Riel
Věc C-47/18
Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Stanovisko
ECLI:EU:C:2019:292
04/04/2019 Riel
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
06/04/2018 Riel
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 26/01/2018

Datum stanoviska

  • 04/04/2019

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 142, 23.04.2018, s.29

Jména účastníků řízení

Riel

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Oberlandesgericht Wien - Rakousko

Oblast

  • prostor svobody, bezpečnosti a práva
  • - Justiční spolupráce v občanských věcech

Řízení a výsledek

  • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Bota

Jednací jazyk(y)

  • němčina

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace