Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 2. juni 1994.

Empire Stores Ltd mod Commissioners of Customs and Excise.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Value Added Tax Tribunals, Manchester Tribunal Centre - Forenede Kongerige.

Moms - sjette direktiv - beskatningsgrundlag.

Sag C-33/93.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1994:225
02/06/1994 Empire Stores mod Commissioners of Customs and Excise
Dom
ECLI:EU:C:1994:225
02/06/1994 Empire Stores mod Commissioners of Customs and Excise
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1994:106
16/03/1994 Empire Stores mod Commissioners of Customs and Excise
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1994 I-02329

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A11LAP1LA : præmis/punkt 1, 7, 10 - 20
 • EF-traktaten (Maastricht), artikel 177 -L2 : præmis/punkt 8
 • Domstolen - dom, sag C-230/87 : præmis/punkt 12, 18

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A11LAPT1LA

Forslag til afgørelse

 • direktv 77/388 -A11LAP1LA : præmis/punkt 4, 7 - 22
 • EF-traktaten (Maastricht), artikel 177 -L2 : præmis/punkt 5
 • Domstolen - dom, sag C-297/88 : præmis/punkt 6
 • direktv 77/388 -A02P1 : præmis/punkt 7, 13
 • direktv 77/388 -A05P6 : præmis/punkt 7, 10, 11, 19
 • direktv 77/388 -A11LAP1LB : præmis/punkt 7, 10
 • direktv 77/388 -A11LAP3LB : præmis/punkt 7, 11, 19
 • Domstolen - dom, sag C-89/81 : præmis/punkt 8, 13
 • Domstolen - dom, sag C-102/86 : præmis/punkt 8, 13, 16, 17
 • Domstolen - dom, sag C-154/80 : præmis/punkt 8, 16, 17, 21
 • Domstolen - dom, sag C-230/87 : præmis/punkt 8, 9, 11, 13, 16, 17
 • direktv 67/228 -A08 : præmis/punkt 13
 • Domstolen - dom, sag C-16/93 : præmis/punkt 13, 16
 • Domstolen - dom, sag C-126/88 : præmis/punkt 14, 19
 • Domstolen - dom, sag C-18/92 : præmis/punkt 14
 • Domstolen - dom, sag C-20/91 : præmis/punkt 19


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 04/02/1993

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 16/03/1994

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

02/06/1994


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 98 fra 07.04.1993, s.17

Dom: EUT C 188 fra 09.07.1994, s.4

Sagens parter

Empire Stores mod Commissioners of Customs and Excise

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Maublanc-Fernandez, Lucienne ; Maublanc, Jean-Pierre: TVA - Prestations de services à titre onéreux - Définition de la contrepartie - Vente d'articles à prix réduit dans le but d'attirer les clients, Revue du Marché Commun 1995 p.181-183
 2. Rothenberger, Franz: Umsatzsteuer-Rundschau 1995 p.65-66
 3. Caamaño Anido, Miguel Angel ; Calderón Carrero, José Manuel: Impuesto sobre el valor añadido, Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Comentarios y concordancias con la legislación española) 1992-1995 (Ed. La ley-Actualidad - Madrid) 1997 p.316-319Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Value Added Tax Tribunal, Manchester - Det Forenede Kongerige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

UK - Value Added Tax Act 1983, sections 1, 2(1), 3(1) and (2), 9(1), 10 and 48(1), Schedule 2, para. 5(1) and (2) and Schedule 4, para. 7

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Schockweiler

Generaladvokat

Van Gerven

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • nederlandsk