Sky jt
Kohtuasi C-371/18
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Taotlus (ELT)
20/07/2018 Sky jt
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 06/06/2018

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

20/05/2019

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 276, 06.08.2018, lk27

Poolte nimed

Sky jt

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division) - Ühendkuningriik

Valdkond

  • Intellektuaal- , tööstus- ja kaubandusomand
  • - Kaubamärgid
  • Õigusaktide ühtlustamine

Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • inglise

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub