Cobra Servicios Auxiliares
Kohtuasi C-44/18 (Liidetud kohtuasjad C-29/18, C-30/18, C-44/18)
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Taotlus (ELT)
06/04/2018 Cobra Servicios Auxiliares
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 24/01/2018

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Teave puudub

Poolte nimed

Cobra Servicios Auxiliares

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hispaania

Valdkond

  Teave puudub

  Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

  Kohtukoosseis

  Teave puudub

  Ettekandja-kohtunik

  Teave puudub

  Kohtujurist

  Teave puudub

  Kohtumenetluse keel(ed)

   Teave puudub

   Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub