Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. maj 2019

Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank mod Den Europæiske Centralbank (ECB)

Appel – økonomisk og monetær politik – forordning (EU) nr. 1024/2013 – artikel 6, stk. 4 – forordning (EU) nr. 468/2014 – artikel 70, stk. 1 – tilsyn med kreditinstitutter – opgaver, der overdrages til Den Europæiske Centralbank (ECB) – fælles tilsynsmekanisme – de kompetente nationale myndigheders udførelse af disse opgaver – »mindre signifikant« kreditinstitut – »særlige omstændigheder«, der gør det begrundet at anse et kreditinstitut for »mindre signifikant«

Sag C-450/17 PTil toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2019:372
08/05/2019 Landeskreditbank Baden-Württemberg mod ECB
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2018:982
05/12/2018 Landeskreditbank Baden-Württemberg mod ECB
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Stævning (EUT/EFT)
18/08/2017 Landeskreditbank Baden-Württemberg mod ECB
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

  • stadfæster : Retten - dom, sag T-122/15

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 26/07/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 05/12/2018

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

08/05/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 293 fra 04.09.2017, s.27

Sagens parter

Landeskreditbank Baden-Württemberg mod ECB

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • den økonomiske og monetære politik
  • - Den Europæiske Centralbank (ECB)

Sagstype og sagens udfald

  • Annullationssøgsmål
  • Appel : frifindelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Silva de Lapuerta

Generaladvokat

Hogan

Processprog

  • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • engelsk