Tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2019. gada 21. marts

Mobit Soc.cons.arl pret Regione Toscana un Autolinee Toscane SpA pret Mobit Soc. cons. arl

Consiglio di Stato lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 1370/2007 – Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus – 5. pants – Sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana – 5. panta 2. punkts – Tieša piešķiršana – Jēdziens “iekšējo pakalpojumu sniedzējs” – Iestāde, kas veic analoģisko kontroli – 8. panta 2. punkts – Pārejas noteikumi – Tiešas piešķiršanas termiņa beigas

Apvienotās lietas C-350/17 un C-351/17


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
17/05/2019 Mobit
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:C:2019:237
21/03/2019 Mobit
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Secinājumi
ECLI:EU:C:2018:869
25/10/2018 Mobit
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Pieteikums (OV)
15/09/2017 Mobit
Skatīt dokumentus pdf formātā
Rīkojums
ECLI:EU:C:2017:626
31/07/2017 Mobit
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • LESD – protokols 3 -A23 :. punkts 28
 • LESD, pants 267 :. punkts 35
 • Regula 1370/2007 :. punkti 1, 52
 • Regula 1370/2007 -A02 :. punkts 4
 • Regula 1370/2007 -A02LB :. punkts 23
 • Regula 1370/2007 -A02LJ :. punkts 23
 • Regula 1370/2007 -A03P1 :. punkts 5
 • Regula 1370/2007 -A04 :. punkts 50
 • Regula 1370/2007 -A04P3 :. punkti 39, 51
 • Regula 1370/2007 -A04P4 :. punkti 6, 39, 51
 • Regula 1370/2007 -A05 :. punkti 7, 13, 23, 36, 38 - 40, 42, 45, 46, 49, 53
 • Regula 1370/2007 -A05P2 :. punkti 25, 33
 • Regula 1370/2007 -A05P2LB :. punkti 24, 34
 • Regula 1370/2007 -A05P2LD :. punkti 24, 34
 • Regula 1370/2007 -A05P3 :. punkts 43
 • Regula 1370/2007 -A08 :. punkts 8
 • Regula 1370/2007 -A08P2 :. punkti 10, 39, 42, 43, 53
 • Regula 1370/2007 -A08P2L1 :. punkti 36, 38, 39, 44 - 46, 48 - 50
 • Regula 1370/2007 -A08P3 :. punkti 12, 13, 23, 25, 27, 29
 • Regula 1370/2007 -A12 :. punkti 9, 37
 • Regula 1370/2007 -C31 :. punkti 3, 41
 • Tiesa – Reglaments (2012) -A83 :. punkti 26, 28
 • Regula 2338/2016 -A01PT9LA :. punkts 10
 • Komisija - Dokuments COM (tiesību akta projekts) - 52005PC0319 :. punkts 42
 • Komisija - Dokuments COM (tiesību akta projekts) - 52013PC0028 :. punkts 43
 • Tiesa - Spriedums lietā C-144/16 -N20 :. punkts 35
 • Tiesa - Secinājumi lietā C-350/17 :. punkti 39, 43

Rezolutīvā daļa

 • Interpretē : Regula 1370/2007 -A05
 • Interpretē : Regula 1370/2007 -A08P2

Secinājumi

 • LESD, pants 288 -L2 :. punkts 102
 • Regula 1370/2007 :. punkti 4, 10, 28, 52, 60, 61, 66, 106
 • Regula 1370/2007 -A01P1L1 :. punkts 5
 • Regula 1370/2007 -A02 :. punkts 6
 • Regula 1370/2007 -A02LB :. punkti 20, 113, 116, 121, 122
 • Regula 1370/2007 -A02LH :. punkts 101
 • Regula 1370/2007 -A02LJ :. punkti 20, 108, 120, 122
 • Regula 1370/2007 -A03 :. punkts 57
 • Regula 1370/2007 -A03P1 :. punkts 7
 • Regula 1370/2007 -A04P3 :. punkts 57
 • Regula 1370/2007 -A04P4 :. punkts 57
 • Regula 1370/2007 -A05 :. punkti 3, 8, 32, 33, 36 - 41, 46, 50, 54, 56, 57, 62, 71, 72, 88, 103, 104, 122
 • Regula 1370/2007 -A05P2 :. punkti 1, 20, 27, 29, 65, 87, 89, 91, 92, 97, 101, 108, 113, 117, 118, 120 - 122
 • Regula 1370/2007 -A05P2LA :. punkts 111
 • Regula 1370/2007 -A05P2LB :. punkti 21, 23, 31, 68, 86, 96, 98, 99
 • Regula 1370/2007 -A05P2LD :. punkts 23
 • Regula 1370/2007 -A05P2LF :. punkts 21
 • Regula 1370/2007 -A05P3 :. punkti 29, 34, 44, 49, 87, 89, 91, 96, 97, 99, 100
 • Regula 1370/2007 -A08 :. punkti 3, 9, 59
 • Regula 1370/2007 -A08P2 :. punkti 29, 33 - 35, 41, 42, 47 - 54, 57, 58, 62, 78, 122
 • Regula 1370/2007 -A08P2L1 :. punkti 36, 37, 39, 46
 • Regula 1370/2007 -A08P3 :. punkti 1, 20, 23, 27, 29, 35, 51 - 53, 55, 57, 58, 63, 68, 70, 79, 82
 • Regula 1370/2007 -A08P3L1 :. punkti 72, 84
 • Regula 1370/2007 -A08P3L1LA :. punkts 69
 • Regula 1370/2007 -A08P3L1LB :. punkti 65, 69, 76, 80, 85, 87, 122
 • Regula 1370/2007 -A08P3L1LC :. punkti 69, 80
 • Regula 1370/2007 -A08P3L1LD :. punkts 69
 • Regula 1370/2007 -A08P3L2 :. punkti 71, 74, 77, 80, 84
 • Regula 1370/2007 -A12 :. punkti 36, 53
 • Regula 1370/2007 -C6 :. punkts 102
 • Regula 1370/2007 -C7 :. punkts 102
 • Regula 1370/2007 -C12 :. punkts 112
 • Regula 2338/2016 -A01PT9 :. punkts 49
 • Regula 2338/2016 -A02 :. punkts 48
 • Komisija - Dokuments COM (tiesību akta projekts) - 52005PC0319 :. punkts 52
 • Padome - Kopējā nostāja - 52007AG0002 :. punkti 52, 59, 69
 • Komisija - Dokuments COM (tiesību akta projekts) - 52013PC0028 :. punkts 49
 • Komisija - Citi akti - 52014XC0329(01) :. punkts 43
 • Tiesa - Spriedums lietā C-43/71 -N9 :. punkts 102
 • Tiesa - Spriedums lietā C-253/00 -N27 :. punkts 102
 • Tiesa - Spriedums lietā C-171/03 -N34 :. punkts 81


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 12/06/2017

Secinājumu datums

 • 25/10/2018

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

21/03/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 187, 03.06.2019, 13 lpp.

Lūgums: OV C 330, 02.10.2017, 4 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Mobit

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Consiglio di Stato - Itālija

Priekšmets

 • Transports

Tiesvedība un iznākums

 • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Tiesas sastāvs

quatrième chambre (Cour)

Tiesnesis referents

Juhāss

Ģenerāladvokāts

Saugmandsgors Ēe

Tiesvedības valoda(s)

 • itāļu

Secinājumu valoda(s)

 • franču