Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 4. října 2012

CS AGRO Ronov s. r. o. v. Ministerstvo zemědělství

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem

Zemědělství – Odvětví cukru – Společná organizace trhů – Žádost o restrukturalizační podporu – Závazek pěstitele přestat dodávat určité množství cukrové řepy podléhající kvótě – Pojem – Jednostranné prohlášení pěstitele – Odmítnutí poskytnout podporu – Nezbytnost ukončení stávající smlouvy o dodávkách

Věc C‑390/11


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
09/11/2012 CS AGRO Ronov
Viz dokumenty ve formátu pdf
Rozsudek
ECLI:EU:C:2012:610
04/10/2012 CS AGRO Ronov
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2012:610
04/10/2012 CS AGRO Ronov
Žádost (Úř. věst.)
07/10/2011 CS AGRO Ronov
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Nejvyšší správní soud - Výklad článku 4a nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58, s. 42), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (Úř. věst. L 283, s. 8) - Společná organizace trhů v odvětví cukru – Pojem „závazek“, který musí doprovázet žádost o restrukturalizační podporu, jímž se pěstitel cukrové řepy zavazuje přestat dodávat určité množství cukrové řepy podléhající kvótě podnikům, s nimiž uzavřel smlouvu o dodání v předcházejícím hospodářském roce – Odmítnutí poskytnutí restrukturalizační podpory z důvodu, že uvedený závazek musí mít podobu vypovězení stávajících smluv o dodání a nikoliv jednostranného prohlášení pěstitele

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.03 Zemědělství a rybolov
    4.03.03 Společné organizace trhů
      4.03.03.11 Cukr
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.03 Zemědělství a rybolov
    4.03.03 Společné organizace trhů
      4.03.03.11 Cukr


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Nařízení 320/2006 -A03P1 : bod 4
 • Nařízení 320/2006 -A04P1 : body 5, 24
 • Nařízení 320/2006 -A04BIS : body 1 - 28
 • Nařízení 320/2006 -A04BISP1 : body 14, 17, 25 - 28
 • Nařízení 320/2006 -A04BISP4 : body 18, 21
 • Nařízení 320/2006 -A04BISP6 : bod 24
 • Nařízení 1261/2007 -C1 : body 3, 15
 • Nařízení 1261/2007 -C7 : body 3, 16
 • Nařízení 1261/2007 -C8 : bod 3
 • Nařízení 1261/2007 -C9 : bod 3
 • Nařízení 1261/2007 -C10 : bod 3

Výrok

 • Vykládá : Nařízení 320/2006 -A04BISP1

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 22/07/2011

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

04/10/2012


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 311, 22.10.2011, s.18

Rozsudek: Úř. věst. C 366, 24.11.2012, s.14

Jména účastníků řízení

CS AGRO Ronov

Komentáře právní nauky

 1. D'Antuono Rosa Maria: Nuove pregiudiziali: tassazione e imputazione delle scorte, forma della rinuncia alle consegne. Un po' di ordine nel ginepraio dell'OCM dello zucchero, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.305-312Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) - Česká republika

Oblast

 • Zemědělství a rybolov
 • - Cukr

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

quatrième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Bay Larsen

Generální advokát

Trstenjak

Jednací jazyk(y)

 • čeština

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace