Salvoni
Zaak C-347/18
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Conclusie
ECLI:EU:C:2019:370
07/05/2019 Salvoni
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
27/07/2018 Salvoni
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 28/05/2018

Datum van de conclusie

  • 07/05/2019

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 285 van 13.08.2018, blz.26

Naam van de partijen

Salvoni

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunale di Milano - Italië

Onderwerp

  • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
  • - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
  • Fundamentele rechten
  • - Handvest van de grondrechten

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

Bobek

Procestaal/Procestalen

  • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar