A Bíróság 1976. április 8-i ítélete.

Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour du travail de Bruxelles - Belgium.

Női és férfi munkavállalók egyenlő díjazása.

43-75. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:1976:56
08/04/1976 Defrenne kontra SABENA
ítélet
ECLI:EU:C:1976:56
08/04/1976 Defrenne kontra SABENA
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
indítvány
ECLI:EU:C:1976:39
10/03/1976 Defrenne kontra SABENA
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

1976 00455

görög 1976/00175 portugál 1976/00193 spanyol 1976/00173 svéd III/00059 finn III/00063

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-01 Uniós alapelvek és uniós polgárság
    B-01.02 A Közösség célkitűzései és alapjai
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-15 Szociálpolitika
    B-15.01 Férfi és női munkavállalók közötti egyenlőség
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-15 Szociálpolitika
    B-15.01 Férfi és női munkavállalók közötti egyenlőség
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-27 A Szerződés módosítása
A Közösségi jogrend
  A-03 Közösségi jog és nemzeti jog
    A-03.01 A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége és egységes alkalmazása
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-15 Szociálpolitika
    B-15.01 Férfi és női munkavállalók közötti egyenlőség
A Közösségi jogrend
  A-02 A Közösségek, illetve a tagállamok hatáskörei
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-15 Szociálpolitika
    B-15.01 Férfi és női munkavállalók közötti egyenlőség


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

 • EGK-Szerződés (Róma), 119. cikk {0}. és {0}. o. 472- 482
 • EGK-Szerződés (Róma), 117. cikk {0}. o. 473
 • EGK-Szerződés (Róma), 113. cikk {0}. o. 475
 • EGK-Szerződés (Róma), 119. cikk -L1 {0}. o. 473
 • EGK-Szerződés (Róma), 119. cikk -L2 {0}. o. 473
 • EGK-Szerződés (Róma), 119. cikk -L3 {0}. o. 473
 • EGK-Szerződés (Róma), 164. cikk {0}. o. 476
 • EGK-Szerződés (Róma), 155. cikk {0}. és {0}. o. 478, 480
 • 75/117 irányelv {0}. és {0}. o. 479, 480, 481
 • 75/117 irányelv -A08 {0}. o. 479
 • EGK-Szerződés (Róma), 236. cikk {0}. o. 479
 • EGK-Szerződés (Róma), 100. cikk {0}. o. 480
 • EGK-Szerződés (Róma), 235. cikk {0}. o. 480
 • EGK-Szerződés (Róma), 169. cikk {0}. o. 482
 • EGK-Szerződés (Róma), preambulum : pont 10

Rendelkező rész

 • Értelmezi : EGK-Szerződés (Róma), 119. cikk
 • Értelmezi : 75/117 irányelv

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 02/05/1975

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 10/03/1976

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

08/04/1976


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 121., 31.05.1975., 12o.

ítélet: HL C 162., 15.07.1976., 3o.

