ISS Facility Services
Asia C-344/18
Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Pyyntö (EYVL/EUVL)
03/08/2018 ISS Facility Services
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tietoja ei ole saatavilla

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 25/05/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

08/05/2019

Julistamispäivä

Tietoja ei ole saatavilla


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 294, 20.08.2018, s.16

Asianosaisten nimet

ISS Facility Services

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Arbeidshof te Gent - Belgia

Aihe

  • Sosiaalipolitiikka

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

Tietoja ei ole saatavilla

Esittelevä tuomari

Tietoja ei ole saatavilla

Julkisasiamies

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • hollanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla