Cobra Servicios Auxiliares
Asia C-44/18 (Yhdistetyt asiat C-29/18, C-30/18, C-44/18)
Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Pyyntö (EYVL/EUVL)
06/04/2018 Cobra Servicios Auxiliares
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 24/01/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

Tietoja ei ole saatavilla


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Tietoja ei ole saatavilla

Asianosaisten nimet

Cobra Servicios Auxiliares

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espanja

Aihe

  Tietoja ei ole saatavilla

  Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö

  Ratkaisukokoonpano

  Tietoja ei ole saatavilla

  Esittelevä tuomari

  Tietoja ei ole saatavilla

  Julkisasiamies

  Tietoja ei ole saatavilla

  Oikeudenkäyntikieli/-kielet

   Tietoja ei ole saatavilla

   Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla