Sky и др.
Дело C-371/18
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Искане (ОВ)
20/07/2018 Sky и др.
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 06/06/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

20/05/2019

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 276 06.08.2018 г., стр.27

Име/наименование на страните

Sky и др.

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

High Court of Justice (Chancery Division) - Обединеното кралство

Област

  • Интелектуална, индустриална и търговска собственост
  • - Марки
  • Сближаване на законодателствата

Производство и изход

  • Преюдициално запитване

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • английски

Език/ци на заключението

    Няма информация