A felek neve

Defrenne kontra SABENA

Kapcsolódó tanulmányok

 1. X: European Court Ruling on Equal Pay. Treaty of Rome Provisions Directly Enforceable, European Industrial Relations Review 1976 nº 28 p.2-3 (EN)
 2. Louis, Jean-Victor: Lohngleichheit vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1976 p.178-180 (DE)
 3. Mathijsen, P.S.R.F.: Ars aequi 1976 p.476-481 (NL)
 4. X: Sex Discrimination in Employment, The Journal of Business Law 1976 p.296-298 (EN)
 5. Wyatt, Derrick: Prospective Effect of a Holding of Direct Applicability, European Law Review 1976 p.399-402 (EN)
 6. Wyatt, Derrick: Article 119 EEC: Definition of "Pay" - Towards the Elimination of Sex Discrimination, European Law Review 1976 p.414-420 (EN)
 7. Du Pré, F.M.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1976 p.578-586 (NL)
 8. Philip, Christian: Revue trimestrielle de droit européen 1976 p.529-535 (FR)
 9. X: Le Quotidien juridique 1976 nº 135 p.7-10 (FR)
 10. X: Gazette du Palais 1976 I Jur. p.479 (FR)
 11. VerLoren van Themaat, P.: Nogmaals het Defrenne-arrest: een juiste sprongmutatie in de rechtspraak?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1977 p.90-96 (NL)
 12. Crisham, Catherine A.: Common Market Law Review 1977 p.108-118 (EN)
 13. Schwarze, Jürgen: Europarecht 1977 p.44-50 (DE)
 14. Allott, Philip: The European Court Ordains Equal Pay for Women, The Cambridge Law Journal 1977 p.7-10 (EN)
 15. Stocker, Odile: Le second arrêt Defrenne. L'égalité des rémunérations des travailleurs masculins et des travailleurs féminins, Cahiers de droit européen 1977 p.180-226 (FR)
 16. Van Gerven, W.: Contribution de l'arrêt Defrenne au développement du droit communautaire, Cahiers de droit européen 1977 p.131-143 (FR)
 17. McCallum, I.M. ; Snaith, I.: EEC Law and United Kingdom. Occupational Pensions Schemes, European Law Review 1977 p.266-273 (EN)
 18. Kohl, Alphonse: Observations sur la "non-rétroactivité" de l'autorité de l'arrêt Defrenne prononcé de 8 avril 1976 par la Cour de justice des Communautés européennes, Revue critique de jurisprudence belge 1977 p.231-242 (FR)
 19. Koopmans, T.: Retrospectivity Reconsidered, The Cambridge Law Journal 1980 p.287-303 (EN)
 20. Waelbroeck, M.: May the Court of Justice Limit the Retrospective Operation of Its Judgments?, Yearbook of European Law 1981 p.115-123 (EN)
 21. Neville Brown, L.: Air Hostesses and Discriminating Employers, The Modern Law Review 1984 p.692-703 (EN)
 22. Imbrechts, Luc: L'égalité de rémunération entre hommes et femmes, Revue trimestrielle de droit européen 1986 p.231-242 (FR)
 23. Prechal, Sacha: Rechtspraak vrouwen en recht in 231 uitspraken en annotaties 1992 p.451-456 (NL)
 24. Du Pré, F.M.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.231-238 (NL)
 25. VerLoren van Themaat, P.: Nogmaals het Defrenne-arrest: een juiste sprongmutatie in de rechtspraak?, Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.239-245 (NL)
 26. X: Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des affaires sociales de la Commission européenne - Recueil sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la Communauté européenne 1997 p.14 (FR)
 27. Kaspers, A.: Europees Hof: "Pensioenaanspraken verjaren niet", Sociaal recht 1998 p.227-228 (NL)
 28. Banu, Mihai: Libertatea de a presta servicii. Efect direct., Revista românǎ de drept al afacerilor 2009 nº 02 p.152-169 (RO)
 29. Sharpston, Eleanor: The Shock Troops Arrive in Force: Horizontal Direct Effect of a Treaty Provision and Temporal Limitation of Judgments Join the Armoury of EC Law, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.251-264 (EN)
 30. Simon, Denys: SABENA is dead, Gabrielle Defrenne's case is still alive: the old lady's testament..., The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.265-273 (EN)
 31. O'Leary, Siofra: Defrenne II Revisited, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.274-285 (EN)
 32. Muir Watt, Horatia: Gender Equality and Social Policy after Defrenne, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.286-292 (EN)
 33. Prechal, S.: Defrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen, Ars aequi 2010 p.283-284 (NL)
 34. Schlachter, Monika: Social Rights for Europe: Can the European Social Charter further alternatives to Austerity?, Delavci in Delodajalci 2015 nº 4 p.453-476 (EN)
 35. Svoboda, Pavel: Má EU pravomoci k dosažení cíle sociálnĕ-tržního hospodářství?, Právník: teoreticky casopis pro otázky státu a práva 2018 nº 2 p.143-157 (CS)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Cour du travail de Bruxelles - Belgium

Tárgy

 • Szociálpolitika

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

Nincs információ

Előadó bíró

Pescatore

Főtanácsnok

Trabucchi

Az eljárás nyelve(i)

 • francia

Az indítvány nyelve(i)

 • olasz