Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 januari 2009.

Hein Persche tegen Finanzamt Lüdenscheid.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesfinanzhof - Duitsland.

Vrij verkeer van kapitaal - Inkomstenbelasting - Aftrekbaarheid van giften aan als van algemeen nut erkende instellingen - Beperking van aftrekbaarheid tot giften aan nationale instellingen - Giften in natura - Richtlijn 77/799/EEG - Wederzijdse bijstand van bevoegde autoriteiten van lidstaten op gebied van directe belastingen.

Zaak C-318/07.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
21/03/2009 Persche
Zie pdf-documenten
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2009:33
27/01/2009 Persche
Arrest
ECLI:EU:C:2009:33
27/01/2009 Persche
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2008:561
14/10/2008 Persche
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
20/10/2007 Persche
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

2009 I-00359

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Bundesfinanzhof – Uitlegging van artikel 5, derde alinea, EG, artikel 56 EG en richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen (PB L 336, blz. 15) – Nationale regeling die toekenning van fiscaal voordeel dat is voorzien voor giften aan instellingen die doelen van algemeen nut nastreven onderwerpt aan voorwaarde dat begiftigde op het nationaal grondgebied is gevestigd – Toepasselijkheid van regels van EG-Verdrag inzake vrij verkeer van kapitaal op giften in natura in de vorm van voorwerpen voor dagelijks gebruik, van een burger van een lidstaat aan in een andere lidstaat gevestigde instellingen die doelen van algemeen nut nastreven

Systematisch overzicht

1.
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-05 Vrij verkeer van kapitaal
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-05 Vrij verkeer van kapitaal


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 5 -L3 : punt 19
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 56 : punten 1, 19, 26
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 56 -P1 : punten 23 - 72
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 57 : punten 1, 26
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 58 : punten 1, 22, 26, 46
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 58 -P1LA : punten 40 - 50
 • Richtlijn 77/799 : punten 19, 31, 61 - 65, 68
 • Richtlijn 77/799 -A01P1 : punten 3, 62
 • Richtlijn 77/799 -A02P1 : punten 4, 62, 65
 • Richtlijn 77/799 -A08 : punt 69
 • Richtlijn 88/361 -N1 : punten 24, 26
 • Hof van Justitie - Arrest C-204/90 : punt 69
 • Hof van Justitie - Arrest C-254/97 : punt 53
 • Hof van Justitie - Arrest C-136/00 : punten 46, 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-422/01 : punt 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-319/02 : punt 46
 • Hof van Justitie - Arrest C-513/03 : punten 24, 26
 • Hof van Justitie - Arrest C-39/04 : punt 53
 • Hof van Justitie - Arrest C-386/04 : punten 24, 41, 44, 46, 48, 49, 55, 56, 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-76/05 : punten 46, 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-101/05 : punten 52, 69, 70
 • Hof van Justitie - Arrest C-157/05 : punt 28
 • Hof van Justitie - Arrest C-184/05 : punten 61 - 63, 65
 • Hof van Justitie - Arrest C-451/05 : punt 69
 • Hof van Justitie - Arrest C-11/07 : punten 24, 26, 27

Dictum

Conclusie

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 5 -L3 : punt 23
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 56 : punten 1, 23, 25, 29 - 113
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 56 -P1 : punt 3
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 58 : punten 1, 102, 113
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 58 -P1 : punt 4
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 58 -P1LA : punten 52 - 76
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 58 -P3 : punten 5, 53, 54
 • Richtlijn 77/799 : punten 23, 81, 103, 105 - 113
 • Richtlijn 77/799 -A01P1 : punten 6, 96, 97
 • Richtlijn 77/799 -A02 : punt 7
 • Richtlijn 77/799 -A02P1 : punt 96
 • Richtlijn 77/799 -A08 : punten 8, 98
 • Richtlijn 88/361 : punt 31
 • Richtlijn 88/361 -N1 : punten 32 - 39
 • Hof van Justitie - Arrest C-7/78 : punt 40
 • Hof van Justitie - Arrest C-286/82 : punten 29, 30
 • Hof van Justitie - Arrest C-267/86 : punt 40
 • Hof van Justitie - Arrest C-308/86 : punten 29, 30
 • Hof van Justitie - Arrest C-358/93 : punt 40
 • Hof van Justitie - Arrest C-484/93 : punt 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-250/95 : punt 77
 • Hof van Justitie - Arrest C-222/97 : punten 32, 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-439/97 : punt 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-35/98 : punt 43
 • Hof van Justitie - Arrest C-478/98 : punt 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-515/99 : punt 32
 • Hof van Justitie - Arrest C-364/01 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-315/02 : punt 77
 • Hof van Justitie - Arrest C-319/02 : punten 43, 53, 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-513/03 : punten 32, 36, 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-39/04 : punt 86
 • Hof van Justitie - Arrest C-386/04 : punten 32, 35, 43, 44, 53, 54, 60, 61, 63 - 65, 67, 68, 71, 74, 77, 79, 80, 82, 96, 100, 106
 • Hof van Justitie - Arrest C-101/05 : punten 44, 77, 78, 99
 • Hof van Justitie - Arrest C-184/05 : punten 97, 105
 • Hof van Justitie - Arrest C-217/05 : punt 67
 • Hof van Justitie - Arrest C-370/05 : punt 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-55/06 : punt 107
 • Hof van Justitie - Arrest C-194/06 : punt 32
 • Hof van Justitie - Arrest C-256/06 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-443/06 : punten 43, 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-43/07 : punten 32, 36


