Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. september 2019

José Manuel Ortiz Mesonero mod UTE Luz Madrid Centro

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid

Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 2010/18/EU – den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov – national lovgivning, som gør tildeling af forældreorlov betinget af en nedsættelse af arbejdstiden med en forholdsmæssig nedsættelse af lønnen – skifteholdsarbejde med skiftende arbejdstider – arbejdstagerens anmodning om at udføre sit arbejde med faste arbejdstider med henblik på at kunne tage sig af sine mindreårige børn – direktiv 2006/54/EF – lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv – indirekte forskelsbehandling – delvis afvisning

Sag C-366/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2019:757
18/09/2019 Ortiz Mesonero
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
03/08/2018 Ortiz Mesonero
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • EUs charter om grundlæggende rettigheder (2007), artikel {0} : præmis/punkt 1, 25, 36, 43, 44, 49, 52
 • EUs charter om grundlæggende rettigheder (2007), artikel {0} -P2 : præmis/punkt 1, 25, 36, 43, 44, 49, 52
 • EUs charter om grundlæggende rettigheder (2007), artikel {0} -P1 : præmis/punkt 49, 51
 • EUs charter om grundlæggende rettigheder (2007), artikel {0} -P2 : præmis/punkt 49
 • TEUF, artikel 8 : præmis/punkt 1, 25, 41, 43
 • TEUF, artikel 10 : præmis/punkt 1, 25, 41, 43
 • TEUF, artikel 157 : præmis/punkt 1, 25, 41, 43
 • TEU, artikel 3 : præmis/punkt 1, 25, 41, 43
 • TEU, artikel 6 -P1 : præmis/punkt 49
 • direktv 2006/54 : præmis/punkt 40, 43
 • direktv 2006/54 -A01 : præmis/punkt 1, 3, 25, 28
 • direktv 2006/54 -A02P1 : præmis/punkt 4
 • direktv 2006/54 -A02P1LB : præmis/punkt 37
 • direktv 2006/54 -A14P1 : præmis/punkt 1, 5, 25, 28
 • direktv 2010/18 : præmis/punkt 1, 25, 27, 34 - 36, 43, 44, 48, 51, 53
 • direktv 2010/18 -N : præmis/punkt 6
 • direktv 2010/18 -NCL1PT1 : præmis/punkt 7, 45
 • direktv 2010/18 -NCL1PT2 : præmis/punkt 7
 • direktv 2010/18 -NCL2 : præmis/punkt 8
 • direktv 2010/18 -NCL2P2 : præmis/punkt 23
 • direktv 2010/18 -NCL3PT1 : præmis/punkt 9
 • direktv 2010/18 -NCL6PT1 : præmis/punkt 10, 46, 47
 • Domstolen - procesreglement (2012) -A94 : præmis/punkt 32
 • Domstolen - dom, sag C-104/09 : præmis/punkt 24, 27, 38
 • Domstolen - dom, sag C-617/10 -N22 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-7/12 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - dom, sag C-222/14 : præmis/punkt 24, 38
 • Domstolen - dom, sag C-259/18 -N15 : præmis/punkt 29
 • Domstolen - dom, sag C-259/18 -N17 : præmis/punkt 30
 • Domstolen - dom, sag C-259/18 -N18 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - kendelse, sag C-789/18 -N28 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - kendelse, sag C-789/18 -N29 : præmis/punkt 51

Konklusion

 • fortolker : direktv 2010/18

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 05/06/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

18/09/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 294 fra 20.08.2018, s.25

Sagens parter

Ortiz Mesonero

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Juzgado de lo Social de Madrid - Spanien

Emne

 • traktaternes principper, formål og opgaver
 • grundlæggende rettigheder
 • - Chartret om grundlæggende rettigheder
 • Socialpolitik

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudicielle sager
 • Præjudicielle sager : Afvisning

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Safjan

Generaladvokat

Hogan

Processprog

 • spansk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig