Domstolens Dom (Syvende Afdeling) af 14. juli 2011.

den belgiske stat mod Pierre Henfling m.fl..

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour d'appel de Mons - Belgien.

Beskatning - sjette momsdirektiv - artikel 6, stk. 4 - fritagelse - artikel 13, punkt B, litra f) - hasardspil - tjenesteydelser leveret af en kommissionær (spilforhandler), der handler i eget navn, men for regning af en kommittent, der driver væddemålsvirksomhed.

Sag C-464/10.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
25/08/2011 Henfling m.fl.
Dom
ECLI:EU:C:2011:489
14/07/2011 Henfling m.fl.
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2011:489
14/07/2011 Henfling m.fl.
Anmodning (EUT/EFT)
18/12/2010 Henfling m.fl.
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2011 I-06219

genstand

Præjudiciel – Cour d'appel de Mons (Belgien) – fortolkning af artikel 6, stk. 4, og artikel 13, punkt B, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for afgift på tjenesteydelser leveret af en kommissionær, der handler i eget navn, men for en kommittents regning, når kommittenten arrangerer væddemål og spil som omhandlet i direktivet

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • TEUF, artikel 267 : præmis/punkt 40
 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 3
 • direktv 77/388 -A05P1 : præmis/punkt 4
 • direktv 77/388 -A05P4LC : præmis/punkt 4
 • direktv 77/388 -A06 : præmis/punkt 5
 • direktv 77/388 -A06P4 : præmis/punkt 26, 27, 34, 36 - 40, 42 - 44
 • direktv 77/388 -A13 : præmis/punkt 6
 • direktv 77/388 -A13LBLA : præmis/punkt 37
 • direktv 77/388 -A13LBLD : præmis/punkt 37
 • direktv 77/388 -A13LBLF : præmis/punkt 26 - 28, 31, 37, 38, 43, 44
 • direktv 77/388 -A26 : præmis/punkt 40
 • Domstolen - dom, sag C-163/91 : præmis/punkt 40
 • Domstolen - dom, sag C-200/04 : præmis/punkt 40
 • Domstolen - dom, sag C-89/05 : præmis/punkt 29 - 33
 • Domstolen - dom, sag C-438/05 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-73/08 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-58/09 : præmis/punkt 29

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A06P4
 • fortolker : direktv 77/388 -A13LBLF

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 24/09/2010

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

14/07/2011


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 346 fra 18.12.2010, s.30

Dom: EUT C 269 fra 10.09.2011, s.17

Sagens parter

Henfling m.fl.

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Mosbrucker, Anne-Laure: Jeux de hasard. Les activités de paris exercées par un commissionnaire agissant en son nom propre pour le compte d'un commettant sont exonérées de TVA, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.38
 2. Carrasco González, Francisco M.: Impuesto sobre el valor añadido - Sentencia del TJUE (Sala Séptima) de 14 de julio de 2011, Henfling y otros, C-464/10, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.339-340Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Cour d'appel de Mons - Belgien

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, art. 44, § 3, 13º

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

septième chambre (Cour)

Refererende dommer

von Danwitz

Generaladvokat

Bot

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig