A Bíróság (ötödik tanács) szeptember 19.-i ítélete: 2002.

Republik Österreich kontra Martin Huber.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberster Gerichtshof - Ausztria.

Mezőgazdaság - Jogalap.

C-336/00. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
09/11/2002 Huber
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2002:509
19/09/2002 Huber
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2002:509
19/09/2002 Huber
indítvány
ECLI:EU:C:2002:175
14/03/2002 Huber
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

2002 I-07699

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.00 Általánosságok
      B-03.00.02 A mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezések és a Szerződés általános szabályai
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-20 Az intézmények jogi aktusai
    B-20.00 Általánosságok
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.07 Strukturális politika
      B-03.07.01 Az agrárstruktúra reformja: együttes fellépés
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.07 Strukturális politika
      B-03.07.01 Az agrárstruktúra reformja: együttes fellépés
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-22 Pénzügyi rendelkezések
    B-22.02 A Közösségek saját forrásai
A Közösségi jogrend
  A-03 Közösségi jog és nemzeti jog
    A-03.02 A közösségi jog végrehajtása a nemzeti jogrendben
      A-03.02.00 Általános
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.07 Strukturális politika
      B-03.07.01 Az agrárstruktúra reformja: együttes fellépés


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

 • Érvényessé nyilvánítja : 2078/92 rendelet
 • Értelmezi : 2078/92 rendelet -A07P2
 • Értelmezi : 2078/92 rendelet -A03P1

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 14/09/2000

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 14/03/2002

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

19/09/2002


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 335., 25.11.2000., 32o.

ítélet: HL C 274., 09.11.2002., 12o.

A felek neve

Huber

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Maffei, Paola: Il principio della tutela del legittimo affidamento nell'ordinamento comunitario, Diritto pubblico comparato ed europeo 2003 p.498-504Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Oberster Gerichtshof - Ausztria

Tárgy

 • Mezőgazdaság és halászat
 • - Agrárstruktúrák
 • Környezet

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

cinquième chambre (Cour)

Előadó bíró

Wathelet

Főtanácsnok

Alber

Az eljárás nyelve(i)

 • német

Az indítvány nyelve(i)

 • német