Domstolens Dom (Første Afdeling) af 9. december 2010.

Minerva Kulturreisen GmbH mod Finanzamt Freital.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesfinanzhof - Tyskland.

Sjette momsdirektiv - artikel 26 - særordning for rejsebureauer og personer, der organiserer turistrejser - anvendelsesområde - salg af operabilletter uden samtidig levering af andre ydelser.

Sag C-31/10.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
19/02/2011 Minerva Kulturreisen
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2010:762
09/12/2010 Minerva Kulturreisen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2010:762
09/12/2010 Minerva Kulturreisen
Anmodning (EUT/EFT)
17/04/2010 Minerva Kulturreisen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2010 I-12889

genstand

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 26 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – særordning for rejsebureauer – salg af operabilletter uden at der samtidig leveres andre ydelser

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.10 Særordninger
          4.10.02.01.10.03 Særordning for rejsebureauer


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A26 : præmis/punkt 1, 2, 12, 13, 16, 17, 19 - 23, 25
 • direktv 77/388 -A26P1 : præmis/punkt 3, 14
 • direktv 77/388 -A26P2 : præmis/punkt 3
 • Domstolen - dom, sag C-163/91 : præmis/punkt 19, 20, 22
 • Domstolen - dom, sag C-308/96 : præmis/punkt 16 - 18
 • Domstolen - dom, sag C-149/01 : præmis/punkt 16 - 18

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A26

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 20/01/2010

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

09/12/2010


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 100 fra 17.04.2010, s.18

Dom: EUT C 55 fra 19.02.2011, s.15

Sagens parter

Minerva Kulturreisen

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Van der Paardt, René: Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.60-61 (EN)
 2. Prezelj, Tamara: Odvzem DDV številke, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2013 n° 7-8 p.3-6 (SL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Bundesfinanzhof - Tyskland

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudicielle sager

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Borg Barthet

Generaladvokat

Mengozzi

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig