Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.3.2012

Rikosasia, jossa vastaajana on Baris Akyüz

Landgericht Gießenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Direktiivit 91/439/ETY ja 2006/126/EY – Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen – Jäsenvaltion kieltäytyminen tunnustamasta toisen jäsenvaltion sellaiselle henkilölle myöntämää ajokorttia, jolla ei ole ensiksi mainitun jäsenvaltion säännöstön mukaisia fyysisiä ja henkisiä edellytyksiä ajoneuvon kuljettamiseen

Asia C-467/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
30/03/2012 Akyüz
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:112
01/03/2012 Akyüz
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:112
01/03/2012 Akyüz
Pyyntö (EYVL/EUVL)
04/12/2010 Akyüz
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Landgericht Gießen – Yhteisön ajokortista 29.7.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY (EYVL L 237, s. 1) 1 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 4 kohdan sekä ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (EUVL L 403, s. 18) 2 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan tulkinta – Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen – Jäsenvaltion kieltäytyminen hyväksymästä ajokorttia, jonka toinen jäsenvaltio on myöntänyt henkilölle, joka ei täytä ensin mainitun valtion lainsäädännön mukaisia fyysisiä ja henkisiä edellytyksiä ajoneuvon kuljettamiseen

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.07 Liikenne
    4.07.03 Tieliikenne
      4.07.03.06 Yhteisön ajokortti
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.07 Liikenne
    4.07.03 Tieliikenne
      4.07.03.06 Yhteisön ajokortti


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • SEUT artikla 21 -P1 : kohta 76
 • Direktiivi 91/439 : kohta 25 - 34
 • Direktiivi 91/439 -A01P1 : kohta 42
 • Direktiivi 91/439 -A01P2 : kohta 1, 5, 24, 34, 40, 59 - 62, 77
 • Direktiivi 91/439 -A07P1 : kohta 6, 41
 • Direktiivi 91/439 -A07P1LB : kohta 24, 60 - 62, 77
 • Direktiivi 91/439 -A07P1LE : kohta 24, 60, 77
 • Direktiivi 91/439 -A08P2 : kohta 1, 7, 24, 34, 43, 51, 58 - 63, 77
 • Direktiivi 91/439 -A08P4 : kohta 1, 7, 24, 34, 43, 45, 47, 51, 58 - 60, 62, 77
 • Direktiivi 91/439 -A08P4L1 : kohta 44
 • Direktiivi 91/439 -A12P3 : kohta 66
 • Direktiivi 91/439 -C1 : kohta 3, 4
 • Direktiivi 91/439 -C11 : kohta 43
 • Direktiivi 91/439 -C4 : kohta 53
 • Direktiivi 91/439 -N3PT5 : kohta 54
 • Direktiivi 2006/126 : kohta 25 - 34
 • Direktiivi 2006/126 -A02P1 : kohta 1, 8, 24, 31 - 34, 40, 60, 64, 77
 • Direktiivi 2006/126 -A07P1 : kohta 9
 • Direktiivi 2006/126 -A07P5 : kohta 9
 • Direktiivi 2006/126 -A11P4 : kohta 1, 10, 24, 31 - 34, 58 - 60, 64, 77
 • Direktiivi 2006/126 -A11P4L2 : kohta 32, 44, 47, 51, 59
 • Direktiivi 2006/126 -A15 : kohta 66
 • Direktiivi 2006/126 -A16P1 : kohta 11
 • Direktiivi 2006/126 -A16P2 : kohta 11
 • Direktiivi 2006/126 -A17L1 : kohta 12
 • Direktiivi 2006/126 -A18 : kohta 13
 • Direktiivi 2006/126 -A18L2 : kohta 31
 • Direktiivi 2006/126 -C8 : kohta 53
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-212/91 : kohta 76
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-476/01 : kohta 57
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Määräys C-340/05 : kohta 57
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-329/06 : kohta 54, 62
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-1/07 : kohta 45
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-321/07 : kohta 40 - 43, 45
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Määräys C-445/08 : kohta 46, 65 - 70
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-334/09 : kohta 45, 46
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-184/10 : kohta 40 - 42, 62, 63
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-224/10 : kohta 61

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 91/439 -A01P2
 • Tulkitsee : Direktiivi 91/439 -A07P1LB
 • Tulkitsee : Direktiivi 91/439 -A08P2
 • Tulkitsee : Direktiivi 91/439 -A08P4
 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/126 -A02P1
 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/126 -A07P1LE
 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/126 -A11P4
 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/126 -A11P4L2

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 28/09/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

01/03/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 328, 04.12.2010, s.18

tuomio: EUVL C 118, 21.04.2012, s.4

Asianosaisten nimet

Akyüz

Oikeustapauskommentaarit

 1. Geiger, Harald: Deutsches Autorecht 2012 nº 4 p.197-198 (DE)
 2. Dauer, Peter: Anerkennung von EU-Fahrerlaubnissen, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.1345-1346 (DE)
 3. Adobati, Enrica: Uno Stato membro (Germania) che ha negato il rilascio di una patente guida non può negare successivamente il riconoscimento della patente rilasciata allo stesso soggetto da un altro Stato membro (Repubblica Ceca), Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.78-80 (IT)
 4. Michel, Valérie: De l'application de la jurisprudence Centros à la libre circulation aux fins d'obtention d'un permis de conduire, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.189 (FR)
 5. Grard, Loïc: Permis de conduire : toujours le principe de reconnaissance mutuelle, mais aussi des contrefeux au risque de « forum shopping », Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.377 (FR)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Landgericht Gießen - Saksa

Aihe

 • Liikenne

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

deuxième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Rosas

Julkisasiamies

Trstenjak

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • saksa

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  Tietoja ei ole saatavilla