Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 25. februar 1999.

Card Protection Plan Ltd (CPP) mod Commissioners of Customs & Excise.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: House of Lords - Forenede Kongerige.

Sjette momsdirektiv - Levering af en flerhed af tjenesteydelser - Levering af en enkelt tjenesteydelse - Begreb - Fritagelser - Forsikringstransaktioner - Assistance - Tjenesteydelser, som udføres af forsikringsformidlere - Begrænsning af fritagelsen for forsikringstransaktioner til kun at omfatte transaktioner, der foretages af personer, der har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed.

Sag C-349/96.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:1999:93
25/02/1999 CPP
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1999:93
25/02/1999 CPP
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1998:281
11/06/1998 CPP
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1999 I-00973

genstand

Præjudiciel ─ House of Lords ─ fortolkning af direktiv 77/388/EØF: Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter ─ Det fælles merværdiafgiftssystem: Ensartet beregningsgrundlag ─ tjenesteydelse bestående i registrering af kreditkort med henblik på at beskytte kortindehaverne mod bortkomst og ubeføjet brug af deres kort, således at forsikringsydelsen præsteres af en forsikringsmægler ─ kriterierne for, om transaktionen i forhold til momsreglerne skal anses for en enkelt sammensat levering eller flere uafhængige leveringer ─ begrebet forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder sådanne tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere [direktivets artikel 13, punkt B, litra a)]

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 1, 4, 12, 29
 • direktv 77/388 -A33 : præmis/punkt 23
 • direktv 77/388 -A13 : præmis/punkt 15, 22
 • direktv 77/388 -A13LBLA : præmis/punkt 1, 4, 12, 13, 16 - 25, 36
 • direktv 73/239 : præmis/punkt 17
 • direktv 73/239 -N : præmis/punkt 5, 18, 25
 • direktv 73/239 -NLAPT18 : præmis/punkt 5
 • direktv 84/641 : præmis/punkt 5, 18, 25
 • direktv 77/92 -A02 : præmis/punkt 6
 • Domstolen - dom, sag C-283/95 -N22 : præmis/punkt 33
 • Domstolen - dom, sag C-308/96 -N45 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-308/96 -N24 : præmis/punkt 30
 • Domstolen - dom, sag C-348/87 -N11 : præmis/punkt 15
 • Domstolen - dom, sag C-348/87 -N13 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-231/94 -N12 : præmis/punkt 28

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A13LBLA

Forslag til afgørelse

 • EF-traktaten (Maastricht), artikel 61 -P2 : præmis/punkt 4
 • direktv 77/388 -A02 : præmis/punkt 3
 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 2
 • direktv 77/388 -A04P5 : præmis/punkt 23
 • direktv 77/388 -A06 : præmis/punkt 2
 • direktv 77/388 -A06P4 : præmis/punkt 3, 38
 • direktv 77/388 -A13 : præmis/punkt 3, 22
 • direktv 77/388 -A13LA : præmis/punkt 3
 • direktv 77/388 -A13LAPT1LG : præmis/punkt 23
 • direktv 77/388 -A13LB : præmis/punkt 3, 27, 31, 32, 49
 • direktv 77/388 -A13LBLA : præmis/punkt 3, 5, 25, 27 - 29, 31 - 39, 43, 52
 • direktv 77/388 -A13LBLD : præmis/punkt 24, 37
 • direktv 77/388 -A34 : præmis/punkt 27
 • direktv 73/239 : præmis/punkt 4, 27, 34
 • direktv 73/239 -A01 : præmis/punkt 4
 • direktv 73/239 -NLAPT16 : præmis/punkt 4
 • direktv 73/239 -NLAPT18 : præmis/punkt 4
 • direktv 84/641 : præmis/punkt 4, 27, 34
 • direktv 84/641 -A01 : præmis/punkt 4
 • direktv 84/641 -A14 : præmis/punkt 4
 • direktv 77/92 : præmis/punkt 5, 27, 32
 • direktv 77/92 -A02P1LA : præmis/punkt 5
 • direktv 77/92 -A02P2 : præmis/punkt 5
 • direktv 77/92 -A02 : præmis/punkt 32
 • direktv 77/92 -A02P1LB : præmis/punkt 32
 • Domstolen - dom, sag C-235/85 -N19 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-235/85 -N21 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-348/87 -N13 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-346/95 -N18 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-453/93 -N17 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-453/93 -N20 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-281/91 : præmis/punkt 24, 37
 • Domstolen - dom, sag C-281/91 -N13 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - dom, sag C-2/95 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - dom, sag C-2/95 -N31 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - dom, sag C-2/95 -N34 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-149/97 -N14 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - dom, sag C-340/94 -N17 : præmis/punkt 27
 • Domstolen - dom, sag C-35/90 -N09 : præmis/punkt 27
 • Domstolen - dom, sag C-73/85 -N14 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-126/78 -N11 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-173/88 -N14 : præmis/punkt 50


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 21/10/1996

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 11/06/1998

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

25/02/1999


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 370 fra 07.12.1996, s.9

Dom: EUT C 121 fra 01.05.1999, s.3

Sagens parter

CPP

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Heinrich, Johannes: Begriff des Versicherungsumsatzes im Sinne der Sechsten Richtlinie - Einheit der Leistung, European Law Reporter 1999 p.140-142 (DE)
 2. X: Revue de jurisprudence fiscale 1999 p.332-333 (FR)
 3. Van Hilten, M.E.: Beslissingen in belastingzaken 1999 nº 224 (NL)
 4. Dassesse, Marc: The Card Protection Plan Case, The EC Tax Journal 1999 p.157-162 (EN)
 5. De Rinaldis, Antonio: Operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto e qualifica professionale di assicuratore secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, Diritto e pratica tributaria 1999 III p.414-425 (IT)
 6. Giorgi, Massimiliano: Sull'oggettività dell'esenzione da Iva delle operazioni di assicurazione e riassicurazione e sulla nozione di operazione accessoria, Rassegna tributaria 1999 p.648-659 (IT)
 7. Martín Jiménez, Adolfo J.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2000 p.124-128 (ES)
 8. Wolf, R.A.: Verzekeringen en BTW, Weekblad voor fiscaal recht 2001 p.1143-1151 (NL)
 9. Blumensaadt, Lotte: Card Protection Plan - momsbetragtninger vedrørende blandede leverancer, Skat udland 2001 nº 289 (DA)
 10. Henkow, Oskar: Mervärdesskatt - ett eller flera tillhandahållanden?, SkatteNytt 2002 p.24-31 (SV)
 11. Agrell, Joachim ; Ericsson, Helena: Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet, SkatteNytt 2008 nº 4 p.205-209 (SV)
 12. Bilkštytė, Rūta ; Krasovskis, Andžej: Mokestis už naudojimąsi kreditinėmis kortelėmis vs. draudimo paslaugos kreditinių kortelių turėtojams, Juristo patarimai 2015 n°3 p.24-25 (LT)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

House of Lords - Det Forenede Kongerige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

UK - Value Added Tax Act 1983, Schedule 6, Group 2, items 1 and 3

UK - Value Added Tax Act 1983, section 17 and Schedule 6 Value Added Tax Act 1994 Financial Services Act 1986, section 132

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Hirsch

Generaladvokat

Fennelly

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk