Exportslachterij J. Gosschalk
Mål C-477/18
Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Ansökan (EUT)
28/09/2018 Exportslachterij J. Gosschalk
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 23/07/2018

Dag för förslag till avgörande

  • 18/09/2019

Dag för förhandlingen

04/07/2019

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 373, 15.10.2018, s.8.

Parternas namn

Exportslachterij J. Gosschalk

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nederländerna

Ämnesområde

  • Jordbruk och fiske
  • Tillnärming av lagstiftning
  • Folkhälsa

Nationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Internationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Förfarande och resultat

  • Begäran om förhandsavgörande

Dömande sammansättning

Uppgift saknas

Referent

Uppgift saknas

Generaladvokat

Pikamäe

Rättegångsspråk

  • nederländska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas