Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.8.2018

Hochtief AG vastaan Budapest Főváros Önkormányzata

Kúrian esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Muutoksenhakumenettelyt – Direktiivi 89/665/EY – Vahingonkorvauskanne – 2 artiklan 6 kohta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan vahingonkorvauskanteet voidaan ottaa tutkittaviksi vain, jos hankintaviranomaisen päätös, josta vahingon väitetään aiheutuneen, on todettu sitä ennen lopullisella tavalla lainvastaiseksi – Kumoamisvaatimus – Välityslautakunnassa aiemmin esitetty vaatimus – Välityslautakunnan ratkaisujen tuomioistuinvalvonta – Kansallinen lainsäädäntö, jossa suljetaan pois sellaisten perusteiden esittäminen, joita ei ole esitetty välityslautakunnassa – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet

Asia C-300/17


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
14/09/2018 Hochtief
Tuomio
ECLI:EU:C:2018:635
07/08/2018 Hochtief
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2018:635
07/08/2018 Hochtief
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2018:405
07/06/2018 Hochtief
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
28/07/2017 Hochtief
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.04 Perusoikeudet
    1.04.03 Perusoikeudet
      1.04.03.47 Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.02 Julkiset hankinnat
      4.11.02.06 Muutoksenhakumenettelyt
        4.11.02.06.05 Vahingonkorvauskanne
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.04 Perusoikeudet
    1.04.03 Perusoikeudet
      1.04.03.47 Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.02 Julkiset hankinnat
      4.11.02.06 Muutoksenhakumenettelyt
        4.11.02.06.05 Vahingonkorvauskanne


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 47 artikla
 • Tulkitsee : Direktiivi 89/665 -A01P1
 • Tulkitsee : Direktiivi 89/665 -A01P3
 • Tulkitsee : Direktiivi 89/665 -A02P6

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 24/05/2017

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 07/06/2018

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

07/08/2018


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

tuomio: EUVL C 352, 01.10.2018, s.11

Kannekirjelmä: EUVL C 269, 14.08.2017, s.4

Asianosaisten nimet

Hochtief

Oikeustapauskommentaarit

 1. Smith, Susie: Remedy of Damages. Can National Law Require that a Civil Claim for Damages is Subject to a Condition that a Public Procurement Infringement is Definitively Established? Can National Procedural Rules Limit Judicial Review in that Context to Pleas Raised in the First Instance Claim? Case C-300/17 Hochtief, Public Procurement Law Review 2018 nº 6 p.NA155-NA159 (EN)
 2. Peraldi-Leneuf, Fabienne: Précisions sur l'articulation des voies de recours en matière de marchés publics., Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.37-38 (FR)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Kúria - Unkari

Aihe

 • Sijoittautumisvapaus
 • Palvelujen tarjoamisen vapaus
 • Lainsäädännön lähentäminen

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Vilaras

Julkisasiamies

Wathelet'n

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • unkari

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • ranska