A Bíróság 1974. december 3-i ítélete.

Johannes Henricus Maria van Binsbergen kontra Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Centrale Raad van Beroep - Hollandia.

33-74. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
ítélet
ECLI:EU:C:1974:131
03/12/1974 Van Binsbergen kontra Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:1974:131
03/12/1974 Van Binsbergen kontra Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid
indítvány
ECLI:EU:C:1974:121
13/11/1974 Van Binsbergen kontra Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

1974 01299

görög 1974/00513 portugál 1974/00543 spanyol 1974/00507 svéd II/00379 finn II/00385

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-04 Személyek és szolgáltatások szabad mozgása
    B-04.04 A szolgáltatásnyújtás szabadsága
      B-04.04.00 Általános
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-04 Személyek és szolgáltatások szabad mozgása
    B-04.04 A szolgáltatásnyújtás szabadsága
      B-04.04.01 Különböző szolgáltatások


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 15/05/1974

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 13/11/1974

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

03/12/1974


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 74., 01.07.1974., 3o.

ítélet: HL C 52., 05.03.1975., 1o.

A felek neve

Van Binsbergen kontra Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Manschot, G.J.: Vrijheid van vestiging en dienstverlening, Advocatenblad 1975 p.136-147
 2. Emmerich, Volker: Juristische Schulung 1975 p.390-391
 3. Loussouarn, Yvon: Droit d'établissement, Revue trimestrielle de droit européen 1975 p.518-531
 4. Loussouarn, Yvon: Droit d'établissement, Revue critique de droit international privé 1975 p.696-708
 5. Morse, Geoffrey: Direct Applicability of Main Treaty Provisions and Scope of Safeguard Clauses, European Law Review 1975 p.67-69
 6. Mac Gillavry, Olivier E.: Journal des tribunaux 1975 p.100-103
 7. Fitzgerald, Gerald: Freedom of Establishment and Freedom to Provide Services in the EEC as Illustrated by Two Recent Judgments of the Court of Justice, Gazette 1975 nº 3 p.75-78
 8. X: Le Quotidien juridique 1975 nº 38 p.4-8
 9. Neville, March Hunning: European Community Law: Nationality Discrimination, The Journal of Business Law 1975 p.168-169
 10. Marzano, Arturo: Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1975 I Sez.II p.67-70
 11. Direction générale d'information de la Commission des Communautés européennes: Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1975 p.117-121
 12. Bronkhorst, H.J.: De ontwikkelingen op het gebied van het vestigingsrecht en het vrij verrichten van diensten in de Europese Gemeenschap, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1976 p.330-346
 13. Kok, D.H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1976 p.251-261
 14. Kok, D.H.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.180-190
 15. Banu, Mihai: Servicii. Libera prestare a serviciilor. Restricții. Condiția reședinței. Interdicție. Prestații particulare. Auxiliari de justiție. Reguli profesionale. Respectare. Obligația unui sediu profesional. Necesitate obiectivă. Cerință licită, Revista română de drept al afacerilor 2007 nº 03 p.153-162
 16. Banu, Mihai: Libertatea de a presta servicii. Efect direct., Revista românǎ de drept al afacerilor 2009 nº 02 p.152-169
 17. Nicolau, Simona Florica: Concepţia şi practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte abuzul de drept, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2012 Vol.5 p.80-96
 18. Grušovnik , Lara: Razvoj koncepta prepovedi zlorabe pravic v sodni praksi Sodišča EU, Pravna praksa 2012 nº 47 p.12-14Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Centrale Raad van Beroep - Hollandia

Tárgy

 • Szolgáltatásnyújtás szabadsága

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Nincs információ

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

Nincs információ

Előadó bíró

Pescatore

Főtanácsnok

Mayras

Az eljárás nyelve(i)

 • holland

Az indítvány nyelve(i)

 • francia