Elektrorazpredelenie Yug
Lieta C-31/18
Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Secinājumi
ECLI:EU:C:2019:421
16/05/2019 Elektrorazpredelenie Yug
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Pieteikums (OV)
16/03/2018 Elektrorazpredelenie Yug
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

Informācija nav pieejama

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Informācija nav pieejama

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 17/01/2018

Secinājumu datums

  • 16/05/2019

Tiesas sēdes datums

06/02/2019

Pasludināšanas datums

Informācija nav pieejama


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 123, 09.04.2018, 12 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Elektrorazpredelenie Yug

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Administrativen sad Sofia-grad - Bulgārija

Priekšmets

  • Brīvība veikt uzņēmējdarbību
  • Pakalpojumu sniegšanas brīvība
  • Tiesību aktu tuvināšana
  • Enerģētika

Tiesvedība un iznākums

  • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Tiesas sastāvs

Informācija nav pieejama

Tiesnesis referents

Informācija nav pieejama

Ģenerāladvokāts

Pitrucella

Tiesvedības valoda(s)

  • bulgāru

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama