Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010.

Padawan SL tegen Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Audiencia Provincial de Barcelona - Spanje.

Harmonisatie van wetgevingen - Auteursrecht en naburige rechten -Richtlijn 2001/29/EG - Reproductierecht - Beperkingen en restricties - Uitzondering voor kopiëren voor privé-gebruik - Begrip ?billijke compensatie’ - Eenvormige uitlegging - Tenuitvoerlegging door lidstaten - Criteria - Grenzen - Heffing voor kopiëren voor privé-gebruik die wordt toegepast op installaties, apparaten en media die verband houden met digitale reproductie.

Zaak C-467/08.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
18/12/2010 Padawan
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2010:620
21/10/2010 Padawan
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2010:620
21/10/2010 Padawan
Conclusie
ECLI:EU:C:2010:264
11/05/2010 Padawan
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
24/01/2009 Padawan
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

2010 I-10055

Onderwerp

Uitlegging van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) – Reproductierecht – Beperkingen en restricties – Billijke compensatie – Stelsel waarbij een heffing wordt toegepast op installaties, apparaten en media voor digitale reproductie

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 95 : punt 35
 • VWEU, artikel 267 : punt 21
 • Richtlijn 92/100 -A08P2 : punt 33
 • Richtlijn 2001/29 : punten 26, 27, 35, 60, 62
 • Richtlijn 2001/29 -A02 : punt 4
 • Richtlijn 2001/29 -A05P2 : punten 5, 53
 • Richtlijn 2001/29 -A05P2LB : punten 20, 23, 29 - 31, 36, 37, 50, 51, 59
 • Richtlijn 2001/29 -A05P5 : punt 6
 • Richtlijn 2001/29 -A06P3 : punt 7
 • Richtlijn 2001/29 -A06P4 : punt 7
 • Richtlijn 2001/29 -C9 : punt 3
 • Richtlijn 2001/29 -C10 : punt 3
 • Richtlijn 2001/29 -C31 : punten 3, 43, 47
 • Richtlijn 2001/29 -C32 : punten 3, 35
 • Richtlijn 2001/29 -C35 : punten 3, 36, 39, 41, 46, 57
 • Richtlijn 2001/29 -C38 : punten 3, 36, 39, 41
 • Richtlijn 2001/29 -C39 : punt 3
 • Hof van Justitie - Arrest C-327/82 : punt 32
 • Hof van Justitie - Arrest C-347/87 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-106/89 : punt 23
 • Hof van Justitie - Arrest C-51/96 : punt 27
 • Hof van Justitie - Arrest C-287/98 : punt 32
 • Hof van Justitie - Arrest C-379/98 : punt 21
 • Hof van Justitie - Arrest C-245/00 : punt 33
 • Hof van Justitie - Arrest C-18/01 : punt 21
 • Hof van Justitie - Arrest C-482/01 : punt 22
 • Hof van Justitie - Arrest C-295/04 : punt 27
 • Hof van Justitie - Arrest C-479/04 : punt 35
 • Hof van Justitie - Arrest C-306/05 : punt 58
 • Hof van Justitie - Arrest C-261/07 : punt 21
 • Hof van Justitie - Arrest C-330/07 : punt 22
 • Hof van Justitie - Arrest C-378/07 : punt 22
 • Hof van Justitie - Arrest C-523/07 : punt 32

