Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. marca 2009.

Gottfried Heinrich.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Avstrija.

Člen 254(2) ES - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Člen 2(3) - Uredba (ES) št. 622/2003 - Varnost letalstva - Priloga - Seznam prepovedanih predmetov v zrakoplovu - Neobjava - Zavezujoči pravni učinek.

Zadeva C-345/06.


Na vrh strani Dokumenti v zadevi
Dokument Datum Ime strank Vsebina Curia EUR-Lex
Sodba (UL)
16/05/2009 Heinrich
Glej dokumente pdf
Sodba (povzetek)
ECLI:EU:C:2009:140
10/03/2009 Heinrich
Sodba
ECLI:EU:C:2009:140
10/03/2009 Heinrich
Besedilo EUR-Lex Dvojezični izpis besedila EUR-Lex
Sklepni predlogi
ECLI:EU:C:2008:212
10/04/2008 Heinrich
Besedilo EUR-Lex Dvojezični izpis besedila EUR-Lex
Predlog (UL)
18/11/2006 Heinrich
Glej dokumente pdf
Na vrh strani Pravna analiza odločbe ali zadeve

Zbirka odločb sodne prakse

2009 I-01659

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Avstrija) – Razlaga člena 254(2) Pogodbe ES ter člena 2(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, str. 43) – Veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 89, str. 9) – Neobjava priloge k uredbi o podrobnih ukrepih za varnost letalstva in zlasti seznama prepovedanih predmetov, ki se jih ne sme nesti na letalo.

Sistematičen klasifikacijski načrt

1.
B Evropska skupnost (EGS/ES)
  B-06 Doprava
    B-06.05 Zračni promet


Citati iz sodne prakse ali zakonodaje

Razlogi, ki vsebujejo citate

 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 231 -L2 : točka 64
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 234 : točka 36
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 254 -P1 : točka 61
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 254 -P2 : točke 1, 42, 61
 • Pogodba iz Nice 2001 – Protokol o statutu Sodišča -A23 : točke 31, 35
 • Uredba 1049/2001 -A02P1 : točka 3
 • Uredba 1049/2001 -A02P3 : točke 1, 4
 • Uredba 1049/2001 -A03LA : točka 5
 • Uredba 2320/2002 : točke 6, 66
 • Uredba 2320/2002 -A01 : točka 49
 • Uredba 2320/2002 -A01P1 : točka 7
 • Uredba 2320/2002 -A04P1 : točke 8, 50
 • Uredba 2320/2002 -A04P2 : točke 8, 52, 59
 • Uredba 2320/2002 -A06 : točka 9
 • Uredba 2320/2002 -A08 : točke 58, 59
 • Uredba 2320/2002 -A08P1 : točka 10
 • Uredba 2320/2002 -N : točke 50, 54, 67
 • Uredba 2320/2002 -NPT1PT18 : točka 13
 • Uredba 2320/2002 -NPT4PT1 : točke 11, 51
 • Uredba 2320/2002 -NPT4PT3 : točke 11, 12, 51
 • Uredba 622/2003 : točke 14, 54, 60, 64, 66
 • Uredba 622/2003 -A03 : točka 16
 • Uredba 622/2003 -N : točke 41, 48, 53, 62, 63, 68
 • Uredba 622/2003 -C1 : točka 15
 • Uredba 622/2003 -C2 : točka 15
 • Uredba 68/2004 : točka 14
 • Uredba 68/2004 -A01 : točka 17
 • Uredba 68/2004 -N : točka 53
 • Uredba 68/2004 -C2 : točka 18
 • Uredba 68/2004 -C3 : točke 18, 55
 • Uredba 68/2004 -C4 : točka 18
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-230/78 : točka 47
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-313/99 : točka 45
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-237/04 : točke 30, 31
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-379/05 : točka 37
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-384/05 : točka 45
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-158/06 : točka 44
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-161/06 : točke 42, 43
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-162/06 : točka 36

