Espanja v. parlamentti
Asia C-377/16
Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
17/05/2019 Espanja v. parlamentti
Tuomio
ECLI:EU:C:2019:249
26/03/2019 Espanja v. parlamentti
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2018:610
25/07/2018 Espanja v. parlamentti
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Kanne (EYVL/EUVL)
12/08/2016 Espanja v. parlamentti
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.01 Unionin oikeuden oikeuslähteet
    1.01.02 Yleiset oikeusperiaatteet
      1.01.02.01 Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.01 Unionin oikeuden oikeuslähteet
    1.01.02 Yleiset oikeusperiaatteet
      1.01.02.06 Suhteellisuusperiaate
9 Henkilöstöasiat
  9.25 Muuhun unionin henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
    9.25.02 Palvelukseenotto
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.01 Unionin oikeuden oikeuslähteet
    1.01.02 Yleiset oikeusperiaatteet
      1.01.02.01 Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto
9 Henkilöstöasiat
  9.25 Muuhun unionin henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
    9.25.02 Palvelukseenotto
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.01 Unionin oikeuden oikeuslähteet
    1.01.02 Yleiset oikeusperiaatteet
      1.01.02.01 Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto
9 Henkilöstöasiat
  9.25 Muuhun unionin henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
    9.25.02 Palvelukseenotto
9 Henkilöstöasiat
  9.23 Muutoksenhaku tuomioistuimessa
    9.23.05 Tuomio
      9.23.05.01 Kumoamistuomion vaikutukset


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

  • Kumoaa : C2016/131A/01

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 07/07/2016

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

  • 25/07/2018

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

26/03/2019


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 314, 29.08.2016, s.13

Asianosaisten nimet

Espanja v. parlamentti

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

  • Virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Kumoamiskanne : myöntäminen

Ratkaisukokoonpano

grande chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Rosas

Julkisasiamies

Sharpston

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • espanja

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  • englanti