Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 maj 2012

Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

Fördragsbrott – Direktiv 2004/18/EG – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster – Offentlig upphandling av leverans, installation och underhåll av automater för varma drycker, och leverans av te, kaffe och andra ingredienser – Artikel 23.6 och 23.8 – Tekniska specifikationer – Artikel 26 – Villkor för fullgörande av kontraktet – Artikel 53.1 – Tilldelningskriterier – Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet – Ekologiska och rättvisemärkta produkter – Användning av märken för rättvis handel i de tekniska specifikationerna och tilldelningsgrunderna – Artikel 39.2 – Begreppet kompletterande upplysningar – Artikel 2 – Principer för tilldelning av kontrakt – Öppenhetsprincipen – Artikel 44.2 och artikel 48 – Kontroll av lämplighet och val av deltagare – Miniminivåer för teknisk eller yrkesmässig kapacitet – Iakttagande av ’kriterierna för hållbara inköp och företagens sociala ansvar’

Mål C‑368/10


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
15/06/2012 kommissionen mot Nederländerna
Visa texten i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2012:284
10/05/2012 kommissionen mot Nederländerna
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Dom i mål (Sammanfattning)
ECLI:EU:C:2012:284
10/05/2012 kommissionen mot Nederländerna
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2011:840
15/12/2011 kommissionen mot Nederländerna
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Beslut
ECLI:EU:C:2011:731
14/11/2011 kommissionen mot Nederländerna
Beslut
ECLI:EU:C:2011:71
11/02/2011 kommissionen mot Nederländerna
Ansökan (EUT)
04/12/2010 kommissionen mot Nederländerna
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 2, 23.6, 23.8, 44.2, 48.1-48.2 och 53.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) – Upphandlingsprinciper – Teknisk och yrkesmässig kapacitet – Kriterier för tilldelning av kontrakt – Leverans och underhåll av kaffeautomater

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

 • FEUF, artikel 258 : punkt 78
 • Förordning 2092/91 : punkterna 68, 89
 • Förordning 2092/91 -C2 : punkt 89
 • Förordning 2092/91 -C9 : punkt 89
 • Direktiv (0) : punkterna 52, 66, 68
 • Direktiv (0) -A01P2LC : punkterna 3, 48
 • Direktiv (0) -A02 : punkterna 1, 4, 47, 62, 109 - 112
 • Direktiv (0) -A07 : punkt 49
 • Direktiv (0) -A23 : punkt 6
 • Direktiv (0) -A23P2 : punkt 62
 • Direktiv (0) -A23P3 : punkt 68
 • Direktiv (0) -A23P3LB : punkterna 61 - 63, 94
 • Direktiv (0) -A23P6 : punkterna 1, 46, 49, 61 - 70, 94, 112
 • Direktiv (0) -A23P6L1 : punkt 64
 • Direktiv (0) -A23P6L2 : punkterna 64, 65
 • Direktiv (0) -A23P8 : punkterna 1 - 112
 • Direktiv (0) -A26 : punkterna 7, 75 - 77, 102
 • Direktiv (0) -A39P2 : punkterna 8, 54, 55
 • Direktiv (0) -A44P1 : punkt 9
 • Direktiv (0) -A44P2 : punkterna 1, 9, 47, 102 - 108, 112
 • Direktiv (0) -A47 : punkt 103
 • Direktiv (0) -A48 : punkterna 47, 102 - 108, 112
 • Direktiv (0) -A48P1 : punkterna 1, 10, 105
 • Direktiv (0) -A48P2 : punkterna 1, 11
 • Direktiv (0) -A48P2LA : punkt 11
 • Direktiv (0) -A48P2LB : punkterna 11, 107
 • Direktiv (0) -A48P2LC : punkterna 11, 107
 • Direktiv (0) -A48P2LD : punkterna 11, 107
 • Direktiv (0) -A48P2LJ : punkterna 11, 107
 • Direktiv (0) -A48P6 : punkterna 12, 105
 • Direktiv (0) -A53 : punkterna 13, 80, 85
 • Direktiv (0) -A53P1 : punkterna 1, 46, 49, 84 - 97
 • Direktiv (0) -A53P1LA : punkt 112
 • Direktiv (0) -C2 : punkt 2
 • Direktiv (0) -C5 : punkt 2
 • Direktiv (0) -C29 : punkterna 2, 61 - 63
 • Direktiv (0) -C33 : punkt 2
 • Direktiv (0) -C39 : punkt 2
 • Direktiv (0) -C46 : punkterna 2, 85 - 88
 • Direktiv (0) -N6PT1LB : punkterna 5, 68, 74
 • Domstolen - Dom i mål C-496/99 : punkt 109
 • Domstolen - Dom i mål C-513/99 : punkt 87
 • Domstolen - Dom i mål C-448/01 : punkterna 88, 91
 • Domstolen - Dom i mål C-305/03 : punkt 78
 • Domstolen - Dom i mål C-220/05 : punkt 52
 • Domstolen - Dom i mål C-423/07 : punkterna 66, 68
 • Domstolen - Dom i mål C-299/08 : punkt 56
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-368/10 : punkterna 55, 85, 91, 110

Domslut

 • Avser : Direktiv (0) -A02
 • Avser : Direktiv (0) -A23P6
 • Avser : Direktiv (0) -A44P2
 • Avser : Direktiv (0) -A48
 • Avser : Direktiv (0) -A53P1LA

Förslag till avgörande

 • FEUF, artikel 258 : punkt 137
 • Domstolen - Rättegångsregler (1991) -A42P2 : punkt 83
 • Förordning 2092/91 : punkt 121
 • Förordning 1980/2000 : punkt 53
 • Direktiv (0) : punkterna 4, 37, 38, 77, 80, 84, 150
 • Direktiv (0) -A02 : punkterna 5, 54, 65, 89, 125, 143, 149, 153, 157
 • Direktiv (0) -A08 : punkt 68
 • Direktiv (0) -A23 : punkterna 6 - 8, 40, 44, 45, 47, 110, 139
 • Direktiv (0) -A23P2 : punkterna 55, 65
 • Direktiv (0) -A23P3LA : punkt 68
 • Direktiv (0) -A23P3LB : punkterna 48, 55, 66, 109
 • Direktiv (0) -A23P6 : punkterna 39, 43, 48, 50 - 53, 58 - 60, 65, 66, 68, 72, 98, 108, 109, 153, 157
 • Direktiv (0) -A23P6L1 : punkt 66
 • Direktiv (0) -A23P8 : punkterna 39, 73 - 76, 81, 83, 85, 97, 98, 108, 153
 • Direktiv (0) -A26 : punkterna 6, 9, 81, 83, 85, 87 - 89, 92, 95, 97, 110, 139
 • Direktiv (0) -A39P2 : punkterna 70, 71
 • Direktiv (0) -A44 : punkterna 10, 11, 125, 138
 • Direktiv (0) -A44P2 : punkterna 125, 135 - 138, 142, 153
 • Direktiv (0) -A44P2L2 : punkt 135
 • Direktiv (0) -A48 : punkterna 10, 12, 125, 127, 132, 134
 • Direktiv (0) -A48P1 : punkterna 125, 130, 153
 • Direktiv (0) -A48P2 : punkterna 125, 130, 133, 153
 • Direktiv (0) -A53 : punkt 10
 • Direktiv (0) -A53P1 : punkterna 13, 109
 • Direktiv (0) -A53P1LA : punkterna 99, 101, 102, 105, 114, 119, 122, 124, 153, 157
 • Direktiv (0) -C1 : punkt 36
 • Direktiv (0) -C2 : punkterna 54, 89, 105, 122, 143
 • Direktiv (0) -C29 : punkterna 36, 55, 68, 92
 • Direktiv (0) -C33 : punkterna 36, 89
 • Direktiv (0) -C39 : punkt 143
 • Direktiv (0) -C44 : punkt 36
 • Direktiv (0) -C46 : punkt 36
 • Direktiv (0) -C46L1 : punkterna 105, 120, 122
 • Direktiv (0) -C46L2 : punkt 120
 • Direktiv (0) -C46L3 : punkterna 105, 122
 • Direktiv (0) -C46L4 : punkterna 103, 122
 • Direktiv (0) -C5 : punkterna 36, 105
 • Direktiv (0) -N6 : punkt 6
 • Direktiv (0) -N6PT1LB : punkterna 6, 45, 77
 • Förordning 834/2007 : punkt 121
 • Förordning 66/2010 : punkt 53
 • Kommissionen - KOM-dokument (annat än förslag till lagstiftning) - 52001DC0274 : punkt 36
 • Kommissionen - KOM-dokument (annat än förslag till lagstiftning) - 52001DC0566 : punkt 36
 • Kommissionen - KOM-dokument (förslag till lagstiftning) - 52002PC0236 : punkt 53
 • Kommissionen - KOM-dokument (annat än förslag till lagstiftning) - 52008DC0400 : punkt 36
 • Kommissionen - KOM-dokument (annat än förslag till lagstiftning) - 52009DC0215 : punkt 36
 • Kommissionen - KOM-dokument (annat än förslag till lagstiftning) - 52010DC2020 : punkt 36
 • Domstolen - Dom i mål C-76/81 : punkt 132
 • Domstolen - Dom i mål C-27/86 : punkt 132
 • Domstolen - Dom i mål C-31/87 : punkterna 36, 92, 104, 105, 111, 122
 • Domstolen - Dom i mål C-243/89 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-272/91 : punkt 132
 • Domstolen - Dom i mål C-87/94 : punkt 123
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-252/96 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-414/97 : punkt 137
 • Domstolen - Dom i mål C-225/98 : punkt 122
 • Domstolen - Dom i mål C-470/99 : punkt 123
 • Domstolen - Dom i mål C-496/99 : punkterna 55, 56, 144
 • Domstolen - Dom i mål C-513/99 : punkterna 36, 88, 101, 102, 104, 105, 122
 • Domstolen - Dom i mål C-19/00 : punkterna 101, 104, 105
 • Domstolen - Dom i mål C-315/01 : punkterna 101, 104
 • Domstolen - Dom i mål C-448/01 : punkterna 56, 88, 105, 111, 122, 123
 • Domstolen - Dom i mål C-340/02 : punkt 144
 • Domstolen - Beslut i mål C-470/02 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-34/04 : punkterna 83, 137
 • Domstolen - Dom i mål C-331/04 : punkterna 105, 123
 • Domstolen - Dom i mål C-220/05 : punkt 64
 • Domstolen - Dom i mål C-532/06 : punkterna 101, 104
 • Domstolen - Dom i mål C-438/07 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-514/07 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-211/08 : punkt 83
 • Domstolen - Dom i mål C-299/08 : punkt 144


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 22/07/2010

Dag för förslag till avgörande

 • 15/12/2011

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

10/05/2012


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 328, 04.12.2010, s.10.

Dom: EUT C 194, 30.06.2012, s.3.

Parternas namn

kommissionen mot Nederländerna

Kommentarer i doktrinen

 1. Adobati, Enrica: La Corte di giustizia si pronuncia su un appalto pubblico di fornitura subordinato al rispetto di condizioni di carattere ecologico, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.278-280 (IT)
 2. Kotsonis, Totis: Commission v Netherlands (C-368/10): Environmental and fair trade considerations in the context of a contract award procedure, Public Procurement Law Review 2012 p.NA234-NA244 (EN)
 3. Meister, Marie: Critères d'attribution, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.277 (FR)
 4. Rosenkötter, Annette: EuGH: Ausschreibung von ÖKO- und Fairtrade-Produkten mittels Umweltgütezeichen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.874-875 (DE)
 5. Grasböck, Reinhard ; Gruber, Thomas: Umweltkriterien und soziale Aspekte in technischen Spezifikationen oder als Kriterium, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2012 p.342-344 (DE)
 6. Steiner, Marc: Gütesiegel für ökologische Produktion und Max Havelaar-Label für Fortgeschrittene: Der EuGH und die nachhaltige Beschaffung, European Law Reporter 2012 p.133-138 (DE)
 7. Wagner, Alice: Bahn frei für soziale Auftragsvergabe? - Eine Analyse des EuGH-Urteils vom 10.5.2012, C-368/10 Max Havelaar betreffend die Verankerung von Umwelt- und Fair Trade-Gütezeichen im öffentlichen Beschaffungsprozess, Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat 2012 p.428-438 (DE)
 8. Dumitraşcu, Augustina: Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 10 mai 2012, cauza nr. C-368/10, Curierul Judiciar 2012 p.503-504 (RO)
 9. Ahlberg, Kerstin: Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig tidskrift 2012 Nr 4 p.688-695 (SV)
 10. Durviaux, Ann Lawrence: La commande du café « Max Havelaar » ou « EKO », Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.357 (FR)
 11. Robin-Olivier, Sophie: Verdissement des marchés publics : des exigences environnementales, mais pas un écolabel particulier, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.410 (FR)
 12. De Koninck, Constant ; Teerlinck, Peter: Max Havelaar voor het Hof van Justitie - Fairtradeproducten en het overheidsopdrachtenrecht, Jaarboek overheidsopdrachten = Chronique des marchés publics (Ed. EBP - Brussel) 2013 (FR, NL)Analytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

 • Etableringsfrihet
 • Frihet att tillhandahålla tjänster
 • Tillnärming av lagstiftning

Nationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Internationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Förfarande och resultat

 • Talan om fördragsbrott : bifall
 • Talan om fördragsbrott : avvisning

Dömande sammansättning

troisième chambre (Cour)

Referent

Šváby

Generaladvokat

Kokott

Rättegångsspråk

 • nederländska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

 • tyska