Izrek

 • Razlaga : Uredba 622/2003 -N

Sklepni predlogi

 • Pogodba EU (Amsterdam), člen 1 -L2 : točka 2
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 10 : točka 97
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 80 -P2 : točka 117
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 234 : točka 47
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 249 : točka 119
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 254 : točke 1, 3, 33, 55, 57, 64, 91, 113, 119, 122, 130, 133
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 254 -P1 : točke 58, 59, 62, 85, 128 - 130, 132
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 254 -P2 : točke 1, 33, 58, 59, 61, 62, 67, 85, 108, 118, 128 - 130, 132, 134
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 254 -P3 : točka 85
 • Pogodba ES (Amsterdam), člen 255 : točke 4, 58, 125
 • Pogodba iz Nice 2001 – Protokol o statutu Sodišča -A23 : točka 41
 • Uredba 1683/95 -A02 : točka 120
 • Uredba 1683/95 -A03 : točka 120
 • Sekundarna zakonodaja – Dokument, objavljen v UL C – 31999Y0317(01) : točke 28, 65
 • Listina o temeljnih pravicah EU (2000) -A42 : točka 31
 • Uredba 1049/2001 : točke 58, 59
 • Uredba 1049/2001 -A01 : točka 123
 • Uredba 1049/2001 -A01LA : točke 6, 129
 • Uredba 1049/2001 -A02P1 : točka 7
 • Uredba 1049/2001 -A02P3 : točke 1, 8, 33, 122, 129, 133, 134
 • Uredba 1049/2001 -A02P5 : točka 8
 • Uredba 1049/2001 -A03LA : točke 9, 128, 129, 133, 134
 • Uredba 1049/2001 -A04 : točke 10, 119, 125, 128, 132
 • Uredba 1049/2001 -A09 : točke 11, 119, 125, 128, 132
 • Uredba 1049/2001 -A12 : točka 127
 • Uredba 1049/2001 -A13 : točke 12, 127, 130
 • Uredba 1049/2001 -A13P1 : točka 126
 • Uredba 1049/2001 -A13P2 : točka 119
 • Uredba 1049/2001 -C1 : točka 5
 • Uredba 1049/2001 -C2 : točka 5
 • Uredba 1049/2001 -C3 : točka 5
 • Uredba 1049/2001 -C4 : točka 5
 • Uredba 2320/2002 : točke 97, 117, 120
 • Uredba 2320/2002 -A01 : točka 13
 • Uredba 2320/2002 -A04P1 : točke 14, 75
 • Uredba 2320/2002 -A04P2 : točke 14, 75
 • Uredba 2320/2002 -A06 : točka 15
 • Uredba 2320/2002 -A08 : točke 16, 66, 114
 • Uredba 2320/2002 -A08P1 : točka 113
 • Uredba 2320/2002 -A12 : točke 17, 75
 • Uredba 2320/2002 -N : točke 18, 19, 66, 72, 75, 96
 • Uredba 622/2003 : točke 65, 70, 71, 75, 78 - 91, 92, 102 - 110
 • Uredba 622/2003 -A01 : točka 21
 • Uredba 622/2003 -A03 : točka 22
 • Uredba 622/2003 -N : točke 64, 75 - 77, 99
 • Uredba 622/2003 -C1 : točka 20
 • Uredba 622/2003 -C2 : točka 20
 • Uredba 68/2004 : točke 25, 66
 • Uredba 68/2004 -C2 : točka 24
 • Uredba 68/2004 -C3 : točke 24, 26
 • Uredba 68/2004 -C4 : točka 24
 • Uredba 1546/2006 : točke 26, 27
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-7/56 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-1/57 : točka 106
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-16/65 : točka 79
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-48/69 : točka 87
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-15/73 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-185/73 : točka 83
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-62/76 : točka 79
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-99/78 : točka 82
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-145/79 : točka 79
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-108/81 : točka 82
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-110/81 : točka 82
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-114/81 : točka 82
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-15/85 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-314/85 : točka 50
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-325/85 : točka 81
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-300/86 : točka 93
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-226/87 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-143/88 : točka 82
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-331/88 : točka 82
 • Splošno sodišče - Sodba T-79/89 : točka 107
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-192/89 : točka 84
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-38/90 : točka 93
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-137/92 : točke 103 - 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-199/92 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-200/92 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-227/92 : točke 86, 103 - 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-235/92 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-245/92 : točke 103 - 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-63/93 : točka 81
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-143/93 : točke 69, 81
 • Splošno sodišče - Sodba T-115/94 : točka 81
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-259/95 : točka 82
 • Splošno sodišče - Sodba T-78/96 : točka 87
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-149/96 : točka 84
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-209/96 : točka 69
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-355/97 : točka 47
 • Splošno sodišče - Sklep T-106/99 : točka 58
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-107/99 : točka 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-109/99 : točke 45, 46
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-228/99 : točka 93
 • Splošno sodišče - Sodba T-323/00 : točka 87
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-398/00 : točka 87
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-108/01 : točka 69
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-475/01 : točke 103 - 105
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-255/02 : točka 69
 • Sodišče – Sklepni predlogi v zadevi C-376/02 : točka 83
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-17/03 : točka 81
 • Splošno sodišče - Sodba T-27/03 : točka 105
 • Splošno sodišče - Sodba T-110/03 : točka 123
 • Sodišče – Sklepni predlogi v zadevi C-475/03 : točka 94
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-94/04 : točka 47
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-237/04 : točke 40, 41
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-248/04 : točka 69
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-413/04 : točka 82
 • Sodišče – Sklepni predlogi v zadevi C-64/05 : točka 123
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-64/05 : točke 123, 125
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-119/05 : točka 47
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-266/05 : točka 125
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-379/05 : točke 47, 48
 • Sodišče – Sklepni predlogi v zadevi C-402/05 : točka 100
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-158/06 : točka 69
 • Sodišče – Sodba v zadevi C-162/06 : točka 47