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 11/07/2007

Datum van de conclusie

 • 14/10/2008

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

27/01/2009


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 247 van 20.10.2007, blz.3

Arrest: PB C 69 van 21.03.2009, blz.8

Naam van de partijen

Persche

Rechtsgeleerde noten

 1. Fritsche, Patrick: Steuerbegünstigter Abzug von Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen im EU-Ausland, European Law Reporter 2009 p.63-66 (DE)
 2. Putz, Alexander: Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an ausländische Empfänger, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.828 (DE)
 3. Hüttemann, Rainer ; Helios, Marcus: Zum grenzüberschreitenden Spendenabzug in Europa nach dem EuGH-Urteil vom 27.1.2009, Persche, Der Betrieb 2009 p.701-707 (DE)
 4. Zapf, Hervé ; Du Pasquier, James: Charité bien ordonnée commence par soi-même, un principe reconnu par le droit communautaire? (A propos de CJCE, 27 janvier 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 55 p.3-6 (FR)
 5. Cavaillé, Géraldine ; Voillemot, Dominique: Gazette du Palais 2009 nº 86-87 I Jur. p.34-36 (FR)
 6. Rigaux, Anne: Déductibilité fiscale des dons en nature effectués dans un autre Etat membre, Europe 2009 Mars Comm. nº 122 p.12-13 (FR)
 7. Fischer, Peter: Das EuGH-Urteil Persche zu Auslandsspenden - die Entstaatlichung des Steuerstaates geht weiter, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2009 p.249-257 (DE)
 8. Perrotin, Frédérique: Vers l'Euro-donateur, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 70 p.3-5 (FR)
 9. Guichard, Michel ; Grau, Romain: Les dons aux organismes d'intérêt général relèvent de la liberté de circulation des capitaux, Revue de droit fiscal 2009 Comm. 337 p.30-31 (FR)
 10. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 265 (NL)
 11. Runte, Julia: Sonderausgabenabzug für Auslandsspenden, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.461-468 (DE)
 12. Cortés Martín, José Manuel: Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726 (ES)
 13. Costaş, Cosmin Flavius: Jurisprudenţa fiscalǎ a Curții de Justiție Europene, Curierul fiscal 2009 nº 2 p.47-50 (RO)
 14. Geibel, Stefan: Freier Spendenverkehr durch steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat - Anmerkung zu EuGH, Urt. vom 27.1.2009 - C-318/07 (Hein Persche / Finanzamt Lüdenscheid), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.61-65 (DE)
 15. Versteegh, C.R.M.: De Persche zaak, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2010 p.295-306 (NL)
 16. Ruiz Hidalgo, Carmen ; Barreiro Carril, María Cruz: La deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las donaciones realizadas en Estados miembros distintos del de residencia. Comentario a la STJCE de 27 de enero de 2009 (As. C-318/07), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 306 p.141-149 (ES)
 17. Lazdiņš, Jānis ; Ketners, Kārlis: Tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas nodokļu tiesību dinamiku, Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls 2012 no. 3 p.21-40 (LV)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Bundesfinanzhof - Duitsland

Onderwerp

 • Vrij verkeer van kapitaal
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Einkommensteuergesetz (EStG), Paragraphen 10 Buchstabe b, 51 Abs. 1 No. 2 Buchstabe c Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV), Paragraph 49 Körperschaftsteuergesetz (KStG), Paragraph 5 Abs. 1 No. 9

Einkommensteuergesetz (EStG), Paragraphen 10 Buchstabe b, 51 Abs. 1 no. 2 Buchstabe c Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV), Paragraph 49 Körperschaftsteuergesetz (KStG), Paragraph 5 Abs. 1 no. 9

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lenaerts

Advocaat-generaal

Mengozzi

Procestaal/Procestalen

 • Duits

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans