A Bíróság (nagytanács) 2011. október 4-i ítélete.

Football Association Premier League Ltd és társai kontra QC Leisure és társai (C-403/08) és Karen Murphy kontra Media Protection Services Ltd (C-429/08).

Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (C-403/08), High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (C-429/08) - Egyesült Királyság.

Műholdas műsorsugárzás - A labdarúgó-mérkőzések közvetítése - A közvetítés műholdas dekódoló egység útján való vétele - Az egyik tagállamban jogszerűen forgalomba hozott és a másik tagállamban használt műholdas dekódoló kártyák - Forgalombahozatali és használati tilalom valamely tagállamban - A műsorok megtekintése a kizárólagos jogok megsértésével - Szerzői jog - Televíziós közvetítési jog - Egyetlen tagállam területére vonatkozó kizárólagos műsorsugárzási engedélyek - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - EUMSZ 56. cikk - Verseny - EUMSZ 101. cikk - A verseny célzott korlátozásai - A feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatások védelme - Jogellenes eszköz - 98/84/EK irányelv - 2001/29/EK irányelv - A művek többszörözése a műholdas dekódoló egység memóriájában és a televízió képernyőjén - A többszörözési jog alóli kivétel - A művek nyilvánossághoz közvetítése a pubokban - 93/83/EGK irányelv.

C-403/08. és C-429/08. sz. egyesített ügyek


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
11/11/2011 Football Association Premier League és társai
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2011:631
04/10/2011 Football Association Premier League és társai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2011:631
04/10/2011 Football Association Premier League és társai
indítvány
ECLI:EU:C:2011:43
03/02/2011 Football Association Premier League és társai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Végzés
ECLI:EU:C:2009:789
16/12/2009 Football Association Premier League és társai
Végzés
ECLI:EU:C:2008:675
03/12/2008 Football Association Premier League és társai
Kérelem (HL)
22/11/2008 Football Association Premier League és társai
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

2011 I-09083

Tárgy

Az EK 28., EK 30., EK 49. és EK 81. cikk, a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 320., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 3. kötet, 147. o.) 2. cikke a) és e) pontjának, 4. cikke a) pontjának és 5. cikkének, az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 2. cikkének, 3. cikkének és 5. cikke (1) bekezdésének, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.) 1. cikke a) és b) pontjának, illetve a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 248., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 134. o.) értelmezése – Labdarúgó-mérkőzések továbbközvetítésére vonatkozó kizárólagos jogok ellenszolgáltatás ellenében történő biztosítása – Más tagállamok piacán jogszerűen forgalmazott , az ilyen mérkőzések megtekintését lehetővé tevő dekódereknek az Egyesült Királyságban a kizárólagos jogok megsértésével történő értékesítése

Rendszerezett osztályozás

Nincs információ


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

 • EUMSZ, 34 cikk : pontok 60, 75 - 83
 • EUMSZ, 36 cikk : pontok 60, 75
 • EUMSZ, 56 cikk : pontok 60, 75 - 131
 • EUMSZ, 101 cikk : pontok 60, 133
 • EUMSZ, 101 cikk -P1 : pontok 134 - 145
 • EUMSZ, 101 cikk -P3 : pont 144
 • EUMSZ, 165 cikk -P1L2 : pontok 100, 101
 • 89/552 irányelv : pont 120
 • 89/552 irányelv -C3 : pont 11
 • 92/100 irányelv : pont 186
 • 92/100 irányelv -A06P2 : pont 27
 • 92/100 irányelv -A08P3 : pont 27
 • 92/100 irányelv -C7 : pont 27
 • 93/83 irányelv : pontok 120, 207 - 209
 • 93/83 irányelv -A01P2LA : pontok 14, 56
 • 93/83 irányelv -A02 : pont 15
 • 93/83 irányelv -C14 : pont 13
 • 93/83 irányelv -C15 : pont 13
 • 93/83 irányelv -C17 : pontok 13, 109
 • 93/83 irányelv -C3 : pont 13
 • 93/83 irányelv -C5 : pont 13
 • 93/83 irányelv -C7 : pont 13
 • 93/83 irányelv -A01P2LB : pontok 14, 56, 110, 137
 • 93/83 irányelv -A01P2LC : pont 14
 • 94/800 határozat : pont 3
 • 94/800 határozat -A09P1 : pont 4
 • 97/36 irányelv -C21 : pontok 12, 102
 • 98/84 irányelv : pont 60
 • 98/84 irányelv -A02 : pont 17
 • 98/84 irányelv -A03 : pont 18
 • 98/84 irányelv -A04 : pontok 19, 69, 70
 • 98/84 irányelv -C13 : pontok 16, 64
 • 98/84 irányelv -C2 : pont 16
 • 98/84 irányelv -C3 : pont 16
 • 98/84 irányelv -C6 : pontok 16, 64
 • 98/84 irányelv -A02LE : pontok 61 - 66
 • 98/84 irányelv -A02LF : pont 69
 • 98/84 irányelv -A03P1 : pontok 68, 69
 • 98/84 irányelv -A03P2 : pontok 67 - 73
 • 2000/278 határozat : pont 7
 • 2001/29 irányelv : pont 208
 • 2001/29 irányelv -A02 : pont 153
 • 2001/29 irányelv -A03P1 : pontok 22, 151, 182 - 206
 • 2001/29 irányelv -A05 : pont 23
 • 2001/29 irányelv -C20 : pontok 20, 186
 • 2001/29 irányelv -C23 : pontok 20, 185, 199 - 202
 • 2001/29 irányelv -A02LA : pontok 21, 151 - 158
 • 2001/29 irányelv -A02LE : pontok 21, 149
 • 2001/29 irányelv -A05P1 : pontok 151, 159 - 181
 • 2001/29 irányelv -A05P1LB : pont 171
 • 2001/29 irányelv -A05P5 : pont 180
 • 2001/29 irányelv -C10 : pontok 20, 107
 • 2001/29 irányelv -C15 : pont 20
 • 2001/29 irányelv -C31 : pontok 20, 162, 178
 • 2001/29 irányelv -C33 : pontok 20, 167
 • 2001/29 irányelv -C9 : pont 20
 • 2006/115 irányelv : pont 186
 • 2006/115 irányelv -A07P2 : pontok 25, 149
 • 2006/115 irányelv -A08P3 : pontok 26, 149, 190
 • 2006/115 irányelv -C5 : pontok 24, 107
 • Tanács - Közös álláspont - 52000AG0048 : pontok 162, 200
 • Bíróság - A C-62/79. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 93, 117, 118
 • Bíróság - A C-55/80. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 93, 106
 • Bíróság - A C-262/81. sz. ügyben hozott ítélet : pont 136
 • Bíróság - A C-92/92. sz. ügyben hozott ítélet : pont 106
 • Bíróság - A C-275/92. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 77, 80
 • Bíróság - A C-61/97. sz. ügyben hozott ítélet : pont 108
 • Bíróság - A C-293/98. sz. ügyben hozott ítélet : pont 208
 • Bíróság - A C-390/99. sz. ügyben hozott ítélet : pont 78
 • Bíróság - A C-115/02. sz. ügyben hozott ítélet : pont 105
 • Bíróság - A C-192/04. sz. ügyben hozott ítélet : pont 109
 • Bíróság - A C-306/05. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 183 - 185, 188, 193, 194, 196, 197, 200, 203, 208
 • Bíróság - A C-468/06. sz. ügyben hozott ítélet : pont 138
 • Bíróság - A C-501/06. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 134, 135, 138
 • Bíróság - A C-42/07. sz. ügyben hozott ítélet : pont 84
 • Bíróság - A C-52/07. sz. ügyben hozott ítélet : pont 108
 • Bíróság - A C-222/07. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 92, 104
 • Bíróság - A C-5/08. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 96, 153 - 156, 161, 186
 • Bíróság - A C-8/08. sz. ügyben hozott ítélet : pont 134
 • Bíróság - A C-108/09. sz. ügyben hozott ítélet : pont 77
 • Bíróság - A C-136/09. sz. ügyben hozott végzés : pontok 196, 197

Rendelkező rész

 • Értelmezi : EUMSZ, 56 cikk
 • Értelmezi : EUMSZ, 101 cikk
 • Értelmezi : 93/83 irányelv
 • Értelmezi : 98/84 irányelv -A02LE
 • Értelmezi : 98/84 irányelv -A03P2
 • Értelmezi : 2001/29 irányelv -A02LA
 • Értelmezi : 2001/29 irányelv -A03P1
 • Értelmezi : 2001/29 irányelv -A05P1

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 17/09/2008

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 03/02/2011

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

04/10/2011


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelmek/keresetek: HL C 301., 22.11.2008., 19o.

Végzés: HL C 100., 17.04.2010., 10o.

ítélet: HL C 347., 26.11.2011., 2o.

A felek neve

Football Association Premier League és társai

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Giannaccari, Andrea: News of the world: legge di Murphy e diritti Tv alla Corte di giustizia, Mercato concorrenza regole 2010 p.481-498 (IT)
 2. Werner, Philipp ; Völk, Christoph: A game of two cases - The Greek decoders litigation has got a lot of people worried, Competition Law Insight 2011 Vol. 10 Issue 4 p.18-20 (EN)
 3. Smith, Joel ; Silver, Joanna: FA Premier League Down at Half-Time in European Championship: Advocate General Finds that Territorial Exclusivity Agreements Relating to the Transmission of Football Matches are Contrary to EU Law, European Intellectual Property Review 2011 Vol. 33 Issue 6 p.399-401 (EN)
 4. Clifton, Michael-James: The Publican's Dilemma: the Legality of Showing the Premiership Using an Imported Satellite Decoder Card, European Law Reporter 2011 nº 2 p.38-46 (EN)
 5. Nehl, Hanns Peter: Neues zum Spannungsverhältnis zwischen Urheberrechtsschutz und Dienstleistungsfreiheit - Kurzbesprechung der Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 3.2.2011 in den Rechtssachen C-403/08 und C-429/08 - Football Association Premier League Ltd u.a./QC Leisure u.a., Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.413-414 (DE)
 6. Lanzinger-Twardosz, Katharina: Ende der territorialen Exklusivität bei TV-Übertragungen von Fußballspielen?, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.43-45 (DE)
 7. Werner, Philipp ; Völk, Christoph: It isn't all over - The full impact of the recent FA Premier League case is not yet clear, Competition Law Insight 2011 Vol. 10 Issue 11 p.3-4 (EN)
 8. Peifer, Karl-Nikolaus: Territorialität und Dienstleistungsfreiheit: Der Fall "Karen Murphy" vor dem EuGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2011 p.435-438 (DE)
 9. Bergant-Rakočević, Vesna: Murphyjin zakon, Pravna praksa 2011 nº 39-40 p.27-28 (SL)
 10. Enßlin, Holger: Die Rechtssache BSkyB vor dem EuGH: Fällt das Territorialitätsprinzip?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.714-719 (DE)
 11. Kreile, Johannes: Medien ohne Grenzen - Offener Markt: Mögliche Konsequenzen im Bereich Film, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.719-723 (DE)
 12. Hoeren, Thomas ; Bilek, Julia Ariella: Die territoriale Exklusivitätsvereinbarung bei Fußball-Übertragungen - Ein Modell der Vergangenheit!, Computer und Recht 2011 p.735-741 (DE)
 13. Frenz, Walter ; Distelrath, Anna-Maria: Dienstleistungsfreiheit und Kartellverbot nach dem Pay TV-Urteil, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.460-464 (DE)
 14. Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre prestation des services et licences exclusives de radiodiffusion, L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.2344-2346 (FR)
 15. Leistner, Matthias: Das Murphy-Urteil des EuGH: Viel Lärm um nichts oder Anfang vom Ende des Territorialitätsgrundsatzes im Urheberrecht?, Juristenzeitung 2011 p.1140-1148 (DE)
 16. Costes, Lionel: Reproduction d'oeuvres dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision : les précisions de CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 76 p.32-34 (FR)
 17. Baumann, Hendrik ; Hofmann, Ruben A.: Gebietssicherungsklauseln in Verträgen zur grenzüberschreitenden Satellitensendung im Spannungsverhältnis zwischen Urheber- und Kartellrecht, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.890-896 (DE)
 18. Stieper, Malte: EuGH: Territoriale Exklusivitätsvereinbarungen bei der Übertragung von Fußballspielen, Multimedia und Recht 2011 p.825-827 (DE)
 19. Wittmann, Heinz: EuGH zeigt die Grenzen territorialer Lizenzvergabe bei Fernsehübertragungen auf, Medien und Recht 2011 p.272-273 (DE)
 20. Idot, Laurence: Radiodiffusion par satellite des rencontres sportives, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.459 (FR)
 21. Idot, Laurence: Accords de licence et protection territoriale absolue, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.468 (FR)
 22. Idot, Laurence: Droit d'auteur et retransmission des matchs dans des lieux publics, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.480 (FR)
 23. Tuominen, Nicoleta: CJUE, Decizia în cauzale conexate C-403/08 şi C-429/08, Football Association Premier League Ltd şi alţii împotriva QC Leisure şi alţii şi Karen Murphy împotriva Media Protection Services Ltd, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2011 nº.12 p.247-253 (RO)
 24. Kreijger, P.J.: FA Premier League/Karen Murphy, Markt & Mededinging 2011 p.239-244 (NL)
 25. Castellaneta, Marina: Lo Stato non può vietare l'uso dei decoder esteri per trasmettere via satellite gli incontri di calcio, Guida al diritto 2011 nº 42 p.48-50 (IT)
 26. Robertson, Aidan: Murphy's Law: The Implications of the Court of Justice's Judgment of 4th October 2011 in Joined Cases C-403/08 & C-429/08 FA Premier League and Murphy, Rights and Remedies in a Liberalised and Competitive Internal Market 2011 p.197-219 (EN)
 27. Tóth, András: Az európai sportközvetítési jogok engedélyezési rendszerét átalakító európai bírósági ítélet, Versenytükör 2011 2. szám p.55-58 (HU)
 28. Lyčka, Martin: Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2012 nº 1 p.31-36 (CS)
 29. Stieper, Malte: Rezeptiver Werkgenuss als rechtmäßige Nutzung, Multimedia und Recht 2012 p.12-17 (DE)
 30. Debroux, Michel: Exclusivité territoriale absolue : La Grande chambre de la CJUE considère qu’un contrat de licence interdisant de fournir des dispositifs de décodage étrangers aux téléspectateurs en vue d’une utilisation en dehors de l’État membre couvert par ce contrat de licence constitue une restriction de concurrence par l’objet (Football Association Premier League), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.87-88 (FR)
 31. Von Albrecht, Martin ; Mutschler-Siebert, Annette ; Bosch, Tobias: Die Murphy-Entscheidung und ihre Auswirkungen auf Sport- und Filmlizenzen im Online-Bereich, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.93-100 (DE)
 32. Ranke, Johannes ; Roßnagel, Alexander: Dienstleistungsfreiheit, Urheberrecht und Wettbewerbsschutz im Satellitenfernsehen - Auswirkungen des EuGH-Urteils zu territorialen Exklusivitätsvereinbarungen von Lizenzen, Multimedia und Recht 2012 p.152-157 (DE)
 33. Bonadio, Enrico ; Santo, Mauro: "Communication to the Public" in FAPL v QC Leisure and Murphy v Media Protection Services (C-403/08 and C-429/08), European Intellectual Property Review 2012 p.277-279 (EN)
 34. Ward, Conor ; Amor, Danielle: Significant Change to the European Media Rights Landscape?, Computer and Telecommunications Law Review 2012 p.86-90 (EN)
 35. Bernhard, Jochen ; Nemeczek, Heinrich: Grenzüberschreitende Fußballübertragungen im Lichte von Grundfreiheiten, geistigem Eigentum und EU-Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.293-300 (DE)
 36. Szyszczak, Erika: Karen Murphy: Decoding Licences and Territorial Exclusivity, Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 2 p.169-174 (EN)
 37. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 164 (NL)
 38. Kreile, Johannes: Ende territorialer Exklusivität - Der EuGH als Totengräber?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.177-187 (DE)
 39. Christmann, Sabine: »Murphy«: Zwischen Revolution und Einzelfallentscheidung, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.187-189 (DE)
 40. Vedder, Christoph: Ende der territorialen Exklusivität - Totengräber EuGH?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.190-194 (DE)
 41. Trauschel, Carla: Ende territorialer Exklusivität - Der EuGH als Totengräber? Welche Folgen hat der »Karen-Murphy-Case«?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.194-201 (DE)
 42. Heermann, Peter W.: Territorial begrenzte Lizenzierung von Fernsehrechten im Lichte der Dienstleistungs- und Wettbewerbsfreiheit, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.371-381 (DE)
 43. Alberti, Romina: Radiodiffusione via satellite e clausole di esclusiva territoriale: note a margine di CEG, 4 ottobre 2011, Europa e diritto privato 2012 p.256-263 (IT)
 44. Thyri, Peter: Fußball-Übertragungen - absoluter Gebietsschutz verstößt gegen Art 101 AEUV, Ecolex 2012 p.68-69 (DE)
 45. Stothers, Christopher: Copyright Owners Cannot Require Satellite Broadcasters to Impose Territorial Restrictions on the Use of Decoder Cards, Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 3 p.265-268 (EN)
 46. Granmar, Claes: In pursuit of unity and coherency of the European Union legal order, Europarättslig tidskrift 2012 Nr 1 p.96-121 (EN)
 47. Grosheide, F.W.: AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.21-24 (NL)
 48. Lutz, Fabian ; Probst, Julie: La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Football Association Premier League », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 1 p.163-171 (FR)
 49. Haas, Ulrich ; Kahlert, Heiner: Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012 p.110-119 (EN)
 50. Weck, Thomas: Dienstleistungsfreiheit/Urheber- und Kartellrecht: Inverkehrbringen und Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen für den Zugang zu Satellitenrundfunkdiensten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.477-478 (DE)
 51. Heermann, Peter W.: Praktische Konsequenzen aus der FAPL/Karen Murphy-Entscheidung des EuGH für die rechtliche Gestaltung der medialen Vermarktung von Sportveranstaltungen, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.650-659 (DE)
 52. Prinsley, Mark ; Sproul, Gillian: Les droits d'auteur de la Premier League ont bien été violés mais la High Court siffle la fin du match pour les contrats anticoncurrentiels et annule les condamnations pénales d'une exploitante de pub à porthsmouth, Revue de droit des affaires internationales 2012 p.357-362 (FR)
 53. Donnat, Francis: Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Licences exclusives de radiodiffusion, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.12 (FR)
 54. Fink, Martin: Das Runde muss ins Eckige - Ende des absoluten Gebietsschutzes bei der Senderechtsvermarktung im Profifussball, European Law Reporter 2012 p.104-108 (DE)
 55. Nogarede, Justin: Levelling the (Football) Field: Should Individuals Play by Free Movement Rules?, Legal Issues of Economic Integration 2012 p.382-391 (EN)
 56. Heermann, Peter W.: Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter de lege ferenda?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.791-799 (DE)
 57. Doukas, Dimitrios: The SKy is not the (Only) Limit - Sports Broadcasting without Frontiers and the Court of Justice: Comment on Murphy, European Law Review 2012 p.605-626 (EN)
 58. Benabou, Valérie-Laure: Droit d'auteur et droits voisins - Radiodiffusion par satellite, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.51-57 (FR)
 59. De Cock Buning, M. ; Speyart, H.M.H.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.241-246 (NL)
 60. Speyaert, H.M.H.: Forward to the Past: de territoriale exploitatie van uitzendrechten na het arrest Premier League, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.141-150 (NL)
 61. Papasteriadou, Natalia: Doryforiki tileoptiki metadosi podosfairikon agonon - Lipsi radiotileoptikou programmatos meso karton doryforikou apokodikopoiiti, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.93-99 (EL)
 62. Romițan, Ciprian Raul: Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 4 octombrie 2011, cauzele conexate nr. C-406/08 și C-429/08, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.231-236 (RO)
 63. Rusanov, Deyan: Televizionnite prava za izlachvane v konteksta na svobodnoto predostavyane na uslugi na pravoto v oblastta na konkurentsiyata, Европейски правен преглед 2012 P.76-92 (BG)
 64. Cunha Rodrigues, Nuno: Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2011, nos processos C-403/08 e C-429/08, Murphy football asociation / Media protection services Ltd, Revista de concorrência e regulação 2012 n°7/8 p. 473-481 (PT)
 65. Rippel-Szabó, Péter: Az Európai Bíróság Murphy-ügyben hozott ítélete és várható hatásai a sportközvetítési jogok piacán, Infokommunikáció és jog 2012 nº 48 p.26-31 (HU)
 66. Riziotis, Dimitris: The application of exhaustion on services revisited, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2013 p.72-90 (EN)
 67. Paal, Boris P.: Vermarktung von Übertragungsrechten zwischen Einheit und Vielheit, Einheit und Vielheit im Unternehmensrecht (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2013 p.369-383 (DE)
 68. Lindholm, Johan ; Kaburakis, Anastasios: Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.271-286 (EN)
 69. Van de Gronden, Johan: Het arrest Murphy: Ruim baan voor mediadiensten op de Europese interne markt, Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2013 p.175-187 (NL)
 70. Joyce, Jo: On the use of decoder equipment to access broadcasts from outside the United Kingdom not amounting to copyright infringement in respect of the events themselves and the engagement of the right to freedom to provide services across the European Community, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.45-60 (EN)
 71. Brost, Stefan: Der lange Schatten von »Murphy« – droht das Ende der Exklusivität nationaler Urheberrechtslizenzen?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2016 p.689-699 (DE)
 72. Heermann, Peter W.: Kein Ende nationaler Urheberrechtslizenzen nach der »FAPL/Karen Murphy«-Entscheidung des EuGH, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2016 p.835-840 (DE)
 73. Kulcsár, Andrea Zsuzsanna: Egységes lehet-e a digitális piac? – Területi alapú tartalomkorlátozás az e-kereskedelemben, Versenytükör 2016 2. szám p.50-57 (HU)
 74. Ujhelyi, Dávid: Érte a viccet, csak nem szeretem, avagy van-e szükség paródiakivételre a magyar szerzői jogban?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 3. szám p.45-95 (HU)
 75. Ferge, Zsigmond: Kiterjed-e a haszonkölcsönzés 2006/115 irányelv értelmében vett fogalma - a nyomtatott művek haszonkölcsönzésének jellemzőihez hasonló feltételek mellett - valamely könyv digitális formájú többszörözött példányának a haszonkölcsönzésre?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 4. szám p.31-73 (HU)
 76. Burján, Anna: Sportközvetítési jogok az európai uniós versenyjogban, Versenytükör 2017 2. szám p.30-39 (HU)
 77. Grad-Gyenge, Anikó: A sportközvetítésekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések az Európai Bíróság gyakorlatában, Gazdaság és Jog 2018 Vol. 7-8 p.16-25 (HU)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Egyesült Királyság

Tárgy

 • Letelepedés szabadsága
 • Szolgáltatásnyújtás szabadsága
 • Jogszabályok közelítése
 • Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon
 • - Szerzői jog és szomszédos jogok
 • Verseny
 • Áruk szabad mozgása
 • - Mennyiségi korlátozások
 • - Azonos hatású intézkedések

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Copyright, Designs and Patents Act 1988, sections 297 and 298

Copyright, Designs and Patents Act 1988, sections 17, 19, 20, 28A, 72 297, 298 and 299

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

grande chambre (Cour)

Előadó bíró

Malenovský

Főtanácsnok

Kokott

Az eljárás nyelve(i)

 • angol

Az indítvány nyelve(i)

 • német