Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. dubna 2016

Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová v. FINWAY a.s.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajský soud v Praze

Řízení o předběžné otázce – Směrnice 93/13/EHS – Článek 7 – Vnitrostátní procesní úprava insolvenčního řízení – Dluhy ze smlouvy o spotřebitelském úvěru – Účinná soudní ochrana – Bod 1 písm. e) přílohy – Nepřiměřená výše odškodného – Směrnice 2008/48/ES – Článek 3 písm. l) – Celková výše úvěru – Bod I přílohy I – Částka čerpání – Výpočet roční procentní sazby nákladů – Článek 10 odst. 2 – Informační povinnost – Posouzení z moci úřední – Sankce

Věc C-377/14


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
27/05/2016 Radlinger a Radlingerová
Viz dokumenty ve formátu pdf
Rozsudek
ECLI:EU:C:2016:283
21/04/2016 Radlinger a Radlingerová
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2016:283
21/04/2016 Radlinger a Radlingerová
Stanovisko
ECLI:EU:C:2015:769
19/11/2015 Radlinger a Radlingerová
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
24/10/2014 Radlinger a Radlingerová
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.18 Ochrana spotřebitelů
    4.18.04 Zneužívající klauzule
      4.18.04.05 Prostředky k zabránění dalšímu používání zneužívající klauzule
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.18 Ochrana spotřebitelů
    4.18.06 Spotřebitelský úvěr
      4.18.06.03 Smluvní práva a povinnosti
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.05 právní akty Unie
    2.05.03 Směrnice
      2.05.03.01 Přímý účinek
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.18 Ochrana spotřebitelů
    4.18.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.18 Ochrana spotřebitelů
    4.18.06 Spotřebitelský úvěr
      4.18.06.03 Smluvní práva a povinnosti
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.18 Ochrana spotřebitelů
    4.18.04 Zneužívající klauzule
      4.18.04.02 Kritéria pro posouzení zneužívající povahy klauzule


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • SFEU, článek 288 -L3 : body 76, 79
 • Směrnice 93/13 : body 99, 100
 • Směrnice 93/13 -A01P1 : bod 3
 • Směrnice 93/13 -A03P1 : bod 4
 • Směrnice 93/13 -A03P3 : body 4, 93
 • Směrnice 93/13 -A04P1 : body 5, 94
 • Směrnice 93/13 -A06 : bod 57
 • Směrnice 93/13 -A06P1 : body 6, 96, 101
 • Směrnice 93/13 -A07 : body 7, 57
 • Směrnice 93/13 -A07P1 : body 1, 42, 45, 51, 54, 58, 59, 98
 • Směrnice 93/13 -N1PT1LE : body 42, 92, 93, 101
 • Směrnice 93/13 -NPT1LE : body 1, 4
 • Směrnice 2008/48 -A01 : bod 8
 • Směrnice 2008/48 -A03 : bod 12
 • Směrnice 2008/48 -A03LG : bod 84
 • Směrnice 2008/48 -A03LH : bod 85
 • Směrnice 2008/48 -A03LI : bod 84
 • Směrnice 2008/48 -A03LL : body 81, 83, 86, 88, 89, 91
 • Směrnice 2008/48 -A05 : bod 61
 • Směrnice 2008/48 -A08 : bod 61
 • Směrnice 2008/48 -A10 : bod 13
 • Směrnice 2008/48 -A10P2 : body 1, 42, 60, 61, 71, 74, 81, 86, 91
 • Směrnice 2008/48 -A10P2LD : bod 42
 • Směrnice 2008/48 -A19P1 : body 14, 88
 • Směrnice 2008/48 -A19P2 : body 14, 84
 • Směrnice 2008/48 -A22P2 : body 1, 42, 44
 • Směrnice 2008/48 -A23 : body 16, 69, 72 - 74, 78
 • Směrnice 2008/48 -A2P2LA : bod 9
 • Směrnice 2008/48 -C10 : bod 9
 • Směrnice 2008/48 -C19 : bod 10
 • Směrnice 2008/48 -C31 : body 10, 90
 • Směrnice 2008/48 -C43 : body 11, 90
 • Směrnice 2008/48 -C6 : bod 10
 • Směrnice 2008/48 -C7 : body 10, 61
 • Směrnice 2008/48 -C9 : body 10, 61
 • Směrnice 2008/48 -N1PART1 : body 17, 88, 89
 • Směrnice 2008/48 -N1PT1 : body 1, 81, 82, 81
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-473/00 -N35 : bod 57
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-264/02 -N26 : bod 90
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N61 : bod 66
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N65 : bod 66
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-188/07 -N83 : bod 76
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-227/08 -N29 : bod 62
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-243/08 -N32 : body 62, 70
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-282/10 -N24 : bod 79
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-282/10 -N37 : bod 76
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N41 : bod 68
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N59 : bod 94
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N62 : bod 99
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N70 : bod 90
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-472/11 -N36 : bod 71
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-488/11 -N58 : bod 98
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-32/12 -N39 : bod 62
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-226/12 -N25 : bod 64
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-470/12 -N40 : bod 53
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-565/12 : bod 73
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-34/13 -N42 : bod 95
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-34/13 -N52 : bod 50
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-34/13 -N53 : bod 50
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-34/13 -N67 : bod 77
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-449/13 -N21 : bod 61
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-482/13 -N28 : bod 97
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-497/13 -N42 : bod 65
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-567/13 -N41 : bod 48
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-567/13 -N42 : bod 48
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-377/14 : body 44, 49, 63, 95, 100
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-32/14 -N39 : bod 63
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-32/14 -N41 : bod 52
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-32/14 -N42 : bod 71
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-32/14 -N59 : bod 46
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-49/14 -N35 : bod 77
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-348/14 -N48 : bod 94

Výrok

 • Vykládá : Směrnice 93/13
 • Vykládá : Směrnice 93/13 -A06P1
 • Vykládá : Směrnice 93/13 -A07P1
 • Vykládá : Směrnice 93/13 -NPT1LE
 • Vykládá : Směrnice 2008/48 -A03LL
 • Vykládá : Směrnice 2008/48 -A10P2

Stanovisko

 • SFEU, článek 267 : bod 44
 • Směrnice 87/102 -A11P2 : bod 51
 • Směrnice 93/13 : body 1, 2, 30, 31, 38, 39, 67, 70, 76, 79, 81
 • Směrnice 93/13 -A01P1 : bod 2
 • Směrnice 93/13 -A03 : body 80, 81
 • Směrnice 93/13 -A03P1 : body 2, 38, 73, 75, 79
 • Směrnice 93/13 -A03P2 : bod 2
 • Směrnice 93/13 -A03P3 : bod 2
 • Směrnice 93/13 -A04 : body 80, 81
 • Směrnice 93/13 -A04P1 : body 3, 73
 • Směrnice 93/13 -A06P1 : body 4, 31, 36, 72, 75, 79
 • Směrnice 93/13 -A07 : body 31, 76
 • Směrnice 93/13 -A07P1 : body 5, 28, 76, 79
 • Směrnice 93/13 -C4 : body 2, 79
 • Směrnice 93/13 -C9 : body 2, 79
 • Směrnice 93/13 -NPT1LE : body 2, 28, 38, 71, 72, 77, 80, 81
 • Směrnice 1999/44 -A01P2 : bod 51
 • Směrnice 2008/48 : body 1, 2, 6, 7, 10, 11, 30, 40 - 64, 67, 70
 • Směrnice 2008/48 -A01 : bod 6
 • Směrnice 2008/48 -A02 : bod 43
 • Směrnice 2008/48 -A02P1 : bod 7
 • Směrnice 2008/48 -A02P2LA : body 7, 43
 • Směrnice 2008/48 -A03 : bod 8
 • Směrnice 2008/48 -A03LG : bod 63
 • Směrnice 2008/48 -A03LH : bod 63
 • Směrnice 2008/48 -A03LI : bod 54
 • Směrnice 2008/48 -A03P1 : body 60, 66, 81
 • Směrnice 2008/48 -A05 : body 9, 48
 • Směrnice 2008/48 -A10 : body 9, 48
 • Směrnice 2008/48 -A10P1 : bod 9
 • Směrnice 2008/48 -A10P2 : body 9, 28, 41, 44
 • Směrnice 2008/48 -A10P2LD : body 28, 47, 49, 53 - 59, 66, 81
 • Směrnice 2008/48 -A22P1 : bod 10
 • Směrnice 2008/48 -A22P2 : body 10, 28, 40
 • Směrnice 2008/48 -A23 : body 11, 57
 • Směrnice 2008/48 -C4 : bod 6
 • Směrnice 2008/48 -C6 : bod 54
 • Směrnice 2008/48 -C7 : bod 54
 • Směrnice 2008/48 -C8 : bod 54
 • Směrnice 2008/48 -C9 : body 6, 54
 • Směrnice 2008/48 -C10 : body 6, 43
 • Směrnice 2008/48 -C19 : body 6, 48
 • Směrnice 2008/48 -C31 : body 6, 48
 • Směrnice 2008/48 -N1 : bod 62
 • Směrnice 2011/90 : bod 2
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-429/05 : bod 70
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N60 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N61 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N62 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N63 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N64 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-429/05 -N65 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-40/08 -N39 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-227/08 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-602/10 -N40 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-602/10 -N41 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-602/10 -N42 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-602/10 -N43 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-602/10 -N48 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N45 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N46 : body 30, 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N47 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N48 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N49 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N50 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N51 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N52 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N53 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N54 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N55 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N56 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/10 -N57 : bod 51
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N33 : bod 44
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N34 : bod 44
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N35 : bod 44
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N41 : bod 31
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N57 : bod 73
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N58 : bod 73
 • Soudní dvůr - Usnesení C-76/10 -N59 : bod 73
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-488/11 -N55 : bod 73
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-488/11 -N56 : bod 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-488/11 -N57 : bod 75
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-497/13 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-34/13 -N59 : bod 58
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-497/13 -N33 : bod 70
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-497/13 -N42 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-497/13 -N43 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-497/13 -N46 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-32/14 -N51 : bod 30


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 07/08/2014

Datum stanoviska

 • 19/11/2015

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

21/04/2016


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 211, 13.06.2016, s.10

Žádost: Úř. věst. C 395, 10.11.2014, s.22

Jména účastníků řízení

Radlinger a Radlingerová

Komentáře právní nauky

 1. Skubic, Zoran: Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva potrošnikov po pravu EU, Pravna praksa 2016 nº 19 p.28-29 (SL)
 2. Daniel, Élise: Procédures d'insolvabilité, Europe 2016 Juin Comm. nº 6 p.34-35 (FR)
 3. Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie: La protection du consommateur emprunteur insolvable, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2016 nº 24 p.43-46 (FR)
 4. Fervers, Matthias: Einhaltung verbraucherschützender EU-Vorschriften auch im Insolvenzverfahren („Radlinger und Radlingerová“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2016 p.389-390 (DE)
 5. Bartolini, Francesca: The Consumer-Debtor Dimension: Some Further Steps for the Principle of Effectiveness within Consumer Credit Contracts, European Review of Contract Law 2016 Vol. 12 p.292-305 (EN)
 6. Lagaert, Rosalie: Arrest Radlinger – Cumulatie van schadevergoedingsbedingen in een consumenten(krediet)overeenkomst en bevestiging van het doeltreffendheidsbeginsel, Droit de la consommation 2017 p.43-50 (NL)Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Krajský soud v Praze (Cour régionale de Prague) - Česká republika

Oblast

 • Sbližování právních předpisů
 • Ochrana spotřebitelů

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce
 • Řízení o předběžné otázce : Nevydání rozhodnutí ve věci samé

Soudní kolegium

troisième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Toader

Generální advokát

Sharpston

Jednací jazyk(y)

 • čeština

Jazyk(y) stanoviska

 • angličtina