Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Mål C-415/05 P (Förenade mål C-402/05 P, C-415/05 P)
Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
08/11/2008 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Visa texten i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2008:461
03/09/2008 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Dom i mål (Sammanfattning)
03/09/2008 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2008:30
23/01/2008 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Beslut
ECLI:EU:C:2007:677
13/11/2007 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Beslut
ECLI:EU:C:2006:319
15/05/2006 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Ansökan (EUT)
25/02/2006 Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Överklagande av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 21 september 2005 i mål T-306/01, Yusuf och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen, genom vilken förstainstansrätten ogillade talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning nr 467/2001 (EGT L 139, s. 9)

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 23/11/2005

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen

Kommentarer i doktrinen

 1. Gianelli, Alessandra: Exit Kadi, Rivista di diritto internazionale 2013 p.1244-1249 (IT)Analytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  Uppgift saknas

  Förfarande och resultat

  • Talan om ogiltigförklaring
  • Överklagande

  Dömande sammansättning

  Uppgift saknas

  Referent

  Uppgift saknas

  Generaladvokat

  Uppgift saknas

  Rättegångsspråk

   Uppgift saknas

   Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas