Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.4.2012

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vastaan Invitel Távközlési Zrt

Pest Megyei Bíróságin esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Direktiivi 93/13/ETY – 3 artiklan 1 ja 3 kohta – 6 ja 7 artikla – Kuluttajasopimukset – Kohtuuttomat sopimusehdot – Elinkeinonharjoittaja muuttaa yksipuolisesti sopimusta – Kansallisessa lainsäädännössä nimetyn järjestön kuluttajien nimissä yleisen edun vuoksi nostama kieltokanne – Sopimusehdon kohtuuttomuuden toteaminen – Oikeusvaikutukset

Asia C-472/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
01/06/2012 Invitel
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:242
26/04/2012 Invitel
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:242
26/04/2012 Invitel
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:806
06/12/2011 Invitel
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
18/12/2010 Invitel
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Pest Megyei Bíróság – Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29) 3 artiklan 1 kohdan yhdessä sen liitteessä olevan 1 kohdan j alakohdan ja 2 kohdan d alakohdan kanssa ja 6 artiklan 1 kohdan tulkinta – Ehto, jonka mukaan elinkeinonharjoittaja voi yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ilman pätevää syytä ja esittämättä yksiselitteisesti hintojen vaihtelumenetelmää – Ehdon kohtuuttomuus – Mitä oikeudellisia vaikutuksia seuraa sopimusehdon kohtuuttomuuden toteamisesta ryhmäkanteella vireille saatetussa asiassa?

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.18 Kuluttajansuoja
    4.18.04 Kohtuuttomat ehdot
      4.18.04.02 Kriteerit ehtojen kohtuuttomuuden arvioimiseksi
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.18 Kuluttajansuoja
    4.18.04 Kohtuuttomat ehdot
      4.18.04.05 Keinot, joilla pyritään päättämään kohtuuttoman ehdon käyttäminen


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 93/13 -A01 : kohta 4
 • Direktiivi 93/13 -A01P2 : kohta 29
 • Direktiivi 93/13 -A03 : kohta 5, 28
 • Direktiivi 93/13 -A03P1 : kohta 1, 20 - 22, 30, 31
 • Direktiivi 93/13 -A03P3 : kohta 1, 11, 20 - 21, 25, 30, 31
 • Direktiivi 93/13 -A04 : kohta 6
 • Direktiivi 93/13 -A04P2 : kohta 23
 • Direktiivi 93/13 -A05 : kohta 7, 27
 • Direktiivi 93/13 -A06 : kohta 8
 • Direktiivi 93/13 -A06P1 : kohta 1, 20, 32, 34, 39, 42, 44
 • Direktiivi 93/13 -A07 : kohta 9, 32, 41, 44
 • Direktiivi 93/13 -A07P1 : kohta 32, 35, 39, 44
 • Direktiivi 93/13 -A07P2 : kohta 32, 36, 39, 44
 • Direktiivi 93/13 -A08 : kohta 10
 • Direktiivi 93/13 -C20 : kohta 3, 27
 • Direktiivi 93/13 -N : kohta 11, 22
 • Direktiivi 93/13 -NPT1LJ : kohta 1, 20, 21, 24, 26
 • Direktiivi 93/13 -NPT1LL : kohta 24, 26
 • Direktiivi 93/13 -NPT2LB : kohta 24, 26
 • Direktiivi 93/13 -NPT2LD : kohta 1, 20, 21, 24, 26
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-372/99 : kohta 36, 37
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-168/05 : kohta 41
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-137/08 : kohta 22, 25
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/08 : kohta 25
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-453/10 : kohta 33, 34, 42
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-472/10 : kohta 38, 39
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Määräys C-76/10 : kohta 25

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 93/13 -A03P1
 • Tulkitsee : Direktiivi 93/13 -A03P3
 • Tulkitsee : Direktiivi 93/13 -A06P1
 • Tulkitsee : Direktiivi 93/13 -A07
 • Tulkitsee : Direktiivi 93/13 -A07P1
 • Tulkitsee : Direktiivi 93/13 -A07P2

Ratkaisuehdotukset

 • SEUT artikla 267 : kohta 1, 83
 • SEUT artikla 288 : kohta 89
 • Direktiivi 93/13 : kohta 1, 3, 32, 33, 43, 53, 62, 71, 73, 77, 85
 • Direktiivi 93/13 -A01P1 : kohta 4
 • Direktiivi 93/13 -A03 : kohta 5, 80
 • Direktiivi 93/13 -A03P1 : kohta 20, 79, 82, 86, 98
 • Direktiivi 93/13 -A03P3 : kohta 10, 20, 80, 99
 • Direktiivi 93/13 -A04 : kohta 6
 • Direktiivi 93/13 -A04P1 : kohta 81
 • Direktiivi 93/13 -A04P2 : kohta 78, 79
 • Direktiivi 93/13 -A05 : kohta 42, 87
 • Direktiivi 93/13 -A06 : kohta 35, 40
 • Direktiivi 93/13 -A06P1 : kohta 7, 20, 34, 47 - 51, 57, 61, 72, 74, 89 - 91, 99
 • Direktiivi 93/13 -A07 : kohta 8, 35, 52, 54, 60, 66, 97
 • Direktiivi 93/13 -A07P1 : kohta 37 - 39, 59, 61, 72, 75, 99
 • Direktiivi 93/13 -A07P2 : kohta 36, 38, 39, 44 - 46, 50, 51, 55, 58, 61, 63 - 65, 67, 68, 70, 72, 96, 99
 • Direktiivi 93/13 -A08 : kohta 9, 76
 • Direktiivi 93/13 -N : kohta 10, 67, 83
 • Direktiivi 93/13 -NPT1LG : kohta 87
 • Direktiivi 93/13 -NPT1LJ : kohta 20, 79, 84, 86, 98, 99
 • Direktiivi 93/13 -NPT2LD : kohta 20
 • Direktiivi 93/13 -C17 : kohta 80
 • Direktiivi 98/27 : kohta 67
 • Direktiivi 2009/22 : kohta 67, 97
 • Direktiivi 2009/22 -A03 : kohta 68
 • Direktiivi 2011/83 : kohta 1
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-32/62 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-136/79 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-48/96 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-240/98 : kohta 34, 35
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-372/99 : kohta 40, 41
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-478/99 : kohta 80
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-473/00 : kohta 35
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-237/02 : kohta 93
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-237/02 : kohta 80, 82, 83
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-70/03 : kohta 42
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-168/05 : kohta 34, 35, 82, 83
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-40/08 : kohta 35
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-137/08 : kohta 82, 83
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/08 : kohta 34, 80, 82, 83
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-484/08 : kohta 44, 79


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 29/09/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 06/12/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

26/04/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 346, 18.12.2010, s.32

tuomio: EUVL C 174, 16.06.2012, s.7

Asianosaisten nimet

Invitel

Oikeustapauskommentaarit

 1. Micklitz, Hans-W. ; Reich, Norbert: "Und es bewegt sich doch"? - Neues zum Unionsrecht der missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.126-128 (DE)
 2. Castellaneta, Marina: Telefonia: una clausola va considerata abusiva se l'operatore cambia i costi senza consenso, Guida al diritto 2012 nº 21 p.104-106 (IT)
 3. Paisant, Gilles: Effets à l'égard des tiers d'une action en cessation d'une clause abusive intentée au nom des consommateurs par un organisme désigné par la législation hongroise, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 19 p.960-961 (FR)
 4. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 404 (NL)
 5. Adobati, Enrica: La Corte di giustizia si pronuncia ancora sulle clausole abusive contenute in un contratto riguardante i consumatori, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.274-276 (IT)
 6. Meister, Marie: Clauses abusives, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.257 (FR)
 7. Bottino, Mariacristina: Arrêt Invitel: l'effet ultra partes des clauses déclarées abusives, Revue européenne de droit de la consommation 2012 p.587-594 (FR)
 8. Biferali, Giorgia: Europa e diritto privato 2012 p.1271-1280 (IT)
 9. Piedelièvre, Stéphane ; Mathieu, Marie-Élisabeth: Chronique de jurisprudence. Consommation, Gazette du Palais 2012 nº 340 à 341 Jur. p.19-21 (FR)
 10. Mathiak, Robert: Verbraucherrecht: Rechtswirkung der Feststellung der Missbräuchlichkeit einer AGB-Klausel, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.788-789 (DE)
 11. Anthimos, Apostolos: DEvrK 26.4.2012 (Ypoth. 472/10) - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság K. / Invitel Távközlési Zrt., Armenopoulos 2012 p.1491 (EL)
 12. Spanjaard, J.H.M.: Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.282-284 (NL)
 13. Graf von Westphalen, Friedrich: Hinreichende nationale Sanktionen gegen unwirksame Klauseln in Verbraucherverträgen?, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.2469-2478 (DE)
 14. Henze, Michael: Missbräuchlichkeit einer Preisanpassungsklausel und Drittwirkung von Unterlassungsurteilen im Verbandsklageverfahren, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.35-38 (DE, EN, FR)
 15. Steennot, Reinhard: Oneerlijke bedingen: beoordelingscriteria en de gevolgen van de nietigheid vastgesteld in een procedure tussen een onderneming en de nationale berschemingsautoriteit, Droit de la consommation 2013 p.41-48 (NL)
 16. Keirsbilck, Bert: The erga omnes effect of the finding of an unfair contract term: Nemzeti, Common Market Law Review 2013 p.1467-1478 (EN)
 17. Spina, Giulio: Tutela dei consumatori, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.532-534 (IT)
 18. Cafaggi, Fabrizio ; Law, Stephanie: Unfair Contract Terms - Effect of Collective Proceedings, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.658-676 (EN)
 19. Siciliani, Paolo: Should EU consumer law be used to close a presumed enforcement gap under EU competition law? The unintended consequences of Invitel and RWE Vertrieb, European Law Review 2014 p.567-578 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Pest Megyei Bíróság (Cour départementale de Pest) - Unkari

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Kuluttajansuoja

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

première chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Safjan

Julkisasiamies

Trstenjak

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • unkari

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • saksa