Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 11 aprilie 2019

ZX împotriva Ryanair DAC

Cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Stabilirea instanței competente pentru soluționarea unei cereri de despăgubire pentru un zbor întârziat – Articolul 7 punctul 5 – Activitatea unei sucursale – Articolul 26 – Prorogare implicită – Necesitatea înfățișării pârâtului

Cauza C-464/18


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
24/05/2019 Ryanair
Hotărâre
ECLI:EU:C:2019:311
11/04/2019 Ryanair
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
12/10/2018 Ryanair
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

Informaţii nedisponibile


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • Regulamentul 261/2004 : punct 24
 • Regulamentul 261/2004 -A07 : puncte 17, 32, 36
 • Regulamentul 261/2004 -A07P1LA : punct 8
 • Regulamentul 1215/2012 : punct 27
 • Regulamentul 1215/2012 -A04 : punct 30
 • Regulamentul 1215/2012 -A04P1 : punct 3
 • Regulamentul 1215/2012 -A07 : punct 4
 • Regulamentul 1215/2012 -A07PT1LB : punct 27
 • Regulamentul 1215/2012 -A07PT5 : puncte 1, 23, 31, 32, 35, 36
 • Regulamentul 1215/2012 -A17 : punct 5
 • Regulamentul 1215/2012 -A17P3 : punct 28
 • Regulamentul 1215/2012 -A26 : puncte 1, 22, 23, 40
 • Regulamentul 1215/2012 -A26P1 : puncte 6, 25, 37, 38, 41
 • Regulamentul 1215/2012 -A28P1 : punct 7
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-204/08 -N28 : punct 24
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-204/08 -N43 : punct 27
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-111/09 -N21 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-154/11 -N48 : punct 33
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-1/13 -N34 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-27/17 -N59 : punct 33
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-27/17 -N63 : punct 35

Dispozitiv

 • Interpretare : Regulamentul 261/2004 -A07
 • Interpretare : Regulamentul 1215/2012 -A07PT5
 • Interpretare : Regulamentul 1215/2012 -A26P1

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 17/07/2018

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

11/04/2019


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 392 29.10.2018, p.4

Numele părților

Ryanair

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Juzgado de lo Mercantil de Gerona - Spania

Materie

 • Spațiul de libertate, securitate și justiție
 • - Cooperarea judiciară în materie civilă

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

sixième chambre (Cour)

Judecător raportor

Toader

Avocat general

Saugmandsgaard Øe

Limba/Limbile de procedură

 • spaniolă

Limba/Limbile concluziilor

  Informaţii nedisponibile