Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2012

SAS Institute Inc. vastaan World Programming Ltd

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Immateriaalioikeudet – Direktiivi 91/250/ETY – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – 1 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 3 kohta – Suojan ulottuvuus – Välitön luominen tai luominen muun menettelyn avulla – Tekijänoikeudella suojattu tietokoneohjelma – Toimintojen toistaminen toisella ohjelmalla ilman pääsyä ensimmäisen ohjelman lähdekoodiin – Ensimmäisen tietokoneohjelman kohdekoodin takaisinmallinnus – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa – 2 artiklan a alakohta – Tietokoneohjelman käyttöopas – Toisintaminen toisessa tietokoneohjelmassa – Tekijänoikeuden loukkaaminen – Edellytys – Käyttöoppaan tekijän henkisen luomistyön ilmentymä

Asia C-406/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
01/06/2012 SAS Institute
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:259
02/05/2012 SAS Institute
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:259
02/05/2012 SAS Institute
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:787
29/11/2011 SAS Institute
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
18/12/2010 SAS Institute
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – High Court of Justice (Chancery Division) – Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 14.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/250/ETY (EYVL L 122, s. 42) 2 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan tulkinta – Suojan ulottuvuus – Toisen, jo tekijänoikeudella suojatun tietokoneohjelman toimintoja toisintavan tietokoneohjelman kehittäminen suoraan tai esimerkiksi kohdekielisen koodin analysoimisen kaltaisen prosessin välityksellä ilman pääsyä ensin mainitun ohjelman lähdekoodiin

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset – 21994A1223(17) -A09 : kohta 4
 • Kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset – 21994A1223(17) -A09P2 : kohta 33
 • Kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset – 21994A1223(17) -A10P1 : kohta 5, 34
 • Kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset – 22000A0411(01) -A02 : kohta 6, 33
 • Kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset – 22000A0411(01) -A04 : kohta 7
 • Direktiivi 91/250 -A01 : kohta 9
 • Direktiivi 91/250 -A01P1 : kohta 30
 • Direktiivi 91/250 -A01P2 : kohta 1, 28 - 46, 52
 • Direktiivi 91/250 -A04LA : kohta 10, 43, 57
 • Direktiivi 91/250 -A04LB : kohta 10, 57
 • Direktiivi 91/250 -A05 : kohta 11
 • Direktiivi 91/250 -A05P1 : kohta 57
 • Direktiivi 91/250 -A05P3 : kohta 1, 28, 47 - 62
 • Direktiivi 91/250 -A06 : kohta 12
 • Direktiivi 91/250 -A06P2LC : kohta 60
 • Direktiivi 91/250 -A09 : kohta 13
 • Direktiivi 91/250 -A09P1 : kohta 53
 • Direktiivi 91/250 -C3 : kohta 8
 • Direktiivi 91/250 -C7 : kohta 8, 36
 • Direktiivi 91/250 -C8 : kohta 8
 • Direktiivi 91/250 -C14 : kohta 8, 32
 • Direktiivi 91/250 -C15 : kohta 8, 32
 • Direktiivi 91/250 -C17 : kohta 8, 58
 • Direktiivi 91/250 -C18 : kohta 8, 56
 • Direktiivi 91/250 -C21 : kohta 8
 • Direktiivi 91/250 -C23 : kohta 8
 • Päätös 94/800 : kohta 4
 • Direktiivi 2001/29 : kohta 45, 64, 69
 • Direktiivi 2001/29 -A01 : kohta 15
 • Direktiivi 2001/29 -A02LA : kohta 1, 16, 28, 63 - 70
 • Direktiivi 2001/29 -C20 : kohta 14
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-5/08 : kohta 65, 67
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-393/09 : kohta 35, 37, 38, 45
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-406/10 : kohta 40, 57

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 91/250 -A01P2
 • Tulkitsee : Direktiivi 91/250 -A05P3
 • Tulkitsee : Direktiivi 2001/29 -A02LA

Ratkaisuehdotukset

 • Direktiivi 91/250 -A01 : kohta 13, 74
 • Direktiivi 91/250 -A01P1 : kohta 42, 53, 60
 • Direktiivi 91/250 -A01P2 : kohta 2, 3, 6, 7, 37, 38, 41 - 90, 92, 123
 • Direktiivi 91/250 -A01P3 : kohta 65
 • Direktiivi 91/250 -A04 : kohta 14
 • Direktiivi 91/250 -A04LA : kohta 8, 84, 95, 101, 123
 • Direktiivi 91/250 -A04LB : kohta 8, 84, 95, 101, 123
 • Direktiivi 91/250 -A05 : kohta 15
 • Direktiivi 91/250 -A05P1 : kohta 8, 95, 96, 101, 123
 • Direktiivi 91/250 -A05P2 : kohta 17
 • Direktiivi 91/250 -A05P3 : kohta 4, 8, 17, 39, 91 - 101, 123
 • Direktiivi 91/250 -A06 : kohta 3, 7, 16, 17, 38, 78, 83 - 90, 123
 • Direktiivi 91/250 -A06P1 : kohta 84, 85, 88
 • Direktiivi 91/250 -A06P1LA : kohta 86, 89
 • Direktiivi 91/250 -A06P1LB : kohta 86, 89
 • Direktiivi 91/250 -A06P1LC : kohta 86, 89
 • Direktiivi 91/250 -A09P1 : kohta 17, 93
 • Direktiivi 91/250 -C1 : kohta 10
 • Direktiivi 91/250 -C11 : kohta 82, 84
 • Direktiivi 91/250 -C12 : kohta 84
 • Direktiivi 91/250 -C13 : kohta 12, 81
 • Direktiivi 91/250 -C14 : kohta 12, 42, 55, 73
 • Direktiivi 91/250 -C17 : kohta 96
 • Direktiivi 91/250 -C18 : kohta 94
 • Direktiivi 91/250 -C21 : kohta 85, 106
 • Direktiivi 91/250 -C23 : kohta 85
 • Direktiivi 91/250 -C4 : kohta 10
 • Direktiivi 91/250 -C5 : kohta 10
 • Direktiivi 91/250 -C8 : kohta 11, 65
 • Direktiivi 2001/29 -A01P1 : kohta 18
 • Direktiivi 2001/29 -A01P2LA : kohta 19
 • Direktiivi 2001/29 -A02 : kohta 106, 107
 • Direktiivi 2001/29 -A02LA : kohta 5, 9, 20, 40, 60, 102 - 123
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-5/08 : kohta 60, 106, 120
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-393/09 : kohta 49


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 11/08/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 29/11/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

02/05/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 346, 18.12.2010, s.26

tuomio: EUVL C 174, 16.06.2012, s.5

Asianosaisten nimet

SAS Institute

Oikeustapauskommentaarit

 1. Trézéguet, Marlène: Absence de protection des fonctionnalités et du langage de programmation d'un logiciel, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.21-22 (FR)
 2. Costes, Lionel: Protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur : les précisions de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 82 p.20-21 (FR)
 3. Castets-Renard, Céline: Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 83 p.6-10 (FR)
 4. Panagiotidou, Efimia: Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p. 262-264 (EL)
 5. Idot, Laurence: Protection juridique des programmes d'ordinateur, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.284 (FR)
 6. Spindler, Gerald: Grenzen des Softwareschutzes, Computer und Recht 2012 p.417-422 (DE)
 7. Heymann, Thomas: EuGH: Kein Urheberrechtsschutz für Programmiersprache und Funktionalitäten eines Computerprogramms, Computer und Recht 2012 p.431-433 (DE)
 8. Honkasalo, Pessi: Tietokoneohjelmien yhteentoimivuudesta - Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa C-406/10, Lakimies 2012 nº 5 p.787-796 (FI)
 9. Anderl, Axel: EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen, Ecolex 2012 p.628-629 (DE)
 10. Geraci, Antonino: Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP, Il diritto industriale 2012 p.457-459 (IT)
 11. Le Stanc, Christian: Droit du numérique. Logiciels: objet de la protection, Recueil Le Dalloz 2012 p.2343-2344 (FR)
 12. Marly, Jochen: Der Schutzgegenstand des urheberrechtlichen Software­schutzes, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.773-779 (DE)
 13. Koelman, K.J.: AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.171-182 (NL)
 14. Eijsvogels, Frank W.E.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.441-442 (NL)
 15. Marino, Laure: Chronique de jurisprudence. Propriété littéraire et artistique. Arrêt SAS Institute : les limites de la protection des logiciels en droit d'auteur de l'Union européenne, Gazette du Palais 2012 nº 214 à 215 Jur. p.13 (FR)
 16. Barker, Ed ; Harding, Iona: Copyright, the ideas/expression dichotomy and harmonization: digging deeper into SAS, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.673-679 (EN)
 17. Nickless, David: Functionality of a computer program and programming language cannot be protected by copyright under the Software Directive, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.709-711 (EN)
 18. Romițan, Ciprian Raul: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Cameră), cauza C-406/10 privind litigiul dintre SAS Institute Inc. v/s World Programming Ltd, Hotărârea din 2 mai 2012, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.206-225 (RO)
 19. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.535-538 (IT)
 20. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 270 (NL)
 21. Onslow, Robert ; Jamal, Isabel: Copyright Infringement and Software Emulation: SAS Inc v World Programming Ltd, European Intellectual Property Review 2013 p.352-356 (EN)
 22. Noto la Diega, Guido: Le idee e il muro del suono. I programmi per elaboratore nella più recente giurisprudenza europea, Europa e diritto privato 2013 p.543-596 (IT)
 23. Noto la Diega, Guido: I programmi per elaboratore e i confini del diritto d'autore. La Corte di Giustizia nega la tutela a funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei file di dati, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente (GIURETA) 2013 nº 11 p.69-96 (IT)
 24. Sansone, Luigi A.: On the interpretation of Articles 1(2) and 5(3) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs and of Article 2(a) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.194-200 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Yhdistynyt kuningaskunta

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
 • - Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

grande chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Arestis

Julkisasiamies

Bot

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • ranska