Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 8. februar 2007.

Investrand BV mod Staatssecretaris van Financiën.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene.

Sjette momsdirektiv - artikel 17, stk. 2 - ret til fradrag - udgifter i forbindelse med rådgivningsydelser, der er modtaget som led i en voldgiftssag vedrørende fastsættelsen af størrelsen på en fordring, som udgør en del af en virksomheds formue, men som opstod før dens indehaver blev momspligtig.

Sag C-435/05.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
14/04/2007 Investrand
Vis dokumenter i pdf-format
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2007:87
08/02/2007 Investrand
Dom
ECLI:EU:C:2007:87
08/02/2007 Investrand
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
25/03/2006 Investrand
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2007 I-01315

genstand

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden – fortolkning af artikel 17, stk. 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – tjenesteydelser betalt af en afgiftspligtig person med det formål at fastslå en pengefordring, som er opstået på et tidspunkt, som ligger forud for, at den afgiftspligtige person blev afgiftspligtig – afgiftsfradrag – spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt, at der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem tjenesteydelserne og personens transaktioner i egenskab afgiftspligtig person

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A04P1 : præmis/punkt 3
 • direktv 77/388 -A04P2 : præmis/punkt 3
 • direktv 77/388 -A17 : præmis/punkt 4
 • direktv 77/388 -A17P2 : præmis/punkt 1, 18, 21 - 38
 • Domstolen - dom, sag C-268/83 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-155/94 : præmis/punkt 25
 • Domstolen - dom, sag C-37/95 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-98/98 : præmis/punkt 23, 24, 29
 • Domstolen - dom, sag C-408/98 : præmis/punkt 22, 23
 • Domstolen - dom, sag C-16/00 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-77/01 : præmis/punkt 25, 34
 • Domstolen - dom, sag C-305/01 : præmis/punkt 27
 • Domstolen - dom, sag C-32/03 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-465/03 : præmis/punkt 24 - 26, 35 - 37

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A17P2

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 02/12/2005

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

08/02/2007


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 74 fra 25.03.2006, s.2

Dom: EUT C 82 fra 14.04.2007, s.6

Sagens parter

Investrand

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Hahne, Klaus D.: Nachweis eines Zusammenhangs zwischen unternehmerischer Tätigkeit und Aufwendungen für Beratungsdienste zur Festlegung der Höhe einer Forderung, die zum Vermögen des Unternehmens gehört, aber vor der Mehrwertsteuerpflicht des Forderungsinhabers entstanden ist, Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.228-230
 2. Meisse, Eric: Droit à déduction de la TVA, Europe 2007 Avril Comm. nº 119 p.30
 3. Villemot, Dominique ; Sarfati, Edgard: La TVA sur les frais liés à une cession de titres est-elle déductible? Arrêt CJCE du 8 février 2007, aff. C-435/05, Investrand, Revue de droit fiscal 2007 nº 753 p.15-17
 4. Van Kesteren, H.W.M. ; Merkx, M.M.W.D.: De zaak-Investrand en de grenzen van de belastingplicht, Weekblad voor fiscaal recht 2007 p.902-910
 5. Puebla Agramunt, Nuria: Los servicios de asesoramiento y el derecho de deducción del tributo soportado. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 8 de Febrero de 2007, Noticias de la Unión Europea 2009 nº 288 p.89-94Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

Lenaerts

Generaladvokat

Ruiz-Jarabo Colomer

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig