Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-21 ta’ Marzu 2019

Eco-Bat Technologies Ltd et vs Il-Kummissjoni Ewropea

Kawża C-312/18 PParti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
17/05/2019 Eco-Bat Technologies et vs Il-Kummissjoni
Sentenza
ECLI:EU:C:2019:235
21/03/2019 Eco-Bat Technologies et vs Il-Kummissjoni
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Rikors (ĠU)
15/06/2018 Eco-Bat Technologies et vs Il-Kummissjoni
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

1.
3 Kontenzjuż
  3.02 Rikors għal annullament
    3.02.05 Termini
      3.02.05.01 Bidu tad-dekorrenza
3 Kontenzjuż
  3.10 Appell
    3.10.06 Motivi / Aggravji
3 Kontenzjuż
  3.10 Appell
    3.10.06 Motivi / Aggravji


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

  • 11/05/2018

Data tal-konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

21/03/2019


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Sentenza: ĠU C 187 -03.06.2019 p.30

Talba: ĠU C 231 -02.07.2018 p.17

Isem tal-partijiet

Eco-Bat Technologies et vs Il-Kummissjoni

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

  • Kompetizzjoni
  • - Akkordji

Proċedura u riżultat

  • Rikors għal annullament
  • Appell : ċaħda minħabba f'inammissibbiltà
  • Appell : Ċaħda fuq il-mertu

Kulleġġ ġudikanti

huitième chambre (Cour)

Imħallef Relatur

Biltgen

Avukat Ġenerali

Pitruzzella

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

  • l-Ingliż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

    Informazzjoni mhux disponibbli