Dictum

 • legt uit : Richtlijn 2001/29 -A05P2LB

Conclusie

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 5 : punt 62
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 47 -P2 : punt 42
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 55 : punt 42
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 95 : punt 42
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 234 : punten 2, 49, 56, 86
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 234 -L1LB : punt 51
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 249 -P3 : punt 83
 • Overeenkomst met derde landen of internationale organisaties - 22000A0411(01) : punt 41
 • Overeenkomst met derde landen of internationale organisaties - 22000A0411(01) -A10 : punt 70
 • Richtlijn 92/100 : punten 68, 72, 112
 • Richtlijn 92/100 -A08P2 : punten 68, 76
 • Richtlijn 93/83 : punt 41
 • Richtlijn 96/9 : punt 41
 • Richtlijn 2001/29 : punten 22, 41, 43, 55, 57, 58, 60, 63, 66, 67, 70, 71, 82, 83, 108
 • Richtlijn 2001/29 -A02 : punten 9, 66, 80
 • Richtlijn 2001/29 -A03P1 : punt 90
 • Richtlijn 2001/29 -A05P2LB : punten 2, 10, 22, 44, 51, 54, 59, 66, 67, 70, 72, 74 - 76, 78 - 80, 82 - 85, 88, 92, 94, 95, 97 - 112
 • Richtlijn 2001/29 -A13P1 : punt 57
 • Richtlijn 2001/29 -C1 : punt 45
 • Richtlijn 2001/29 -C2 : punt 41
 • Richtlijn 2001/29 -C4 : punt 42
 • Richtlijn 2001/29 -C6 : punt 42
 • Richtlijn 2001/29 -C5 : punt 41
 • Richtlijn 2001/29 -C9 : punten 41, 80
 • Richtlijn 2001/29 -C10 : punten 4, 79
 • Richtlijn 2001/29 -C14 : punt 41
 • Richtlijn 2001/29 -C22 : punt 41
 • Richtlijn 2001/29 -C23 : punt 41
 • Richtlijn 2001/29 -C31 : punten 5, 66, 74 - 76
 • Richtlijn 2001/29 -C32 : punt 6
 • Richtlijn 2001/29 -C35 : punten 7, 66, 70, 79, 81, 83, 97
 • Richtlijn 2001/29 -C38 : punten 8, 82
 • Richtlijn 2001/84 : punt 41
 • Richtlijn 2006/115 : punt 41
 • Richtlijn 2006/115 -A05 : punt 70
 • Richtlijn 2006/115 -A08P2 : punt 70
 • Richtlijn 2006/116 : punt 41
 • Richtlijn 2009/24 : punt 41
 • Raad - Gemeenschappelijk standpunt - 52000AG0048 -C19 : punt 70
 • Hof van Justitie - Arrest C-6/64 : punt 86
 • Hof van Justitie - Arrest C-12/76 : punt 64
 • Hof van Justitie - Arrest C-38/77 : punten 49, 86
 • Hof van Justitie - Arrest C-244/78 : punt 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-244/80 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-327/82 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-105/84 : punt 64
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/88 : punt 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-231/89 : punt 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-41/90 : punt 57
 • Hof van Justitie - Arrest C-369/90 : punt 64
 • Hof van Justitie - Arrest C-11/92 : punt 103
 • Hof van Justitie - Arrest C-292/92 : punt 86
 • Hof van Justitie - Arrest C-323/93 : punt 103
 • Hof van Justitie - Arrest C-415/93 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-422/93 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/94 : punt 70
 • Hof van Justitie - Arrest C-28/95 : punt 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-341/95 : punt 70
 • Hof van Justitie - Arrest C-314/96 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-58/98 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-156/98 : punt 65
 • Hof van Justitie - Arrest C-287/98 : punt 61
 • Hof van Justitie - Conclusie C-293/98 : punt 90
 • Hof van Justitie - Arrest C-357/98 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-379/98 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-475/99 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-17/00 : punt 86
 • Hof van Justitie - Conclusie C-245/00 : punt 81
 • Hof van Justitie - Arrest C-245/00 : punten 61, 68
 • Hof van Justitie - Arrest C-18/01 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-265/01 : punt 86
 • Hof van Justitie - Arrest C-380/01 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-397/01 : punt 58
 • Hof van Justitie - Arrest C-482/01 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-55/02 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-153/02 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-188/03 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-267/03 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-212/04 : punt 58
 • Hof van Justitie - Arrest C-479/04 : punt 80
 • Hof van Justitie - Arrest C-53/05 : punt 65
 • Hof van Justitie - Arrest C-295/05 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-306/05 : punten 61, 65, 70, 90
 • Hof van Justitie - Conclusie C-306/05 : punt 90
 • Hof van Justitie - Arrest C-2/06 : punt 49
 • Hof van Justitie - Conclusie C-62/06 : punt 62
 • Hof van Justitie - Arrest C-212/06 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-275/06 : punten 49, 80
 • Hof van Justitie - Arrest C-445/06 : punt 57
 • Hof van Justitie - Arrest C-261/07 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-285/08 : punt 106
 • Hof van Justitie - Arrest C-402/07 : punt 57
 • Hof van Justitie - Arrest C-304/08 : punt 58


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 31/10/2008

Datum van de conclusie

 • 11/05/2010

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

21/10/2010


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 19 van 24.01.2009, blz.12

Arrest: PB C 346 van 18.12.2010, blz.5

Naam van de partijen

Padawan

Rechtsgeleerde noten

 1. Marino, Laure: Propriété littéraire et artistique. Nouvelle affaire SGAE, Gazette du Palais 2010 nº 181-182 I Jur. p.24-25 (FR)
 2. Daleau, Jeanne: Copie privée: contours de la notion « compensation équitable », Recueil Le Dalloz 2010 p.2646 (FR)
 3. Costes, Lionel: L'application de la « redevance pour copie privée » précisée par la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2010 nº 65 p.25-26 (FR)
 4. Idot, Laurence: Droits d'auteur et exception de copie privée - Une application de la redevance, due au titre l'exception de copie privée, sans distinction entre les usages privés et professionnels n'est pas compatible avec l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE sur les droits d'auteur dans la société de l'information, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.38-39 (FR)
 5. Marino, Laure: La (discutable) logique de la redevance pour copie privée, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 50 p.2346-2349 (FR)
 6. Bouchet-Le Mappian, Émilie: La compensation équitable pour reproduction privée selon la CJUE : un idéal de réalisme, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2010 nº 66 p.10-14 (FR)
 7. Dreher, Hannes: Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch für Privatkopien aus europäischer Sicht, European Law Reporter 2010 nº 12 p.382-387 (DE)
 8. Hoeren, Thomas: EuGH: Abgabe für Privatkopien auf Anlagen, Geräte und Medien zur digitalen Vervielfältigung, Multimedia und Recht 2010 nº 12 p.831 (DE)
 9. Walter, Michel M.: Gerechter Ausgleich für die private Vervielfältigung, MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2010 p.121-123 (DE)
 10. Ventura Ventura, José Manuel: La STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010 ("Caso Padawan"). Consecuencias y sugerencias para una reforma, Actas de derecho industrial y derecho de autor 2010-2011 nº 31 p.683-704 (ES)
 11. Kröber, Christian: Auslegung des Begriffs "gerechter Ausgleich", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 nº 1 p.55-56 (DE)
 12. Frank, Christian: Urheberabgaben nach Padawan : zur Vereinbarkeit von Urheberabgaben für Geräte und Medien mit einem "gerechten Ausgleich" im Sinne der Harmonisierunsrichtlinie, Computer und Recht 2011 nº 1 p.1-6 (DE)
 13. Ramírez Iglesias, Javier: Sobre el impacto del caso Padawan en los sistemas de cánones por copia privada en Europa: comentarios a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010 (asunto C-467/08), Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia 2011 nº 20 p.34-54 (ES)
 14. Carrasco González, Francisco M.: Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 149 p.332-337 (ES)
 15. Jani, Ole ; Ebbinghaus, Amélie: "Gerechter" Ausgleich für Privatkopien: Tarif-Festsetzung nach dem "Padawan"- Urteil des EuGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrech 2011 p.71-74 (DE)
 16. Dreier, Thomas: Padawan und die Folgen für die deutsche Kopiervergütung, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.281-291 (DE)
 17. García de Pablos, Jesús Félix: Consecuencias de la sentencia del TJUE sobre el canon digital en España, Diario La ley 2011 nº 7610 p.1-4 (ES)
 18. Carbajo Cascón, Fernando: Presente y futuro del canon por copia privada tras la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 en el caso Padawan, Diario La ley 2011 nº 7648 p.1-11 (ES)
 19. Koelman, K.J.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.173-174 (NL)
 20. Cassiers, Vincent: Arrêt "Padawan": les redevances pour copie privée sont-elles illlégales?, Journal des tribunaux / droit européen 2011 nº 180 p.171-174 (FR)
 21. Rudzinskas, Antanas ; Čekanavičius, Ąžuolas: Private Copying Exception in Lithuanian Copyright Law: Compatibility with the European Union Law after Preliminary Ruling in Padawan Case, Jurisprudencija : mokslo darbai 2011 nº 18 (EN)
 22. Walter, Michel M.: Die Leerkassettenvergütung nach österreichischem Urheberrecht vor dem Hintergrund der "SGAE/Padawan"-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, Festschrift für Irmgard Griss (Ed. Jan Sramek Verlag, Wien) 2011 p.693-716 (DE)
 23. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2011 p.476-480 (IT)
 24. García de Pablos, Jesús Félix: Consecuencias de la sentencia del TJUE sobre el canon digital en España, Revista española de Derecho Europeo 2011 nº 38 p.229-246 (ES)
 25. Santandreu Capón, Francisco José ; Arias Plaza, Rocío ; González Botija, Fernando: La regulación del canon digital en España a la luz de la interpretación de la Directiva 2001/29/CE realizada en la STJUE "Padawan SL contra SGAE", Noticias de la Unión Europea 2011 nº 323 p.119-140 (ES)
 26. Martínez Nieto, Antonio: El canon por copia privada, Diario La ley 2011 nº 7593 p.1-5 (ES)
 27. Liaskos, Evangelos: Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.338-341 (EL)
 28. Ullmann, Eike: EuGH v. 22.10.2010 - Rs. C-467/08 - Padawan/SGAE - und kein Ende, Computer und Recht 2012 p.288-295 (DE)
 29. Koch, Benjamin ; Krauspenhaar, Daniel: Hat das derzeitige System der Abgaben auf Vervielfältigungsgeräte und Speichermedien nach §§ URHG § 54ff. UrhG noch eine Zukunft?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.881-886 (DE)
 30. Dreier, Th.: Living with copyright from Luxembourg. The example of the effects of CJEU-Padawan on the German levy system for private copying, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.243-246 (EN)
 31. Dusollier, S.: De invloed van de Padawan-uitspraak op het ongelijke veld van thuiskopieheffingen in België, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.247-249 (NL)
 32. Xalabarder, R.: The abolishment of copyright levies in Spain. A consequence of Padawan?, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.259-262 (EN)
 33. Spoor, J.H.: AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.267 (NL)
 34. Rösler, Sandra: Der "gerechte Ausgleich" im Europäischen Urheberrecht, Die "Angemessenheit" im Urheberrecht (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2012 p.163-168 (DE)
 35. Romițan, Gheorghe ; Marinescu, Ana Maria: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera treia), cauza C-467/08, Hotărârea din 21 octombrie 2010, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.226-247 (RO)
 36. Brenken, Benjamin: Zur Berechnung, Verhandlung und Geltendmachung von Geräteabgaben, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.48-52 (DE)
 37. Melis, Francesco: Le discipline nazionali dei sistemi nazionali dei sistemi di remunerazione per supporti di registrazione , Giornale di diritto amministrativo 2014 p.250-256 (IT)
 38. Kallinikou, Dionysia: Anaparagogi gia idiotiki chrisi - Efarmogi tou arthrou 18 N. 2121/1993 meta tin apofasi Padawan, Timitikos Tomos Filippou Dori - I (Ed. Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens - Greece) 2015 p. 273-286 (EL)
 39. Ferge, Zsigmond: Kiterjed-e a haszonkölcsönzés 2006/115 irányelv értelmében vett fogalma - a nyomtatott művek haszonkölcsönzésének jellemzőihez hasonló feltételek mellett - valamely könyv digitális formájú többszörözött példányának a haszonkölcsönzésre?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 4. szám p.31-73 (HU)
 40. Pollaud-Dulian, Frédéric: Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2018 n° 1 p.100-107 (FR)
 41. Mouron, Philippe: Les services d'enregistrement numérique, entre le droit de communication au public et l'exception de copie privée, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2018 nº 148 p.9-13 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Audiencia Provincial de Barcelona - Spanje

Onderwerp

 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Auteursrecht en naburige rechten
 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, art. 25 et 31.2

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Malenovský

Advocaat-generaal

Trstenjak

Procestaal/Procestalen

 • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

 • Duits