Lantmännen och Lantmännen Agroetanol mot kommissionen
Mål C-318/19 P(R)

Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 18/04/2019

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

Lantmännen och Lantmännen Agroetanol mot kommissionen

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  Uppgift saknas

  Förfarande och resultat

   Uppgift saknas

   Dömande sammansättning

   Uppgift saknas

   Referent

   Uppgift saknas

   Generaladvokat

   Uppgift saknas

   Rättegångsspråk

   • engelska

   Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas