Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 mai 2019

Republica Elenă împotriva Comisiei Europene

Recurs – Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), secțiunea «Garantare», Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – Cheltuieli excluse de la finanțarea Uniunii Europene – Cheltuieli efectuate de Republica Elenă – Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – Regulamentul (CE) nr. 796/2004 – Schemă de ajutoare pe suprafață – Noțiunea de «pășuni permanente» – Corecții financiare forfetare – Deducerea corecției anterioare

Cauza C-341/17 PSus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre
ECLI:EU:C:2019:409
15/05/2019 Grecia/Comisia
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Concluzii
ECLI:EU:C:2018:981
05/12/2018 Grecia/Comisia
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere introductivă (JO)
14/07/2017 Grecia/Comisia
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

Informaţii nedisponibile


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A36 : punct 117
 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A58L1 : punct 108
 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A61L1 : punct 120
 • TFUE, articolul 256 -P1L2 : punct 108
 • Regulamentul 1782/2003 -A20 : punct 22
 • Regulamentul 1782/2003 -A44P2 : puncte 3, 16, 22, 53, 65
 • Regulamentul 1782/2003 -A51 : puncte 4, 50
 • Regulamentul 1782/2003 -A132 : punct 34
 • Regulamentul 1782/2003 -A132P3 : punct 5
 • Regulamentul 1782/2003 -C3 : puncte 2, 57
 • Regulamentul 1782/2003 -C4 : puncte 2, 57
 • Regulamentul 1782/2003 -C21 : puncte 2, 56
 • Regulamentul 1782/2003 -C24 : puncte 2, 56
 • Regulamentul 796/2004 -A02 : puncte 16, 22, 37
 • Regulamentul 796/2004 -A02L1 : punct 6
 • Regulamentul 796/2004 -A02L1PT2 : puncte 22, 25, 32, 33, 35, 39, 47 - 49, 58, 59, 64
 • Regulamentul 796/2004 -A02L1PT2BIS : punct 22
 • Regulamentul 796/2004 -A08P1 : puncte 8, 50
 • Regulamentul 796/2004 -A23 : punct 22
 • Regulamentul 796/2004 -A30 : punct 22
 • Regulamentul 796/2004 -A30P2 : puncte 9, 51
 • Regulamentul 239/2005 -C1 : puncte 7, 49
 • Regulamentul 1290/2005 -A31 : punct 97
 • Regulamentul 1290/2005 -A31P3 : puncte 10, 99, 102
 • Regulamentul 885/2006 -A11 : puncte 97, 103, 104
 • Regulamentul 885/2006 -A11P1 : punct 11
 • Regulamentul 885/2006 -A11P1L1 : punct 100
 • Regulamentul 885/2006 -A11P1L2 : puncte 100, 101
 • Regulamentul 885/2006 -A11P1L3 : puncte 100, 101
 • Regulamentul 885/2006 -A11P2 : punct 11
 • Regulamentul 885/2006 -A11P3 : punct 11
 • Regulamentul 885/2006 -A16P1 : punct 12
 • Curtea de Justiţie - Regulamentul de procedură (2012) -A168P1LD : puncte 107, 108
 • Curtea de Justiţie - Regulamentul de procedură (2012) -A169P2 : punct 108
 • Decizia 2013/214 : puncte 115, 122 - 124
 • Regulamentul 1307/2013 -A04P1LH : puncte 13, 33, 37
 • Decizia 2014/950 : puncte 1, 20 - 22, 24, 26, 27, 78, 106, 110, 113 - 115, 122, 124
 • Drept derivat - Act intern al instituţiilor - 32015Q0423(01) -A117 : punct 117
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-352/98 -N34 : punct 43
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-404/04 -N90 : punct 73
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-197/13 -N42 : punct 108
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-197/13 -N43 : punct 108
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-333/15 -N35 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-696/15 -N33 : punct 52
 • Tribunalul - Hotărârea T-112/15 : puncte 1 - 124
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-341/17 : puncte 48, 54, 57, 102, 11

Dispozitiv

 • Anulare : Decizia 2014/950
 • Modificare : Tribunalul - Hotărârea T-112/15

Concluzii

 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A36 : punct 85
 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A61L1 : punct 130
 • TFUE, articolul 296 : puncte 85, 86
 • Regulamentul 1782/2003 : puncte 5, 6, 59, 66
 • Regulamentul 1782/2003 -A02L1LC : puncte 8, 62, 63
 • Regulamentul 1782/2003 -A20 : punct 28
 • Regulamentul 1782/2003 -A29 : puncte 9, 72
 • Regulamentul 1782/2003 -A44P2 : puncte 5, 10, 60, 61, 100
 • Regulamentul 1782/2003 -C3 : puncte 7, 62, 68
 • Regulamentul 1782/2003 -C4 : puncte 7, 68
 • Regulamentul 1782/2003 -C21 : puncte 7, 62, 67, 68
 • Regulamentul 1782/2003 -C24 : puncte 7, 62, 68
 • Regulamentul 795/2004 -A02 : punct 11
 • Regulamentul 795/2004 -A02LA : puncte 5, 61
 • Regulamentul 796/2004 : puncte 5, 59
 • Regulamentul 796/2004 -A02L1 : punct 12
 • Regulamentul 796/2004 -A02L1PT2 : puncte 28, 31, 43, 44, 54 - 56, 58
 • Regulamentul 796/2004 -A02L1PT2BIS : puncte 13, 28, 54, 55
 • Regulamentul 796/2004 -A08P1 : punct 14
 • Regulamentul 796/2004 -A23 : punct 28
 • Regulamentul 796/2004 -A30 : punct 28
 • Regulamentul 796/2004 -A30P2 : puncte 15, 70
 • Regulamentul 239/2005 -C1 : puncte 13, 58
 • Regulamentul 1290/2005 : punct 108
 • Regulamentul 1290/2005 -A31 : puncte 108, 111, 113
 • Regulamentul 1290/2005 -A31P3 : punct 112
 • Regulamentul 885/2006 : punct 108
 • Regulamentul 885/2006 -A11 : puncte 108, 111, 113
 • Regulamentul 885/2006 -A11P1L1 : punct 109
 • Regulamentul 479/2008 -A123PT5 : punct 5
 • Regulamentul 73/2009 : punct 6
 • Regulamentul 370/2009 : punct 5
 • Curtea de Justiţie - Regulamentul de procedură (2012) -A138P3 : punct 133
 • Decizia 2013/214 : puncte 33, 136
 • Regulamentul 1307/2013 : puncte 6, 16
 • Regulamentul 1307/2013 -A04 : punct 17
 • Regulamentul 1307/2013 -A04P1LH : puncte 52, 73
 • Regulamentul 1307/2013 -A32P5 : puncte 18, 74
 • Decizia 2014/950 : puncte 1, 136
 • Drept derivat - Act intern al instituţiilor - 32015Q0423(01) -A117 : punct 85
 • Comisia - Document COM (altul decât un proiect de lege) - 52002DC0394 : punct 68
 • Comisia - Document COM (proiect de lege) - 52003PC0023(04) : puncte 62, 68
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-38/70 -N10 : punct 59
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-294/95 -N52 : punct 103
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-57/02 -N36 : punct 126
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/07 -N29 : punct 68
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-61/09 -N37 : punct 63
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-61/09 -N39 : punct 68
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-618/10 -N61 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-376/11 -N34 : punct 59
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-652/11 -N41 : punct 126
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N90 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N91 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N92 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N93 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N94 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N95 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N96 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N97 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N98 : punct 53
 • Tribunalul - Hotărârea T-632/11 -N99 : punct 53
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-47/13 -N35 : punct 63
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-422/13 -N36 : punct 63
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-395/14 -N40 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-333/15 -N35 : punct 63
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-333/15 -N39 : punct 100
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-696/15 -N33 : punct 59
 • Tribunalul - Hotărârea T-112/15 : puncte 1 - 136
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-314/16 -N47 : punct 50
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N33 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N34 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N35 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N36 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N37 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N38 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N39 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N40 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N41 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N42 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N43 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N44 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N45 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N46 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N47 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N48 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N49 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N50 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N51 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N52 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N53 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N54 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N55 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N56 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N57 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N58 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N59 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N60 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N61 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N62 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N63 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N64 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N65 : punct 4
 • Tribunalul - Hotărârea T-272/16 -N66 : punct 4
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-519/17 -N81 : punct 126


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 06/06/2017

Data concluziilor

 • 05/12/2018

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

15/05/2019


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 249 31.07.2017, p.21

Numele părților

Grecia/Comisia

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Informaţii nedisponibile

Materie

 • Agricultura și pescuitul
 • - Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA)

Procedură și rezultat

 • Acțiune în anulare : admitere
 • Recurs : respingere pe fond
 • Recurs : respingere pentru motive de inadmisibilitate
 • Recurs : admitere

Complet de judecată

huitième chambre (Cour)

Judecător raportor

Šváby

Avocat general

Kokott

Limba/Limbile de procedură

 • greacă

Limba/Limbile concluziilor

 • germană