Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. května 2019

Monachos Eirinaios v. Dikigorikos Syllogos Athinon

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias

Řízení o předběžné otázce – Směrnice 98/5/ES – Přístup k výkonu povolání advokáta – Řeholník, který získal odbornou kvalifikaci advokáta v jiném členském státě, než je hostitelský členský stát – Článek 3 odst. 2 – Podmínka zápisu u příslušného orgánu hostitelského členského státu – Průkaz oprávnění potvrzujícího zápis u příslušného orgánu v domovském členském státě – Odmítnutí zápisu – Pravidla pro výkon povolání – Neslučitelnost postavení řeholníka s výkonem povolání advokáta

Věc C-431/17


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
21/06/2019 Monachos Eirinaios
Rozsudek
ECLI:EU:C:2019:368
07/05/2019 Monachos Eirinaios
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Stanovisko
ECLI:EU:C:2018:1028
19/12/2018 Monachos Eirinaios
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
01/09/2017 Monachos Eirinaios
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Směrnice 98/5 : body 8, 16
 • Směrnice 98/5 -A01P1 : body 4, 23
 • Směrnice 98/5 -A01P2 : bod 4
 • Směrnice 98/5 -A02L1 : bod 5
 • Směrnice 98/5 -A03 : body 19, 21, 26
 • Směrnice 98/5 -A03P1 : bod 6
 • Směrnice 98/5 -A03P2 : body 1, 6, 22, 30, 34, 36
 • Směrnice 98/5 -A06 : bod 7
 • Směrnice 98/5 -A06P1 : body 29, 30
 • Směrnice 98/5 -A07P1 : bod 31
 • Směrnice 98/5 -C2 : bod 3
 • Směrnice 98/5 -C6 : body 3, 25
 • Směrnice 98/5 -C8 : bod 3
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 -N57 : bod 31
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N36 : bod 24
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N37 : bod 25
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N38 : bod 26
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N39 : bod 27

Výrok

 • Vykládá : Směrnice 98/5 -A03P2

Stanovisko

 • Směrnice 77/249 -A01 : bod 37
 • Směrnice 77/249 -C2 : bod 37
 • Směrnice 98/5 : body 1, 2, 34, 35, 60
 • Směrnice 98/5 -A01P1 : body 9, 40, 41
 • Směrnice 98/5 -A01P2 : body 9, 40
 • Směrnice 98/5 -A01P4 : bod 37
 • Směrnice 98/5 -A02 : bod 10
 • Směrnice 98/5 -A03 : body 11, 32, 47, 49 - 51, 54, 55, 58, 63, 66, 70, 79, 80
 • Směrnice 98/5 -A03P2 : body 46, 48, 53, 56, 62, 80
 • Směrnice 98/5 -A04 : bod 12
 • Směrnice 98/5 -A04P1 : bod 46
 • Směrnice 98/5 -A05 : body 10, 47
 • Směrnice 98/5 -A05P1 : body 13, 18
 • Směrnice 98/5 -A05P2 : bod 18
 • Směrnice 98/5 -A06 : body 47, 49, 54, 55, 63, 66, 68, 70, 72, 79, 80
 • Směrnice 98/5 -A06P1 : body 14, 53, 72
 • Směrnice 98/5 -A06P3 : bod 14
 • Směrnice 98/5 -A07 : body 69, 72
 • Směrnice 98/5 -A07P1 : body 15, 52
 • Směrnice 98/5 -A07P2 : bod 15
 • Směrnice 98/5 -A07P3 : bod 15
 • Směrnice 98/5 -A07P4 : bod 15
 • Směrnice 98/5 -A07P5 : bod 15
 • Směrnice 98/5 -A08P1 : bod 19
 • Směrnice 98/5 -A09 : body 16, 69
 • Směrnice 98/5 -C1 : body 3, 41, 42
 • Směrnice 98/5 -C2 : bod 3
 • Směrnice 98/5 -C3 : bod 3
 • Směrnice 98/5 -C5 : body 4, 41, 42
 • Směrnice 98/5 -C6 : body 5, 42, 43, 48
 • Směrnice 98/5 -C7 : body 6, 48
 • Směrnice 98/5 -C8 : body 7, 48
 • Směrnice 98/5 -C9 : bod 8
 • Směrnice 2005/36 : bod 34
 • Směrnice 2005/36 -C42 : bod 38
 • Směrnice 2006/123 -A01P1 : body 34, 39
 • Směrnice 2006/123 -A25P1LA : bod 55
 • Směrnice 2006/123 -C33 : body 34, 39
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-67/98 -N26 : bod 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-67/98 -N30 : bod 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-168/98 : bod 46
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-506/04 -N66 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-506/04 -N67 : bod 51
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-506/04 -N74 : bod 72
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-506/04 -N77 : bod 60
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-193/05 -N40 : bod 60
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 -N57 : bod 74
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 -N59 : bod 74
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 -N60 : bod 74
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 -N61 : bod 74
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 -N62 : bod 74
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-359/09 : bod 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-359/09 -N39 : bod 72
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N36 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N37 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N38 : bod 57
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N39 : bod 58
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N40 : bod 59
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N56 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-58/13 -N9 : bod 59


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 17/07/2017

Datum stanoviska

 • 19/12/2018

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

07/05/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 230, 08.07.2019, s.4

Žádost: Úř. věst. C 309, 18.09.2017, s.30

Jména účastníků řízení

Monachos Eirinaios

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Symvoulio tis Epikrateias - Řecko

Oblast

 • Svoboda usazování
 • Volný pohyb pracovníků

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

grande chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Bay Larsen

Generální advokát

Sharpston

Jednací jazyk(y)

 • řečtina

Jazyk(y) stanoviska

 • angličtina