Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. november 2013

Minister Finansów mod MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny

Moms – direktiv 2006/112/EF – artikel 132-134 og 168 – fritagelser – uddannelsesydelser, der leveres af ikke-offentlige organer i erhvervsmæssigt øjemed – ret til fradrag

Sag C-319/12


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Kendelse
ECLI:EU:C:2014:2395
18/11/2014 MDDP
Dom (EUT/EFT)
31/01/2014 MDDP
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2013:778
28/11/2013 MDDP
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2013:778
28/11/2013 MDDP
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2013:421
20/06/2013 MDDP
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
07/09/2012 MDDP
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 132, stk. 1, litra i), artikel 133, 134 og 168, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national lovgivning, der i strid med direktivet fastsætter en momsfritagelse for uddannelsesydelser, der leveres af ikke-offentlige organer i erhvervsmæssigt øjemed – afslag til et sådant organ, der har draget fordel af fritagelsen, på fradrag af indgående moms

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A13LAP1LI : præmis/punkt 24
 • direktv 77/388 -A13LAP2LA : præmis/punkt 24
 • direktv 77/388 -A13LAP2LB : præmis/punkt 24
 • direktv 2006/112 -A132 : præmis/punkt 25
 • direktv 2006/112 -A132P1LI : præmis/punkt 1, 3, 20, 24 - 40, 45 - 56
 • direktv 2006/112 -A132P1LL : præmis/punkt 29
 • direktv 2006/112 -A132P1LM : præmis/punkt 29
 • direktv 2006/112 -A132P1LQ : præmis/punkt 29
 • direktv 2006/112 -A133P1LA : præmis/punkt 1, 3, 20, 24, 30 - 39
 • direktv 2006/112 -A134 : præmis/punkt 1, 3, 20, 24, 32, 33, 39
 • direktv 2006/112 -A168 : præmis/punkt 1, 3, 20, 40, 42, 45, 56
 • Domstolen - dom, sag C-302/93 : præmis/punkt 44
 • Domstolen - dom, sag C-4/94 : præmis/punkt 44
 • Domstolen - dom, sag C-144/00 : præmis/punkt 27
 • Domstolen - dom, sag C-287/00 : præmis/punkt 26
 • Domstolen - dom, sag C-498/03 : præmis/punkt 27 - 31, 37, 38
 • Domstolen - dom, sag C-394/04 : præmis/punkt 32
 • Domstolen - dom, sag C-415/04 : præmis/punkt 32
 • Domstolen - dom, sag C-106/05 : præmis/punkt 30, 38
 • Domstolen - dom, sag C-363/05 : præmis/punkt 47, 51
 • Domstolen - dom, sag C-174/11 : præmis/punkt 25, 37

Konklusion

 • fortolker : direktv 2006/112 -A132P1LI
 • fortolker : direktv 2006/112 -A133
 • fortolker : direktv 2006/112 -A134
 • fortolker : direktv 2006/112 -A168

Forslag til afgørelse

 • TEUF, artikel 288 : præmis/punkt 40
 • direktv 77/388 -A13LA : præmis/punkt 24, 26
 • direktv 77/388 -A13LAP1LB : præmis/punkt 19, 30, 66, 68
 • direktv 77/388 -A13LAP1LG : præmis/punkt 19, 30, 66, 67
 • direktv 77/388 -A13LAP1LH : præmis/punkt 19, 30, 66, 67
 • direktv 77/388 -A13LAP1LI : præmis/punkt 7
 • direktv 77/388 -A13LAP1LJ : præmis/punkt 19
 • direktv 77/388 -A13LAP1LN : præmis/punkt 28
 • direktv 77/388 -A13LAP2 : præmis/punkt 31
 • direktv 77/388 -A13LAP2LA : præmis/punkt 7, 30
 • direktv 77/388 -A13LAP2LB : præmis/punkt 7
 • direktv 2006/112 : præmis/punkt 4, 11, 15, 40 - 47, 73, 74
 • direktv 2006/112 -A02P1LC : præmis/punkt 46
 • direktv 2006/112 -A132 : præmis/punkt 19, 24, 46
 • direktv 2006/112 -A132P1LB : præmis/punkt 59
 • direktv 2006/112 -A132P1LI : præmis/punkt 4, 13 - 74
 • direktv 2006/112 -A132P1LM : præmis/punkt 27
 • direktv 2006/112 -A132P1LQ : præmis/punkt 27
 • direktv 2006/112 -A133 : præmis/punkt 5, 13, 29 - 31, 36, 74
 • direktv 2006/112 -A133L1LA : præmis/punkt 30
 • direktv 2006/112 -A134 : præmis/punkt 6, 13, 29, 31, 36, 74
 • direktv 2006/112 -A134LB : præmis/punkt 31
 • direktv 2006/112 -A135P1LG : præmis/punkt 59
 • direktv 2006/112 -A135P1LI : præmis/punkt 59, 61
 • direktv 2006/112 -A168 : præmis/punkt 8, 13, 37, 44, 50, 51
 • direktv 2006/112 -A169LA : præmis/punkt 50
 • direktv 2006/112 -CH2 : præmis/punkt 4
 • Domstolen - dom, sag C-41/74 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-51/76 : præmis/punkt 56
 • Domstolen - dom, sag C-8/81 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-152/84 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-103/88 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-134/97 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-216/97 : præmis/punkt 26
 • Domstolen - dom, sag C-150/99 : præmis/punkt 48, 72
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-144/00 : præmis/punkt 28
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-174/00 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-141/00 : præmis/punkt 19, 41, 64, 66
 • Domstolen - dom, sag C-144/00 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - dom, sag C-287/00 : præmis/punkt 28
 • Domstolen - dom, sag C-45/01 : præmis/punkt 19, 30, 59, 60, 64
 • Domstolen - dom, sag C-453/02 : præmis/punkt 59, 60
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-498/03 : præmis/punkt 67
 • Domstolen - dom, sag C-498/03 : præmis/punkt 19, 24, 26, 27, 30, 66
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-394/04 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-200/04 : præmis/punkt 21
 • Domstolen - dom, sag C-394/04 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-415/04 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-106/05 : præmis/punkt 30, 66
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-401/05 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-434/05 : præmis/punkt 1
 • Domstolen - dom, sag C-106/05 : præmis/punkt 19, 30
 • Domstolen - dom, sag C-363/05 : præmis/punkt 59, 60
 • Domstolen - dom, sag C-401/05 : præmis/punkt 39, 48
 • Domstolen - dom, sag C-262/08 : præmis/punkt 19, 66, 68
 • Domstolen - dom, sag C-473/08 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-277/09 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-203/10 : præmis/punkt 56
 • Domstolen - dom, sag C-259/10 : præmis/punkt 59
 • Domstolen - dom, sag C-174/11 : præmis/punkt 19, 30, 46, 66
 • Domstolen - dom, sag C-142/12 : præmis/punkt 41


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 02/07/2012

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 20/06/2013

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

28/11/2013


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 287 fra 22.09.2012, s.21

Dom: EUT C 45 fra 15.02.2014, s.11

Sagens parter

MDDP

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Dominik-Ogińska, Dagmara: MDDP. VAT exemption educational services provided by private entities., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 2 p.47-48 (EN)
 2. Mosbrucker, Anne-Laure: TVA et prestations éducatives, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.39-40 (FR)
 3. Ravella, David: Prestations de services éducatifs rendues par des organismes privés à but lucratif: conditions d'exonération et droit à déduction de la TVA, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 91 p.57-58 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) - Polen

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

PL - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 43, ust. 1, pkt 1; załącznik 4, poz. 7

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

troisième chambre (Cour)

Refererende dommer

Fernlund

Generaladvokat

Kokott

Processprog

 • polsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk