A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2018. augusztus 7.

Hochtief AG kontra Budapest Főváros Önkormányzata

A Kúria (Magyarország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési szerződések – Jogorvoslati eljárások – 89/665/EK irányelv – Kártérítési kereset – A 2. cikk (6) bekezdése – Bármely kártérítési kereset elfogadhatóságát az állítólagos kárt okozó ajánlatkérői határozat jogellenessége előzetes és jogerős megállapításának alárendelő nemzeti szabályozás – Megsemmisítés iránti kereset – Valamely döntőbizottság előtti előzetes jogorvoslat – A döntőbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálata – A döntőbizottság előtt fel nem hozott jogalapokra való hivatkozást kizáró nemzeti szabályozás – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – A tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elve

C-300/17. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
14/09/2018 Hochtief
ítélet
ECLI:EU:C:2018:635
07/08/2018 Hochtief
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2018:635
07/08/2018 Hochtief
indítvány
ECLI:EU:C:2018:405
07/06/2018 Hochtief
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
28/07/2017 Hochtief
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
1 Az Európai Unió jogrendje
  1.04 Alapvető jogok
    1.04.03 Az alapvető jogok
      1.04.03.47 A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.11 Jogszabályok közelítése
    4.11.02 Közbeszerzés
      4.11.02.06 Jogorvoslati eljárások
        4.11.02.06.05 Kártérítési keresetek
1 Az Európai Unió jogrendje
  1.04 Alapvető jogok
    1.04.03 Az alapvető jogok
      1.04.03.47 A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.11 Jogszabályok közelítése
    4.11.02 Közbeszerzés
      4.11.02.06 Jogorvoslati eljárások
        4.11.02.06.05 Kártérítési keresetek


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

 • Értelmezi : Az EU Alapjogi Chartája (2007), 47. cikk
 • Értelmezi : 89/665 irányelv -A01P1
 • Értelmezi : 89/665 irányelv -A01P3
 • Értelmezi : 89/665 irányelv -A02P6

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 24/05/2017

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 07/06/2018

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

07/08/2018


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 352., 01.10.2018., 11o.

Kérelem/kereset: HL C 269., 14.08.2017., 4o.

A felek neve

Hochtief

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Smith, Susie: Remedy of Damages. Can National Law Require that a Civil Claim for Damages is Subject to a Condition that a Public Procurement Infringement is Definitively Established? Can National Procedural Rules Limit Judicial Review in that Context to Pleas Raised in the First Instance Claim? Case C-300/17 Hochtief, Public Procurement Law Review 2018 nº 6 p.NA155-NA159 (EN)
 2. Peraldi-Leneuf, Fabienne: Précisions sur l'articulation des voies de recours en matière de marchés publics., Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.37-38 (FR)
 3. Vincze, Attila: Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 7.8.2018 - C-300/17, Hochtief AG gegen Budapest Főváros Önkormányzata, Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union - GPR 2019 N°2 p.77-82 (DE)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Kúria - Magyarország

Tárgy

 • Letelepedés szabadsága
 • Szolgáltatásnyújtás szabadsága
 • Jogszabályok közelítése

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Nincs információ

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

troisième chambre (Cour)

Előadó bíró

Vilaras

Főtanácsnok

Wathelet

Az eljárás nyelve(i)

 • magyar

Az indítvány nyelve(i)

 • francia