Shipping Company (Portugal)
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

Nincs információ


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

 • 2007/64 irányelv -A02
 • 2007/64 irányelv -A58

Rendelkező rész

 • Értelmezi : 2007/64 irányelv -A02P1
 • Értelmezi : 2007/64 irányelv -A58

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 30/04/2018

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

11/04/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 259., 23.07.2018., 27o.

A felek neve

Mediterranean Shipping Company (Portugal)

Kapcsolódó tanulmányok

Nincs információAz eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Tribunal da Relação do Porto - Portugália

Tárgy

 • Tõke szabad mozgása
 • Letelepedés szabadsága
 • Belső piac - Elvek

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

dixième chambre (Cour)

Előadó bíró

Jarukaitis

Főtanácsnok

Saugmandsgaard Øe

Az eljárás nyelve(i)

 • portugál

Az indítvány nyelve(i)

  Nincs információ