Datumi

Datum vložitve vloge, s katero se postopek začne

 • 10/08/2006

Datum sklepnih predlogov

 • 10/04/2008

Datum obravnave

Informacija ni na voljo

Datum razglasitve

10/03/2009


Sklicevanja

Objava v Uradnem listu

Predlog: UL C 281, 18.11.2006, str.19

sodba: UL C 113, 16.05.2009, str.2

Ime strank

Heinrich

Komentarji sodb

 1. Van Eijken, H. ; Verhoeven, M.J.M.: Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 114
 2. Frenz, Walter: Der europäische Grundsatz der Rechtssicherheit und Veröffentlichungspflicht, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.590-592
 3. Komárek, J.: Nepublikované právní předpisy nejsou v rozsahu, ve kterém ukládají povinnosti jednotlivcům, závazné, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.198-199
 4. Lassalle, Julie: Publication, Europe 2009 Mai Comm. nº 178 p.10-11
 5. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 315
 6. Sanfrutos Cano, E.: La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Heinrich", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.335-338
 7. Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis ; Lambert, Christian: Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel - Obligation de publication des règlements, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.1535
 8. Lentzis, D.: Armenopoulos 2009 p.1468-1472
 9. Perakis, M.: Desmeftikotita mi dimosiefthentos parartimatos Kanonismoui, Evropaion Politeia 2009 p.493-497
 10. Cortés Martín, José Manuel: Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
 11. De Miguel Bárcena, Josu: TJCE - Sentencia de 10.03.2009, G. Heinrich, C-345/06 - Seguridad aérea - Lista de artículos prohibidos a bordo de aeronaves - No publicación - Fuerza vinculante y principio de publicidad de las normas comunitarias, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1095-1107
 12. Kalan, Eva: Huda kršitev najosnovnejših načel pravne države, Pravna praksa 2009 nº 11 p.85
 13. Bobek, Michal: Soudní dvůr Evropských společenství: Heinrich - Vyhlášení nařízení v Úředním věstníku EU je podnínkou jeho vymahatelnosti vůči jednotlivcům, nikoliv jeho platnosti, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.31-35Postopkovni analitični podatki

Izvor vprašanja za predhodno odločanje (sodna oblast/država članica)

Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Avstrija

Vsebina

 • Institucionalne določbe
 • - Akti institucij
 • - Dostop do dokumentov
 • Promet

Postopek in izid

 • Predhodno odločanje

Sestava Sodišča

grande chambre (Cour)

Sodnik poročevalec

Timmermans

Generalni pravobranilec

Sharpston

Jezik(a/i) postopka

 • nemščina

Jezik(a/i) sklepnih predlogov

 • angleščina