AGROBET CZ
Věc C-446/18
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 09/07/2018

Datum stanoviska

  • 19/12/2019

Datum jednání

11/09/2019

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 328, 17.09.2018, s.28

Jména účastníků řízení

AGROBET CZ

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nejvyšší správní soud - Česká republika

Oblast

  • Daně
  • - Daň z přidané hodnoty

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

  • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Kokott

Jednací jazyk(y)

  • čeština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace