Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 marca 2019 r.

Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej

Odwołanie – Pomoc państwa – Pomoc przyznana mocą niektórych przepisów zmienionej niemieckiej ustawy dotyczącej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (EEG z 2012 r.) – Pomoc na rzecz producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ograniczona dopłata EEG dla odbiorców energochłonnych – Decyzja uznająca pomoc za częściowo niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie „pomocy państwa” – Korzyść – Zasoby państwowe – Publiczna kontrola zasobów – Środek zbliżony do podatku od zużycia energii elektrycznej

Sprawa C-405/16 PGóra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
17/05/2019 Niemcy przeciwko Komisji
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:268
28/03/2019 Niemcy przeciwko Komisji
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
19/08/2016 Niemcy przeciwko Komisji
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

 • Uchyla : Decyzja - 2015/1585
 • Uchyla : Sąd - Wyrok T-47/15

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 19/07/2016

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

28/03/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 187 od 03.06.2019, str.3

Wniosek: Dz.U. C 326 od 05.09.2016, str.18

Oznaczenia stron

Niemcy przeciwko Komisji

Komentarze doktryny

 1. Stöbener de Mora, Patricia Sarah: Förderung nach EEG nicht als staatliche Beihilfe qualifizierbar, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2019 p.626-634 (DE)
 2. Scholtka, Boris: Beihilferecht: Förderung nach EEG nicht als staatliche Beihilfe qualifizierbar, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2019 p.425-427 (DE)
 3. Frenz, Walter: Deutsche Ökostromförderung und Herausnahme energieintensiver Branchen von der EEG-Umlage keine Beihilfe, Deutsches Verwaltungsblatt 2019 p.693-703 (DE)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Konkurencja
 • - Pomoc przyznawana przez państwa

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności : uzyskanie
 • Odwołanie : uzyskanie

Skład orzekający

troisième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Vilaras

Rzecznik generalny

Campos Sánchez-Bordona

Język(i) postępowania

 • niemiecki

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna