Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 11. juli 1996.

Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL mod Ministre du Budget.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour administrative d'appel de Lyon - Frankrig.

Merværdiafgift - Fortolkning af artikel 19, stk. 2, i sjette direktiv 77/388/EØF - Fradrag af indgående afgift - Bitransaktioner vedrørende finansielle spørgsmål - Pro rata-beregning af fradraget.

Sag C-306/94.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1996:290
11/07/1996 Régie dauphinoise
Dom
ECLI:EU:C:1996:290
11/07/1996 Régie dauphinoise
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1996:56
15/02/1996 Régie dauphinoise
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1996 I-03695

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          B-10.02.01.08.02 Pro rata–satsen for fradraget
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            B-10.02.01.07.02.02 Ydelse og formidling af lån
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            B-10.02.01.07.02.03 Transaktioner vedrørende anbringelse af midler, løbende konti, etc.


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A02 : præmis/punkt 15 - 18
 • direktv 77/388 -A04 : præmis/punkt 15 - 18
 • direktv 77/388 -A13LBLD : præmis/punkt 19
 • direktv 77/388 -A19P2 : præmis/punkt 13 - 23
 • Domstolen - dom, sag C-333/91 -N13 : præmis/punkt 17

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A19P2

Forslag til afgørelse

 • direktv 77/388 -A02 : præmis/punkt 10 - 32
 • direktv 77/388 -A04 : præmis/punkt 10 - 32
 • direktv 77/388 -A13LBLD : præmis/punkt 34
 • direktv 77/388 -A19P2 : præmis/punkt 36 - 51


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 21/11/1994

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 15/02/1996

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

11/07/1996


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 380 fra 31.12.1994, s.5

Dom: EUT C 354 fra 23.11.1996, s.1

Sagens parter

Régie dauphinoise

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Turot, Jérôme: Produits financiers et prorata de TVA: la grande évasion. A propos de l'arrêt du 11 juillet 1996 de la CJCE (Régie Dauphinoise et Cabinet A. Forest), Droit fiscal 1996 p.1384-1388
 2. X: Revue de jurisprudence fiscale 1996 p.628-629
 3. Nieuwenhuizen, W.A.P.: De Régie van de BTW, Weekblad voor fiscaal recht 1997 p.54-64
 4. Van Hilten, M.E.: Beslissingen in belastingzaken 1997 nº 38Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Cour administrative d'appel de Lyon - Frankrig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

FR - Code général des impôts, annexe II, art. 212, 231 et 261 c

FR - Code général des impôts, annexe II, art. 212 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Loi no. 87-1127 du 31/12/1987 Décret no. 79-1163 du 29/12/1979, art. 7 Livre des procédures fiscales

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Moitinho de Almeida

Generaladvokat

Lenz

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk