Plackner
Zadeva C-357/18
Na vrh strani Pravna analiza odločbe ali zadeve

Zbirka odločb sodne prakse

Informacija ni na voljo

Predmet

Informacija ni na voljo

Sistematičen klasifikacijski načrt

Informacija ni na voljo


Citati iz sodne prakse ali zakonodaje

Razlogi, ki vsebujejo citate

Informacija ni na voljo

Izrek

Informacija ni na voljo

Sklepni predlogi

Informacija ni na voljo


Datumi

Datum vložitve vloge, s katero se postopek začne

  • 31/05/2018

Datum sklepnih predlogov

Informacija ni na voljo

Datum obravnave

Informacija ni na voljo

Datum razglasitve

Informacija ni na voljo


Sklicevanja

Objava v Uradnem listu

Predlog: UL C 294, 20.08.2018, str.23

Ime strank

Plackner

Komentarji sodb

Informacija ni na voljoPostopkovni analitični podatki

Izvor vprašanja za predhodno odločanje (sodna oblast/država članica)

Landesgericht Salzburg - Avstrija

Vsebina

  • Pravica do ustanavljanja

Postopek in izid

  • Predhodno odločanje

Sestava Sodišča

Informacija ni na voljo

Sodnik poročevalec

Informacija ni na voljo

Generalni pravobranilec

Informacija ni na voljo

Jezik(a/i) postopka

  • nemščina

Jezik(a/i) sklepnih predlogov

    Informacija ni na voljo