Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2017

SMS group GmbH mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – ottende direktiv 79/1072/EØF – direktiv 2006/112/EF – afgiftspligtig person med bopæl i en anden medlemsstat – tilbagebetaling af moms på indførte varer – betingelser – objektive forhold, der bestyrker den afgiftspligtige persons hensigt om at anvende de indførte varer inden for rammerne af dennes økonomiske virksomhed – alvorlig risiko for, at den transaktion, som begrundede indførslen, ikke gennemføres

Sag C-441/16


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
03/11/2017 SMS group
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2017:712
21/09/2017 SMS group
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2017:712
21/09/2017 SMS group
Anmodning (EUT/EFT)
28/10/2016 SMS group
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

endnu ikke offentliggjort (Samling af Afgørelser – almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A17P1 : præmis/punkt 15
 • direktv 77/388 -A17P2 : præmis/punkt 1, 16, 32
 • direktv 77/388 -A17P3 : præmis/punkt 17
 • direktv 77/388 -A17P3LA : præmis/punkt 1, 32
 • direktv 79/1072 : præmis/punkt 3
 • direktv 79/1072 -A01 : præmis/punkt 4, 41, 43
 • direktv 79/1072 -A02 : præmis/punkt 1, 5, 32, 35
 • direktv 79/1072 -A03 : præmis/punkt 1, 6, 32, 36
 • direktv 79/1072 -A04 : præmis/punkt 1, 7, 32, 36
 • direktv 79/1072 -A05 : præmis/punkt 1, 32, 37
 • direktv 79/1072 -A05L1 : præmis/punkt 8
 • direktv 79/1072 -A06 : præmis/punkt 1, 9, 32
 • direktv 79/1072 -A07P1 : præmis/punkt 10, 43
 • direktv 2006/112 : præmis/punkt 3
 • direktv 2006/112 -A09P1 : præmis/punkt 12, 45, 46, 51
 • direktv 2006/112 -A09P1L2 : præmis/punkt 41
 • direktv 2006/112 -A70 : præmis/punkt 13, 42
 • direktv 2006/112 -A146 : præmis/punkt 52
 • direktv 2006/112 -A146P1 : præmis/punkt 14
 • direktv 2006/112 -A167 : præmis/punkt 15, 42, 167
 • direktv 2006/112 -A168 : præmis/punkt 16
 • direktv 2006/112 -A169 : præmis/punkt 17, 41
 • direktv 2006/112 -A170 : præmis/punkt 18, 33 - 35, 41, 52, 58
 • direktv 2006/112 -A171P1 : præmis/punkt 19
 • direktv 2006/112 -C1 : præmis/punkt 11
 • direktv 2006/112 -C3 : præmis/punkt 11
 • Domstolen - dom, sag C-268/83 -N24 : præmis/punkt 46
 • Domstolen - dom, sag C-110/94 -N17 : præmis/punkt 46
 • Domstolen - dom, sag C-73/06 -N34 : præmis/punkt 34
 • Domstolen - dom, sag C-153/11 -N35 : præmis/punkt 40
 • Domstolen - dom, sag C-153/11 -N36 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - dom, sag C-153/11 -N41 : præmis/punkt 47
 • Domstolen - dom, sag C-153/11 -N46 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - dom, sag C-153/11 -N47 : præmis/punkt 56
 • Domstolen - dom, sag C-257/11 -N24 : præmis/punkt 45
 • Domstolen - dom, sag C-257/11 -N25 : præmis/punkt 46
 • Domstolen - dom, sag C-318/11 -N41 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-323/12 -N42 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-126/14 -N20 : præmis/punkt 46
 • Domstolen - dom, sag C-267/15 -N31 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-36/16 -N37 : præmis/punkt 48

Konklusion

 • fortolker : direktv 79/1072
 • fortolker : direktv 2006/112 -A170

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 08/08/2016

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

21/09/2017


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 392 fra 20.11.2017, s.10

Sagsanlæg: EUT C 419 fra 14.11.2016, s.30

Sagens parter

SMS group

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Dominik, Jonathan: SMS Group. EU law precludes refusal to refund VAT charged on imported goods when the performance of the contract was suspended., Highlights & Insights on European Taxation 2017 nº 12 p.43-44 (EN)
 2. Cazet, Safia: Remboursement de TVA, Europe 2017 novembre nº 11 p.44 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Rumænien

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

dixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Berger

Generaladvokat

Campos Sánchez-Bordona

Processprog

 • rumænsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig